Félezer külföldön köttetett házasságot ismertek el Maros megyében

Maros megyében eddig az idén 493 házassági levelet honosítottak. Ahhoz, hogy a külföldön kötött házasságokat Romániában is érvényesnek tekintsék, az okirat átírása szükséges.

A házasságkötést igazoló dokumentumot, ha azt külföldön adták ki, a román állampolgároknak honosítaniuk kell. Erre az 1996/119-es számú törvény szerint a Romániába hazatérő román állampolgárnak hat hónap áll a rendelkezésére. A külföldön kötött házasságot ugyanis a román állam csak akkor ismeri el, ha az arról szóló dokumentumot itt is nyilvántartásba vették.

A román állampolgároknak jogukban áll ezt iigényelni, a kérvényt a lakhely szerinti település polgármesterének kell jóváhagynia, a személyi nyilvántartási hivatal előzetes nyilvántartásba vételét követően. A honosítást személyesen, vagy közjegyzőnél meghatalmazott személy által lehet igényelni.

Kapcsolódók

Kimaradt?