Winker: a szórványközösségek készen állnak az EP-választásokra

Az összetartást, az együttműködést kell megerősíteni a magyar közösség minden intézménye között, ez a megmaradás kulcsa a szórványban – fogalmazott Winkler Gyula péntek délután Nagyszebenben, ahol előbb az egyházak, civilszervezetek képviselőivel és pedagógusokkal találkozott, majd az RMDSZ  Szeben  megyei szervezete választmányi tagjaival folytatott megbeszélést.

"Ha az RMDSZ, a magyar civil szervezetek, a pedagógustársadalom és az egyházaink együttes erőfeszítéssel igyekezünk a közös célokat megvalósítani, akkor a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére is sikerül megerősíteni közösségünket. Május 25-én, az európai parlamenti választások alkalmával is egy olyan kihívás előtt állunk, amelynek csak  együttes erőfeszítéssel, összetartással tudunk megfelelni" – mondta el az RMDSZ európai parlamenti képviselője a Nagyszebeni Magyar Házban megtartott találkozón.

A tanácskozáson a résztvevők támogatásukról biztosították az RMDSZ listavezető EP-képviselőjelöltjét, aki megköszönve a bizalmat, rövid tevékenységi beszámolót is tartott. Mint fogalmazott, Sógor Csaba képviselőtársával együtt, az RMDSZ EP-képviselőinek két fontos prioritása volt a most záruló mandátum során: "egyrészt, hogy megismertessük Erdélyt Európában, azaz elmagyarázzuk, melyek a romániai magyar közösség célkitűzései, ezek megvalósításához támogatókat, keressünk, másrészt pedig arra irányult tevékenységünk, hogy hazahozzuk az uniót Erdélybe: tájékoztassuk a közösségünk tagjait, vállalkozókat, gazdákat, fiatalokat, önkormányzati képviselőket azokról a lehetőségekről, amelyeket az EU biztosít nekünk, és amely hozzájárulhat ahhoz, hogy közösségünk megerősödjön, hogy a szülőföldön építhessünk jövőt".

A jelenlevők megvitatták az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatának akadozását, ismertették azokat az elképzeléseket, amelyeket a Szeben megyei történelmi egyházak  szeretnének megvalósítani, felhasználva a közösség javára a visszakapott gazdag épített örökséget. Napirendre került a szórványoktatás kérdése is, arra kerestek választ, hogyan lehet minőségi magyar oktatást biztosítani, fenntartani a kis létszámú osztályok esetében. 

3000 aláírás Nagyszebenben

A találkozó második részében  az RMDSZ megyei választmányi tagjaival folytatott Winkler Gyula megbeszélést, ahol áttekintették az európai parlamenti választásokra való felkészülés teendőit. Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei elnöke beszámolt arról, hogy 3026 támogató aláírást gyűjtöttek össze, közel kétszer annyit, mint a megyének leosztott aláírás-szám, a sikeres mozgósítást megköszönte a választmány tagjainak, az önkénteseknek, munkatársainak.

Winkler Gyula politikai tájékoztatójában aláhúzta, nemcsak az aláírásgyűjtés feladatát kellett teljesíteni, hanem fontos az is, hogy  visszajelzést kaptak, a szórványban töretlen a közösség támogatása az RMDSZ iránt. Szeben megyében az elmúlt hónapokban  megújult és megfiatalodott az RMDSZ, a megyei, de a nagyszebeni, medgyesi, erzsébetvárosi választmányokban is sok fiatal vállalt szerepet, mindez azt bizonyítja, hogy van jövő a szórványban – fogalmazott az EP-képviselő.

Kimaradt?