Ezek a legfontosabb tudnivalók a vasárnapi parlamenti választásokról

Országszerte több mint 18 ezer szavazókörzetet alakítottak ki a vasárnapi parlamenti választásra, és több mint 18 millió állampolgárt várnak az urnákhoz, hogy megválasszák képviselőiket és szenátoraikat a következő négy évre. Összefoglaltuk a szavazáskor érvényes egészségügyi előírásokat.

A polgárok megyei jelöltlistákra szavaznak, és szavazatarányosan kapnak mandátumot a jelöltek. Az ország területén vasárnap 7 és 21 óra között várják az urnákhoz a választópolgárokat, a külföldön élők két napon át, szombaton és vasárnap szavazhatnak.

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) tájékoztatása szerint december 2-án 18.191.396 szavazati joggal rendelkező állampolgár szerepelt az állandó választói névjegyzékben, a külföldi lakhellyel rendelkező román szavazópolgárok száma pedig 740.367 volt. Utóbbiak közül 35.808 személy kérte, hogy levélben szavazhasson, 3078-an pedig az erre a célra létrehozott külföldi szavazókörzetekben kívánják leadni voksukat.

Ezekre az iratokra van szükség

A romániai lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárok a következő személyazonosító okmányok valamelyikével szavazhatnak vasárnap: személyi igazolvány, elektronikus személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, diplomata-útlevél, elektronikus diplomata-útlevél, szolgálati útlevél, elektronikus szolgálati útlevél, katonai szolgálati könyv (a katonai iskolák diákjai esetében).

A Központi Választási Iroda (BEC) szerint azok is voksolhatnak vasárnap, akiknek az okmánya március 1-je és december 6-a között érvényességét vesztette. Minden szavazati joggal rendelkező állampolgár abban a szavazókörzetben voksolhat, amelyikhez állandó lakhelye alapján tartozik. Ha nem szerepel az állandó választói névjegyzékben, pótlistára kerül.

Azok a választópolgárok, akik lakcímet cseréltek, csak annál a szavazókörzetnél voksolhatnak, amelyhez a személyi igazolványukban megjelölt tartózkodási hely címe alapján tartoznak, függetlenül attól, hogy mikor történt a lakcímcsere. Ha nem igényelték a választói névjegyzékbe való felvételüket az új cím alapján, pótlistára kerülnek.

Ha a szavazópolgár a választások napján a lakóhelyétől eltérő, de ugyanahhoz a választókerülethez (megyéhez) tartozó településen tartózkodik, annak bármely szavazókörzetében élhet alkotmányos jogával, és ebben az esetben is pótlistára kerül.

Ezek az egészségügyi szabályok

A vasárnapi parlamenti választásokon az urnákhoz járuló állampolgároknak kötelező módon be kell tartaniuk a koronavírus-járvány miatt elrendelt védelmi intézkedéseket. A hatóságok által megszabott szabályok érvényesek mind a választópolgárokra, mind a körzeti választási irodák tagjaira.

Az intézkedések az urnazárást követő szavazatszámlálás alatt is érvényben maradnak. A szabályok kiterjednek a kötelező maszkviselésre, a kezek és tárgyak fertőtlenítésére, valamint a távolságtartásra is.

 • kötelező a szájat és az orrot eltakaró védőmaszk viselése a választási folyamatban részt vevő valamennyi személy (választópolgárok és a körzeti választási iroda teljes személyzete) számára, a szavazóhelyiségben való tartózkodás teljes ideje alatt;
 • a választási folyamat résztvevőinek kötelező módon tartaniuk kell egymás között a legalább egyméteres fizikai távolságot;
 • kötelező az időszakos fertőtlenítés, és a választási folyamat résztvevőinek lehetőség szerint kerülniük kell a másokkal való közvetlen kontaktust, amennyiben mégis sor kerül ilyenre, utána fertőtleníteniük kell a kezüket;
 • kötelező a szavazóhelyiségek fertőtlenítése;
 • ha erre lehetőség van, a szavazóhelyiségbe való be- és kilépést a megfelelő jelzéssel ellátott egyirányú útvonalon kell megszervezni;
 • a szavazóhelyiségben és azon kívül is megfelelő jelzésekkel biztosítani kell a szavazni érkezők közötti legalább egyméteres távolság betartását;
 • a szavazóhelyiségekben alkohol alapú fertőtlenítőszert tartalmazó adagolókat kell elhelyezni, illetve szemeteszsákkal ellátott kukákat a használt kesztyűknek és védőmaszkoknak;
 • biztosítani kell a személyzetet a választópolgárok testhőmérsékletének megmérésére, illetve a szavazóhelyiségben való eligazítására, hogy minél kevesebb időt töltsenek bent;
 • a körzeti választási iroda elnökének vagy helyettesének gondoskodnia kell arról, hogy az egy időben a szavazóhelyiségben tartózkodó személyek száma - a választópolgárokat leszámítva - ne haladja meg a 15-öt;
 • sorban engedik be a választókat a szavazóhelyiségbe, úgy, hogy ne tartózkodjon bent öt választópolgárnál több egy időben;
 •  a választópolgárnak el kell magyarázni, miként kell behelyeznie személyazonosító okmányát a táblagép tartórészébe úgy, hogy a jelenlétet monitorozó és a kettős szavazást megelőzni hivatott rendszer (SIMPV) tudja beolvasni az adatait; amennyiben a választópolgár ezt nem tudja megtenni, a számítógép-kezelőnek kell elvégeznie helyette, majd fertőtlenítenie kell a kezét vagy le kell cserélnie a kesztyűjét;
 • az azonosításhoz a választópolgárnak rövid időre el kell távolítania a védőmaszkját, legalább 1,5 méteres távolságra állva a szavazóbiztosoktól vagy a számítógép-kezelőtől; az azonosítást követően vissza kell helyeznie a maszkot úgy, hogy az takarja el az orrát és a száját;
 • ezt követően a választópolgárnak alá kell írnia a választói jegyzéket, úgy tartva a személyazonossági igazolványát, hogy a szavazóbiztosnak ne kelljen megérintenie azt;
 • kerülni kell a fizikai kontaktust a névjegyzék aláírásakor, valamint a szavazólapok és a "Votat" feliratú bélyegző átvételekor is;
 • szavazás után a választópolgár maga ragasztja fel személyi igazolványára a "Votat" feliratú öntapadós matricát, a szavazóbiztosok felügyelete alatt.
 • a szavazatszámlálás alatt a szavazóhelyiségben egy időben tartózkodó személyek száma nem haladhatja meg a húszat.

Mozgóurnát lehet igényelni

Mozgóurnával szavazhatnak a vasárnapi parlamenti választásokon azok, akik COVID-19 miatt karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben vannak. Ugyanakkor mozgóurnát kérhetnek azok a választópolgárok is, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiséghez, kórházban vannak, vagy szabadságvesztéssel járó büntetésüket töltik. A körzeti választási irodák elnökei ezekben az esetekben elrendelik a mozgóurna kiszállítását úgy, hogy az 21 órára ismét a szavazóhelyiségben legyen.

A szavazás napján a mozgóurnát szállító bizottság előbb azokhoz a személyekhez viszi ki az urnát, akik nem a COVID-19 járvány miatt kényszerülnek otthonmaradásra, továbbá a nem koronavírusos betegekhez, nem COVID-19-ben szenvedő betegeket ellátó egészségügyi intézményekhez, idősotthonokhoz, börtönökhöz. Miután a felsoroltak leadták voksukat, a mozgóurnát a COVID-19 járvány miatt kórházban, karanténban vagy elkülönítésben levő személyekhez is kiszállítják.

Vasárnap ideiglenesen felfüggesztik a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos kijárási korlátozásokat, és igazoló nyilatkozat nélkül elhagyhatják lakhelyüket a vesztegzár alá vont települések lakói. A kijárási korlátozásokat a szavazópolgárok (nagykorúak) számára vasárnap reggel 5 órától hétfő hajnali 1 óráig függesztik fel. A választási bizottságok tagjai, a jelöltek, az akkreditált megfigyelők és a választások lebonyolításában résztvevő műszaki személyzet tagjai megfelelő igazolással a választást követő éjszakán - az általános 23 és 5 óra közötti kijárási tilalom idején - is szabadon közlekedhetnek.

A szavazóbiztosok és a mozgóurnát szállító küldöttség tagjai kötelesek maszkot és kesztyűt viselni, amelyet minden helyiség elhagyása után lecserélnek vagy alkoholos oldattal lefertőtlenítenek. A mozgóurnát szállító szavazóbiztosok nem mehetnek be a választópolgár lakásába, hanem a bejáratnál tesznek eleget az eljárás által megkövetelt formaságoknak, úgy, hogy közben betartják a minimum egy méter távolságot a választópolgártól.

A választópolgár kötelező módon lefertőtleníti kezeit, mielőtt átvenné a szavazólapokat és a pecsétet. Rövid időre leveszi maszkját, hogy a szavazóbiztos előtt igazolja személyazonosságát. Ezt követően visszahelyezi a maszkot úgy, hogy az az orrát és száját is takarja. A választói névjegyzéket lehetőleg saját írószerével írja alá. Ezt követően a pecsétet és - amennyiben a választó nem a sajátját használta - a tollat egyik szavazóbiztos lefertőtleníti.

Az egészségügyi intézménybe beutalt személyek szintén mozgóurna segítségével szavazhatnak, a mozgóurnát szállító szavazóbiztosok védőfelszerelését az egészségügyi intézmény biztosítja, majd a használt védőfelszereléseket egy erre kijelölt zsákba helyezik.

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?