banner_sMBIsrBw_GOOGLE_970x250_2.gif
banner_5A50eRU8_GOOGLE_300x250.gif

Pszichológus és ortodox teológus pályázik a BBTE rektori tisztségére

Daniel David pszichológus, és Ioan Chirilă ortodox teológus pályázik a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektori tisztségére. Az egyetem honlapján elérhető adatok szerint mindkét jelölt jelenleg is tagja a BBTE vezetőségének.

A tanintézet jelenlegi rektora, a Román Akadémia elnökévé is megválasztott Ioan Aurel Pop történész kitöltötte a két mandátumát, és a törvény értelmében harmadik mandátumot nem vállalhat. A március 3-án tartandó rektorválasztáson az egyetem oktatói és a diákok képviselői adhatják le szavazatukat.

A két új jelölt közül a 47 éves Daniel David az elmúlt négy évben az intézmény kutatásért, versenyképességért és tudományos publikációiért felelős rektorhelyettese volt, az 58 éves Ioan Chirilă az elmúlt nyolc évben az egyetem döntéshozó testületét, a szenátust vezette. A szatmárnémeti születésű Daniel David a BBTE-n szerzett pszichológusi diplomát, és ugyanitt szerezte meg a doktori fokozatot is. Tanulmányait azonban 1999 és 2002 között a New York-i Albert Ellis Institute-ban folytatta. Kolozsvári egyetemi tisztségei mellett az amerikai intézet kutatási igazgatói tisztségét is betölti.

A Kolozs megyei Hollómezőn (Magoaja) született Ioan Chirilă az ortodox szemináriumot Kolozsváron, a teológiai egyetemet Nagyszebenben végezte. Ott szerzett doktori fokozatot is, de folyamatban van a doktori dolgozatának megvédése a BBTE történelem-filozófia karán is. 2004 és 2012 között a BBTE ortodox teológia karának dékánja volt.

Daniel David magyarul és németül is közzétette rektori programját. Ebben egy világszínvonalú egyetem felépítését ígéri, a bizalom és a nyitás jegyében. Ioan Chirilă román nyelvű menedzseri tervében azt írta, hogy a hagyományok és az innováció jegyében szeretné fejleszteni a tanintézetet a digitalizáció korában. Mindkét jelölt fontosnak tartotta az egyetem multikulturális jellegét, és ennek a megőrzését, fejlesztését szorgalmazta.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem az ország legrégebbi, legnagyobb és legjobbnak minősített felsőoktatási intézménye. Az egyetemen jelenleg 44 ezer diák tanul, közülük 6 500-an magyar tagozaton. Magyar nyelven 70 alapképzési és 48 mesterképzési szakot ajánl a tanintézet. A BBTE a Báthory István erdélyi fejedelem által 1581-ben akadémiai rangra emelt jezsuita iskolát és az 1881-ben létesített Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet is elődjének tekinti. Mai neve és szerkezete a magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetem és a román tannyelvű Babeș Tudományegyetem 1959-es egyesítésével alakult ki. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemtől (MOGYE) eltérően – sikerült életbe léptetni a 2011-ben elfogadott oktatási törvény előírásait, amelyek viszonylagos önállóságot biztosítanak a magyar tagozatnak.

Kapcsolódók

Kimaradt?