Alkotmánybíróság: az azonos nemű élettársaknak joguk van a kapcsolatuk elismerésére

Az élettársi kapcsolatban élő azonos nemű pároknak joguk van a magán- és a családi élethez, illetve együttélésük törvényes elismeréséhez – állapította meg az alkotmánybíróság.

A taláros testület a Coman-Hamilton ügyben hozott döntésének indoklását közölte csütörtökön, tíz nappal a „hagyományos” család szentesítéséről szóló alkotmánymódosító referendum előtt. Mint ismert, az alkotmánybírák július 18-án úgy határoztak: Romániának el kell ismernie a külföldön kötött melegházassággal járó jogköröket, ha a házastársak letelepednek az országban.

Döntését az indoklás szerint az Európai Unió Bíróságának kötelező érvényű határozatára alapozta az alkotmánybíróság. E szerint az azonos nemű pároknak a heteroszexuális párokhoz hasonlóan joguk van a magán- és a családi élethez. Ezeket a jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkelye, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkelye és Románia alkotmányának 26. paragrafusa is szavatolja.

„A magán- és családi élethez való jogokat élvezve a stabil párkapcsolatban élő azonos nemű személyeknek (…) joguk az együttélésükből fakadó kötelezettségeik és jogaik törvényes elismerésére” – olvasható az alkotmánybíróság indoklásában.

A taláros testület azt is megállapítja: azokban az országokban, amelyek nem ismerik el a melegházasságot, a bejegyzett élettársi kapcsolat jelenti az azonos neműek számára a hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére szolgáló jogi alternatívát.

Kapcsolódók

Kimaradt?