A legfőbb ügyészség közzétett egy a SRI-vel kötött titkos megállapodást

 A legfőbb ügyészség közzétett péntek este egy megállapodást, amelyet 2005-ben kötött a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI).

A két intézmény közötti egyezmény "a nemzetbiztonság terén rájuk háruló feladatok teljesítésének érdekében" jött létre, és Ilie Botoş, akkori főügyész, valamint Alexandru Radu-Timofte, a SRI volt igazgatója írta alá. A dokumentumot, amelynek feloldották titkosítását, a legfőbb ügyészség honlapján hozták nyilvánosságra.

A megállapodás végén lévő megjegyzés szerint ez a dokumentum egy 2000-ben kötött egyezmény helyébe lép. A 2005-ben kötött protokollum előírja, hogy a két intézmény közötti együttműködés a jogállam alapelveinek tiszteletben tartásával történik, hogy a felek felelősséggel dolgoznak a bűncselekmények megelőzéséért, (...) és rendszeresen kiértékelik a tevékenységet.

"A felek saját törvényes hatáskörük szerint együttműködnek a nemzetbiztonságot veszélyeztető bűncselekmények megelőzésében, a terrorizmus és egyéb súlyos bűncselekmények, valamint a szervezett bűnözés, a súlyos gazdasági bűnözés és az számítástechnikai bűnözés ellen" - olvasható a dokumentumban.

Az együttműködés céljai közé tartozott, hogy a két intézmény eszköztáránk hatékony felhasználásával felismerjék és leküzdjék a nemzetbiztonságra kockázatot jelentő tényezőket, összevessék a tevékenységi területükhöz tartozó bűncselekményekre vonatkozó információkat, kölcsönösen megosszák egymással a bűnözési területre vonatkozó eredményeket és elemzéseket, de az is, hogy közös operatív csoportokat állítsanak fel, amelyek "információkat gyűjtenek a bűnügyi eljárás elindítása előtt, illetve azon dolgoznak, hogy az információkat bizonyítékként lehessen felhasználni a bűnügyi perben".

A megállapodás rögzíti a felek kötelezettségeit. A legfőbb ügyészség feladatai közé tartozott a nemzetbiztonság veszélyeztetésével kapcsolatos, a terrorizmus és más, a SRI által jelzett súlyos bűncselekmények elleni bűnügyi eljárás lefolytatása, valamint - minden esetben - a meghozott ítéletek közlése.

A SRI egyik kötelezettsége volt, hogy a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával, az ügyészek kérésére, specifikus tevékenységet végezzen a nemzetbiztonságot veszélyeztető, terrorista vagy más súlyos bűncselekmények előkészítésével vagy végrehajtásával kapcsolatos adatok és információk gyűjtésére.

A megállapodás előírta, hogy a dokumentum-, adat- és információcsere a két intézmény vezetői által erre kijelölt személyeken keresztül, a SRI székhelyén, vagy más erre kijelölt helyen jön létre. 

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?