Áll a bál a román jégkorongszövetség közelgő tisztújítása körül

Bár a sportágban tevékenykedők többsége szerint szakmai változásokra van szükség a honi jégkorong berkein belül, a Román Jégkorong Szövetség (FRHG) hivatalban levő vezetősége nehezen engedné ki kezéből a hatalmat. A szeptember 15-én esedékes tisztújító közgyűlés esetleges határozatképtelensége az Erste Ligában érdekelt klubok szereplését is veszélybe sodorhatja. Az eseményeket Nagy Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezető igazgatója segítségével idéztük fel.

Szeptember 15-én tartják a Román Jégkorong Szövetség tisztújító közgyűlését, amelyen döntés születik többek között az elnök és az alelnökök személyéről, valamint az elnökség összetételéről. A választást megelőző hetekben felcsaptak az indulatok a szakszövetség körül, amelynek vezetősége úgy tűnik, jobban ragaszkodik a pozíciójához, mint a sportág fejlődéséhez.

Az előzményekhez tartozik, hogy Nagy Attila, aki ügyvezetőként áll a 2016-ban létrehozott Székelyföldi Jégkorong Akadémia élén, a közelmúltban, nyilatkozatban jelentette be, hogy indulni kíván a szövetség elnöki székéért. Jelentkezésének indokaként a szakember azt hozta fel, hogy az elmúlt években a szakszövetség „nem töltötte be a neki szánt funkciót, nem tett kielégítő lépéseket a jégkorong fejlesztéséért, és káoszt teremtett a sportágon belül”.

Több klub támogatja

A változások elérése érdekében a Székelyföldön, Galacon, Brassóban, Bukarestben működő klubok között egyeztetések zajlottak le a változás, átalakítás lehetőségeiről. Nagy Attila „a székelyföldi klubok felkérésére és jó néhány Székelyföldön kívüli egyesület támogatásával” megpályázta a Román Jégkorong Szövetség elnöki tisztségét.

A szakember kiemelte, hogy úgy ítéli meg: a helyben elért eredmények folytatása, a fiatal sportolók megfelelő versenyeztetése veszélybe kerülhet, ha nem történik változás a Román Jégkorong Szövetségnél. „Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a székelyföldi modell kiterjesztése az egész országban fellendítheti a sportágat. Ezek az érvek győztek meg arról, hogy az ország legkülönbözőbb régióiban működő klubok támogatása mellett elfogadjam az elnökjelöltséget” – fogalmazott Nagy Attila.

Szakmai alapon szerveznék a jégkorongot

Mint a sportvezető kifejtette: nem személyes ambíciói vezették a tisztség megpályázása felé, hanem a sportág, valamint a köré csoportosuló közösség érdekének képviseletén alapul a jelölése. „Egyértelmű célom, hogy kizárólag szakmai alapon szervezzük újra az ország jégkorongéletét. Fel kell számolni az egyéni érdekek miatt felkorbácsolt etnikai ellentéteket, helyette a szakmaiság, a fair play szellemében tevékenykedni a sportág érdekében” – emelte ki. Hozzáfűzte: minden romániai jégkorong-központot be szeretnének vonni a szövetség vezetésébe.

A változást akaró klubokkal közösen 12 részterületre kiterjedő programot dolgoztak ki, amely az alábbi témákat érinti:

 • Infrastruktúrabővítés
 • A finanszírozási források szélesítése
 • Toborzási tevékenység élénkítése
 • Edzőképzés megszervezése
 • Kiemelt válogatottprogramok indítása
 • Elitképző központok létrehozása
 • Játékvezetőképzés fellendítése
 • A női jégkorong átszervezése
 • A sportág népszerűsítését célzó programok gyakorlatba ültetése
 • A nemzeti bajnokság bővítése, átalakítása
 • Utánpótlásképző programok összehangolása
 • Nemzetközi kapcsolatok kiépítése

„A Román Jégkorong Szövetség megújulásáért dolgozó klubvezetőkkel, jégkorongban dolgozó szakemberekkel együtt bízom benne, hogy a szeptember 15-ére kiírt tisztújító közgyűléssel sikerül új fejezetet nyitnunk a romániai jégkorong életében, amely a szakmaiságról és a tisztességes versenyről szól” – fejeződött be Nagy Attila a jelöltség kapcsán kiadott nyilatkozata.

Elutasított dossziék

A történet ezen a ponton korántsem ért véget, az elnökjelölt ugyanis szerdán délután újabb fejleményekről tájékoztatott. Mint az ügyvezető beszámolt róla, az elnöki jelöltségét szentesítendő augusztus 31-én összesen 17 iratcsomót vitt be személyesen a Román Jégkorong Szövetséghez. „Ezek elnöki, alelnöki, cenzori, vagy éppen elnökségi tagságra vonatkozó jelöléseket tartalmaztak” – mondta el.

Az iratcsomók leadását követően azonban váratlan fordulat következett, szeptember 6-án az elnökség ülésén ugyanis mindegyiket érvénytelennek nyilvánították, így megvonták Nagy Attilától az indulás jogát. Az indoklás szerint a dossziék a kiszabott határidő után érkeztek be. Nehéz helyzetbe kerülhetnek a székelyföldi klubok | Fotó: archív/Csíkszeredai Sportklub, Pál Zoltán

„A szövetség alapokmánya szerint a jelöléseket legkevesebb 15 nappal a választás előtt le kell adni a RJSZ titkárságán. Ez a részünkről megtörtént, ugyanis augusztus utolsó napján iktatták a dossziékat. Innentől kezdve a választásig eltelik a szükséges idő. Ez nem csak a józan ész szerint van így, természetesen a leadás előtt több jogásszal egyeztettünk arról, hogy mikor iktassuk Bukarestben a jelöléseket” – nyilatkozta a szakember a visszautasítással kapcsolatosan.

Megakadályoznák a "rendszerváltást"

Nagy Attila szerint a Román Jégkorong Szövetség jelenlegi vezetése „kisarkítva az alapokmányban szereplő szabályokat” nem fogadta el a benyújtott jelöléseket (nem Nagy pályázata az egyetlen, amit különböző okokkal elutasítottak, az ő pályázatán kívül 18, javarészt székelyföldi dossziét dobtak vissza, szerk. megj.). Mindezzel az ügyvezető szerint azt próbálják megakadályozni, hogy tényleges szavazás döntsön a következő ciklus tisztségeiről. „Ugyanis az erőviszonyok, illetve a klubvezetők véleményének ismeretében ez rendszerváltást jelentene” – jelentette ki a szakember.

„Természetesen a döntést jogi úton meg fogjuk támadni, mert a meggyőződésünk és a jogi érvek is azt támasztják alá, hogy visszaélés történt. Arról most ne is beszéljünk, hogy morálisan hogyan értékelhető, az, amikor egy szűk érdekcsoport rátelepszik ezrek kedvenc sportágára, és saját hatalmi ambícióinak rendeli alá. Mostantól tehát azon leszünk, hogy jogi úton szerezzünk érvényt az igazunknak és a sportág érdekének. Nyilvánvalóan figyelünk arra, hogy a szövetségnek valamilyen módon kiszolgáltatott kluboknak, Erste Ligás csapatoknak ne ártsunk az eljárás során” – nyilatkozta Nagy Attila.

Veszélyben az indulás

A szövetségi huzavona az Erste Ligában érdekelt erdélyi klubokat is nehéz helyzetbe hozhatja. A szövetség jelenlegi elnöksége által kibocsátott nemzetközi versenyengedélyek ugyanis csak szeptember 15-ig érvényesek. Ugyanezen a napon tartják a tisztújító közgyűlést, amin csak a határozatképesség megléte esetén dönthetnek bármilyen kérdésben – mutatott rá a témában megjelent írásában a magyarországi sportnapilap.

Mivel a Nagy Attila elnöki jelöltségét támogató iratcsomót a regnáló vezetőség a határidő túllépésére hivatkozva elutasította, elképzelhető, hogy az őt támogató erdélyi lobbi tagjai nem vesznek részt a közgyűlésen. Ebben a esetben aligha jön össze a szükséges létszám, ez pedig a tisztújítás későbbi időpontban való kiírását vonja maga után. Addig meg a jelenlegi elnökség határozatai maradnak érvényben, amelyek nem engedélyezik az erdélyi csapatok Erste Liga-indulását.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?

banner_c9R6XLX8_banner_uAfkoMzW_ScrolloverAds_2023-02-28-zs_1920x1100.jpg
banner_mPvSBO0F_banner_8CGaT4FL_ScrolloverAds_2023-02-28-zs_580x1100.jpg