Mi kerüljön a fa alá? – Karácsonyi könyvajánló minden korosztálynak

Ha ajándékozásról van szó, egy igazán jó könyvvel sosem lehet mellé lőni. Az erdélyi kiadók évről-évre különlegesebbnél különlegesebb könyvújdonságokat mutatnak be, melyek közt minden korosztály számára fellelhető a legtökéletesebb karácsonyi ajándék. Az IDEA Könyvtér segítségével az elmúlt évek legjobb gyerek-, ifjúsági- és felnőtteknek szóló könyveit gyűjtöttük össze, melyeket egészen biztosan örömmel olvas majd az egész család.

Gyerekkönyvek

  1. László Noémi – Keljfeljancsi (Gutenberg Kiadó, 2023)

Volt egyszer egy bátor legény, aki nem volt sem erősebb, sem tudósabb, mint a többiek, de aki mindig a szívére hallgatott. Amint kiderül a mesékből, ez volt a legjobb, amit tehetett. Jancsinak így sikerült királlyá kotyvasztania magát, olyan csuda dolgot művelnie, aminek láttán megszaggatta köpenyét az udvari mágus, és még a száguldozó szeleket is le tudta csendesíteni – de hogy ez miként történt, maradjon a könyv belső lapjainak titka. László Noémi férfiasan kisfiús hősének segítői is akadnak, néha éppen a furfangos királykisasszony, akinek a kezéért folyik a küzdelem. A fordulatos, szójátékokkal és apró szikrákkal teleszórt szöveget Tomos Tünde rajzai kísérik, inkább a népmese világába helyezve a Kobak-meséket is megidéző kötetet.

László Noémi a Napsugár és a Szivárvány gyermekirodalmi lapok főszerkesztője. A Keljfeljancsi az első meséskönyve, melyről néhány szóban a Maszolnak is mesélt.

  1. Száva Csanád – Kevin és a bűvös malom (Exit kiadó, 2022)

Száva Csanád kötetében úgy hömpölyögnek a mese fodrai, mint a bűvös malom kerekén a Sebes-patak vize, és úgy tekereg a meseszellő, mint ugyanannak a malomnak a másik kerekén a völgyi huzat. Összetett szerkezet tehát ez a mesekönyv, világok születnek és érnek össze benne a szemünk láttára. Ide-oda repít egy álombeli utazásban. Közben számos rokonszenves szereplővel ismerkedhetünk meg, akik olyan otthonosan ingáznak a mesevilágok között, mintha csak átszállnának egyik villamosról a másikra. – írja Száva Csanád meséskönyvéről Bertóti Johanna zenész, költő.

A Kevin és a bűvös malom lehetőséget ad a gyerekeknek a világteremtésre, a fantáziájuk alapos megtornáztatására és az önfeledt nevetésre is.

  1. Balázs Imre József – Egyformázni, különbözni (Gutenberg Kiadó, 2022)

Balázs Imre József gyerekversei alapvető emberi magatartásunkhoz vezetnek vissza, a mindannyiunkban ott rejtőző gyermeki attitűdöt tükrözik. Emlékeztetnek, hogy milyen fontos rácsodálkozni a hétköznapi környezetünkben megtalálható tárgyakra és jelenségekre, örülni az egyszerű dolgoknak, megtapasztalni a feltétel nélküli elfogadást a megismerésben. A kötet a lélek érzékenységére, az emberi kapcsolataink mélységére, a csend erejére és a pillanat megélésére reflektál.

Az életörömbe vetett bizalom lenyomatait Márton Éva rajzai örökítik meg. Az alkotópáros közösen ihletett, varázslatos világa otthonos hangulatot teremt, az elmélyülés és a szépség élményét nyújtja az elcsendesedni vágyó, valamint a játékosságot kereső érdeklődőknek is – gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Ifjúsági könyvek

  1. Szabó Róbert Csaba – Újratöltés (Gutenberg Kiadó, 2022)

Amikor Filinek, a gamervilág koronázatlan királyának megsemmisül a gondosan felépített világa, ki kell lépnie a való életbe. Videójátékokban tanult reflexei azonban mit sem érnek a Természet erőivel szemben. Vagy mégis? Vajon megkapja-e Fili a második esélyt, újraindíthatja-e a játékot, aminek végén igazi jutalom vár rá?

A nagysikerű Vajon Nagyi-sorozat szerzőjének ifjúsági kalandregénye a virtuális valóság foglyaiként létező mai felnőtt gyerekek világába kalauzol el, ahol semmi és senki sem az, aminek elsőre látszik. A Grant kapitány gyermekeit is megidéző kalandregény egyszerre felnövekedéstörténet és szórakoztató, izgalmas nyomozás a Körösök vad vidékén.

  1. Péter-Brezovsky Tamás – Man-machine sorozat (Exit Kiadó, 2022)

A MAN-MACHINE trilógia első kötete: 2151-et írunk. Egy ember és az általa alkalmazott robot közti különbség egyre csökken, a gondolkodás terén egyre inkább zárkóznak fel a gépek. Riyla Cantuo-Weiss világhírű fizikus egy űrhajó feldélzetére kap meghívást, amely egy élhetőnek tetsző bolygó felderítésére indul. Ugyanakkor minél következetesebben próbálja alkalmazni a racionalitás három alapgondolatát, a társadalomban széles körben elfogadott ideológiát.

A MAN-MACHINE trilógia második kötete: Eltelt 5,6 év, 2156-ot írunk, a Botawui bolygó közelébe érkezik az 54 000 ember és robot, akik a bolygón az élet lehetőségét akarják kutatni. Az úton létesített egyetem egyik fiatal végzőse, Val Erandsky éppen diplomájának átvételére készül, előkészíti a beszédét, amely kicsit sem könnyed és gyakori, hanem sokkal inkább kritikus és racionális. Mindenesetre a hajó már igen közel jár a Botawui bolygóhoz. A legénységet nem érdekli más, csak amiért jöttek: az élet!

A MAN-MACHINE trilógia harmadik kötete: 2157-et írunk. A földi politikában egy űrhajón és egy feltehetően élhető bolygón dúlt események miatt teljes káosz uralkodik. Az újonnan megválasztott elnök, Georg Okongwu sokat megtesz azért, hogy az előző kormány tévedéseit korrigálja; eközben Liones Nadkarni iskolai pedagógus unatkozva ül az interferencia-észlelője mellett. Mindketten különös információkat kapnak az űrhajóról, amely hat éve indult el a Botawui lakatlan bolygója felé: olyanokat, amelyek az egész emberiség jövőjét megváltoztathatják.

  1. Czire Hanga Debóra – Félutasok 1-2 (Exit Kiadó, 2018,2021)

Czire Hanga Debóra (15) Kolozsváron született, jelenleg Budapesten tanul.

A kamaszság nem életkor, hanem léthelyzet: az élet magasan izzó állapota. Félúton levés.

Viki és társai amolyan igazi tinik, akiknek a váltig megunt iskola jelenti az állandóságot az életükben, de az igazi történések egészen máshol zajlanak. A kamasz tizenévesek sajátos félutas érzésvilágának hullámvasútján haladnak, hol a lehetetlenül lassú időben, hol pedig az állandó lemaradás érzetének gyorsaságában.

Egy színdarab, ahol mások szerepének eljátszása váratlan mélységeket tár fel. Egy túlméretezett buli, ahol a határok feszegetése ismeretlen tapasztalások és felismerések kapuit nyitja meg.
Egy tábor, ahol az egyedüllét és a csoporthoz tartozás, a bizalom és csalódás bonyolult hálója sejlik fel. Ezeken túl pedig minden nap a bennük (először) megszülető világrengető felismerések, leginkább pedig a szerelem szavakat és értelmet kereső édes küszködése.

„Annyira szerettem volna beszélni, de féltem. Ennek nem az volt az oka, hogy a kapcsolatunk ne lett volna elég nyílt és bizalmas, hanem az, hogy vannak dolgok, amiket nagyon nehéz, sőt, majdnem lehetetlen felhozni. A kimondott szavakat már nem lehet visszavonni, a következményeivel kell élni. Mi van, ha helytelen, ami lejátszódik bennem? Mi van, ha ez olyan dolog, amit az emberek inkább megtartanak maguknak? Mi van, ha ez is egy íratlan szabály? De honnan kéne tudnom? Honnan lehet megtanulni a kimondatlan dolgokat? Mikor kérdezhetünk arról, amiről nem szabad, mikor beszélhetünk azokról a témákról, amelyeket rejtegetünk?”

Felnőtteknek szóló könyvek

  1. Bakk-Miklósi Kinga, Hézser Gábor – Pasztorálpszichológia (Kálvin Kiadó, Exit Kiadó, EME, 2023)

A kötet átfogó ismereteket közvetít a pasztorálpszichológia iránt érdeklődő vagy azt tanuló segítő szakemberek és a gyakorlatban tevékenykedő lelkészek, lelkigondozók számára. A pasztorálpszichológia alaptémáit a legújabb nemzetközi kutatások fényében tárgyalja, nemcsak naprakész tudást ad át, hanem szemléletet is formál. Az elméleti alapozás keretében először elemzi a pasztorálpszichológia és a rendszerszemlélet kapcsolatát. Ezután több fejezetben esik szó az emberképről, a vallásosságról és egyes egzisztenciális témákról, mint amilyen a bűn, a halál és a szenvedés, majd összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat a segítő gyakorlat számára. A függelékek a főfejezetekben megemlített technikák részletes leírását tartalmazzák.

Dr. Bakk-Miklósi Kinga a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetője, egyetemi tanár, pszichodráma terapeuta és kiképző. Tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai és a Pécsi Tudományegyetemen végezte, Marosvásárhelyen él. Érdeklődési területei az interdiszciplinaritás felé irányulnak: pasztorálpszichológia, művészetpszichológia, reklámpszichológia, neveléslélektan stb.
Dr. theol. Dr. h. c. Hézser Gábor református lelkész, családterapeuta, terápiás lelkigondozó, szupervízor. Németországban él, 40 éve pasztorálpszichológiát oktat. Magyar és erdélyi teológiáknak is professzora és vendégelőadója. Szakterülete a rendszerszemléletű családterápia és lelkigondozás.

A Pasztorálpszichológia című könyvről átfogó recenziót olvashatnak a RomKat oldalán.

  1. Robert C. Castel – Függőleges koporsó (Exit Kiadó, 2023)

Ha a jelenlegi orosz–ukrán háborút tükörhöz hasonlítjuk és bele­né­zünk, akkor nem az ukránokat vagy az oroszokat látjuk benne, hanem a saját képmásunkat. Megnyugtató lenne azt gondolni, hogy a tükör­kép az üveg görbesége miatt torz. Valójában azt mutatja meg nekünk, amit az utóbbi évtizedek alatt annyira igyekeztünk nem észrevenni.

A könyvet alkotó cikkek végigkísérik a háború menetét, a béke utolsó heteitől napjainkig. Az elemzők többségétől eltérően a jegyzetek és az elemzések nem taktikai, illetve műveleti szinten boncolgatták az eseményeket, hanem a teljes kép megértésére törekedtek.
A Nyugat posztmodern kritikusaitól eltérően, Robert C. Castel cikkei „érted haragszom, nem ellened” hangvételét igen egyértelművé teszi a többes szám első személy használata.


A konklúzió is egyértelmű. Ezt a háborút az ukránok akkor is elveszítik, ha az oroszok nem fogják azt megnyerni. Ugyanakkor ez a háború az utolsó lehetőség arra, hogy tanuljunk a hibáinkból, és elvégezzük a szükséges irányváltoztatást a nyugati civilizáció jelenlegi pályáját illetően.

„Sine ira et studio” – részrehajlás nélkül ajánlom ezt a könyvet a Tisztelt Olvasónak. A Függőleges koporsó figyelemre méltó geo­politikai, történeti és kulturális kitekintést ad a jelenlegi orosz–ukrán háborúról. A sajátos összefüggéseket a katonai múlttal rendelkező szerző gyakorlatias szemüvegén keresztül láthatjuk-olvashatjuk. Megállapításait, következtetéseit, katonai szemléletű, mély elemzéseit bátor, őszinte, szókimondó stílusban tárja elénk. Fodor Ákos egysoros verse, a Háború: „Isten sírni tanul”, jól tükrözi az ukrajnai helyzetet. Halottak, sebesültek, tömeges menekült­hullám, demográfiai leépülés, államcsőd, energiahiány, infláció. Robert C. Castel kiválóan cáfolja azokat a narratívákat és elemzőket, akik elfogultak az egyik vagy a másik fél irányában. – írja a kötetről Prof dr. Resperger István ezredes.

  1. Karácsonyi Zsolt – Belső tízezer (Bookart kiadó, 2023)

Karácsonyi Zsolt (Arad, 1977) József Attila-díjas költő, író, műfordító, a kolozsvári Helikon c. szépirodalmi folyóirat főszerkesztője.


„A fiatalokat olykor nagyon érdekli az öregség, talán mert kíváncsiak egy másik létállapotra, ami még itt van. Az öregeket már kevésbé érdeklik a fiatalok, itt vannak még, de mások. Az alászállás talán nem is az öregségbe vagy a másba vezet, hanem a teljességbe, az egészbe. A hős útja is véget ér egyszer. Hogy mi van odaát, azt senki sem tudja, pedig legalább ezer könyvet írtak róla, és még több emlékeztetőt." – írja a könyvről Vida Gábor, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője és a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár év szerzője díjjal kitüntetett alkotója.

  1. Márton Evelin – Farkashab (Lector Kiadó, 2022)

A Farkashab műfaját a szerző archív naplóként nevezi meg. Az énelbeszélőben az emlékek újraélése az önmagával való szembenézést, a múlt árnyaival, démonaival való harcot váltja ki. Kitörési kísérleteiben mindig az általa jól bejárt/belakott perifériára vetődik vissza, mintha erre ítélné a karma, illetve a család és a társadalom.

+1. Madách Imre – Az ember tragédiája Orth István rajzaival (Kriterion Könyvkiadó, 2023)

„Az Isteni színjáték Dante szerint »komédia«, az emberi színjátékot viszont Madách Imre »tragédiának« nevezi. Az ember tragédiájában Madách a történelmi múlt mellett a jövőbe is betekintést nyújt. A jövőbe – a mi jelenünkbe –, a globalizáció, a robotok, a homo-digitális világába, ahol személyi kódszám a nevünk, klónozzuk az élővilágot, múzeumba zárjuk az érzelmeket és a szellemiséget. Madách nem mondja ki, de világosan utal arra, hogy ez a vég – és remélhetőleg csak a civilizációnk számára. Az ember kimenekülhet a világűrbe, esetleg túlélheti a »katasztrófát« a föld alatt, vagy a sarkvidéken, majd kezdheti az egészet… elölről.

Az ember tragédiája nem csak a magasabb eszmékért és ideálokért való kilátástalan évezredes küzdelem, hanem inkább az a tény, hogy azóta, amióta tudomást szerzett önmagáról – egyedül van; valamint az, hogy végső soron minden küzdelem a puszta létért való harcra korlátozódik: enni vagy nem l/enni.

Ádám magára van, nem érti meg senki. A számára annyira fontos nép először éljenez, majd feszítsd meget kiált. Éva, a sokat dicsőített nő, aki a maga külön tragédiájával mindenütt jelen van – fejezetről fejezetre mint rabszolga, mint szajha, feleség, apáca, táncosnő, forradalmár, udvarhölgy, vagy anya –, nem vesz részt a küzdelemben és a vívódásokban – átalussza a »komédiát«. Az állandó kísérő Lucifer – Ádám másik énje, a vitapartner, az anyagi világ kötődéseitől mentes szabad szellem megvilágítja a dolgok lényegét, de megoldást nem tud kínálni. Az Úr sincs mellette… »pihen«… és nem ígér semmit… te csak »küzdj és bízva bízzál«.”(Orth István)

2023-ban Madách Imre születésének 200. évfordulójára is emlékezünk. Ennek apropóján készült el a Kriterion Könyvkiadó legújabb kiadványa, a költő fő művének, Az ember tragédiájának újrakiadása, Orth István képzőművész gyönyörű illusztrációival. Aki szereti a magyar irodalom nagy klasszikusait, ez a kidvány biztosan féltett kincse lesz majd a könyvespolcának.

Ezeket a könyveket, és sok más különleges újdonságot megtalálhatnak december 14-17 között a kilencedik Adventi Könyvvásáron a kolozsvári Vallásszabadság Házában.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?