Szerves tobzódás és illusztrátori állásfoglalások – megnyílt a Quadro 21 Gallery Kolozsváron

Kettős kiállítással mutatja be új székhelyének frissen befejezett emeleti kiállítóterét a kolozsvári Quadro Galéria. Az intézmény kortárs művészettel foglalkozó ága mostantól állandó otthonra lelt a Samuil Micu utcai ingatlanban: ugyanitt rendezik ezután a Quadro 21 Gallery eseményeit is.

A huszadik századi erdélyi művészettel foglalkozó, aukciós kiállításokat is szervező Quadro Galéria csapata két éve szervez kortárs kiállításokat különböző hazai és külföldi helyszíneken, és képvisel kortárs művészeket Z Angles Gallery néven. Ez a projekt kapott most állandó székhelyet és csatlakozott az „anyabrandhez” Quadro 21 Gallery néven. Az első kiállítás a galéria egyik művésze, a Kolozsváron alkotó Todor Tamás „organikus tobzódásban” játszó új festményeit valamint papírra készült alkotásait mutatja be, ezzel párhuzamosan pedig a „régi” Quadro Galéria égisze alatt az emeleti térben kiállított munkák egy 20. századi és egy kortárs alkotó életművének érdekes mellékszálát villantják fel.A két kiállítás között talán a történet a közös szál. Todor Tamás „a születés és pusztulás szimultán játékát” mutatja meg, a kép középpontjába helyezett fatörzsszerű alakokon testrészek, különféle szerves anyagok villannak és oldódnak fel, „a folyamatos átalakulás jelzi az idő múlását, mintegy utalva a képben elrejtett elbeszélésre, azonban ha ez az elbeszélés valóban létezik, akkor nincs és nem is lehet végkifejlete, hiszen minden egyidejű: a rothadás és születés elválaszthatatlan”, amint Székely Sebestyén György kurátori bevezetőjében olvasható.

Todor Tamás a kolozsvári fiatal művésznemzedék azon vonulatához sorolható, amely a figuratív és absztrakt festészetet erős szürrealista karakterrel ötvözi. Todor Tamás (1989), a kolozsvári Művészeti és Design Egyetem festészet szakának doktorandusza, Kolozsváron él és dolgozik.

Mint megtudtuk, a Quadro 21 Gallery következő kiállítása májusban, körülbelül a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál idejére várható: Antik Sándor installációit és Paul Mureșan animációit mutatják be.

A sárkány lefejezése című kiállítás a könyvillusztráció problémájához frappánsan viszonyuló kétféle művészi állásfoglalást mutat be Incze János Dés (1909-1999) és Ana Botezatu (1982) munkáin keresztül. Incze János Dés festőművész 1944-ben készített egy meseillusztráció-sorozatot Nagy Olga széki népmesekötetéhez, amelynek publikálása a háború miatt abbamaradt. Incze az ötvenes években újra elővette a rajzokat, az Ifjúsági Kiadó azonban indoklás nélkül visszadobta őket. Meglepő, ahogy a korabeli Utunk hasábjain írók és művészek kelnek Incze védelmére, vélhetően minden rendszerkritikájukat a visszautasítás vélt indokainak megfogalmazásába sűrítve. A kiállításon a rajzok mellett a korabeli cikkek is olvashatóak.Ana Botezatu illusztrátorként ismert (2005-ben szerzett diplomát a kolozsvári Művészeti és Design Egyetemen, most Berlinben él és dolgozik), a most kiállított munkái viszont nem adott szöveghez készültek. Színes papírkollázsai és kék fényérzékeny papírra napfénnyel égetett solar printjei „helyet adnak a véletlennek és a kép születésére való gyermeki rácsodálkozásnak”A pénteki megnyitó Koúkla (Nyiri Dalma) visszafogott és mégis karakteres zenefolyamával, a képek előtt áramló tömeggel ahhoz hasonló villanásnyi műélvezetet eredményezett, mint ahogy Todor Tamás képein váltják egymást a születő és bomló formák. A nyugodtabb szemlélődés érdekében viszont április 23-ig visszatérhetünk a galériába, mindkét kiállításra.

Kapcsolódók

Kimaradt?