200 éves a Farkas utcai kőszínház – 10 napos rendezvénysorozattal készülnek a jubileumi eseményre

A magyar nyelvterület első kőszínháza Kolozsváron, a Farkas utcában nyitotta meg kapuit a közönség előtt, éppen 200 éve, 1821. március 12-én. Arról, hogy miért volt két nyitóelőadása a színháznak, melyik európai színházépület mintájára készült, hányan fértek el a nézőtéren, ma miért nem látható már, illetve a tíz napos jubileumi rendezvénysorozatról Bartha Katalin Ágnes színháztörténészt, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának dékánhelyettesét kérdeztük.

A színháztörténésztől megtudtuk, hogy az 1821-ben megnyílt kőszínház konkrét építéstörténete 18 évvel korábban, 1803-ban kezdődött, amikor erdélyi arisztokraták megvásárolták a telket, és letették az alapkövet. Az épületre 1813-ban került tető, de még jó néhány évnek el kellett eltelnie, hogy a belső tér is úgy kialakuljon, hogy 1821. március 12-én, illetve 13-án megnyílhasson a színház a közönség számára is.

A színház felépítésének sokszereplős történetéből Bartha Katalin Ágnes az építést vezető, azt anyagilag is támogató Káli Nagy Lázár birtokos nemest, színházbérlő-igazgatót emelte ki, aki emlékirataiban le is írta az első évek történetét. Az arisztokrata családok mellett a vármegyék s a székely székek is támogatták a színházépítést, hogy az majd az Erdélyben játszó, magyar hivatásos színtársulatoknak „állandó lakhelyéül” szolgáljon, hangsúlyozta a színháztörténész.A Farkas utcai színház az 1850-es években | forrás: a Kolozsvári Állami Magyar Színház Dokumentációs Tára

Zrínyi és Mátyás király az európai színvonalú színpadon

A nyitás napján, március 12-én arisztokrata műkedvelő társulat lépett először színpadra, ami jól mutatja a korabeli pártolói közeg súlyát a városban. „Nekik nem ez volt az első játékuk, magánszalonokban is játszottak már. Megfigyelhető a párhuzamosság végig ebben a korszakban: az arisztokrata műkedvelők a szalonjaikban játszanak, a hivatásosok pedig a színpadokon. Szépen találkozik a két történet, amikor 1821-ben előbbiek nyitják meg a színházat a Petrichevich Horváth Dániel fordította Zrínyi című Theodor Körner -darabbal” – mutatott rá Bartha Katalin Ágnes. Petrichevich Horváth Dániel, az erdélyi földbirtokos és császári-királyi főstrázsamester amúgy nem csak fordította a szöveget, hanem maga játszotta el a főszerepet is: szívesen játszott, Déryné tehetséges előadóként emlékezik meg róla, örökös páholyát még 1810-ben 1000 forintért váltja meg. A megnyitó másnapján a hivatásosok is színpadra álltak, ők Szentjóbi Szabó László Mátyás király, vagy A nép szeretete a jámbor fejedelmek jutalma című történeti érzékenyjátékát játszották el.  

A ma már nem látható Farkas utcai épület 85 évig szolgált színészek hajlékaként. Sajnos az eredeti tervrajz elveszett, de Káli Nagy Lázár leírásából fogalmat lehet arról alkotni, hogy milyen volt a belső tere: a korabeli európai színházak színvonalán állt, három süllyesztője volt, alatta kerékszerkezetes, gyors díszletváltásra alkalmas gépezettel, magyarázta a színháztörténész. Mint mondta, Káli Nagy leírásából az is kiderül, hogy a kolozsváriak a bécsi Theater an der Wien mintájára építkeztek, a színház remek színpadtechnikával rendelkezett, a deszkákra akár szekerekkel is rá lehetett menni. A színház 1200 néző befogadására volt alkalmas, de zsúfoltan akár 1500-an is elfértek, tudtuk meg.

Mikor a korabeli nézőkről, az előadások fogadtatásáról kérdeztük, Bartha Katalin Ágnes kiemelte, hogy a korabeli nyilvánosság sajátosságai miatt a nyitó előadások recepciójáról nem sok maradt fenn, a Zrínyi-előadás plakátja ismert, a Mátyás király kolozsvári szövegkönyve sajnos elveszett, de a fennmaradt levéltári akták izgalmas információkat szolgáltatnak többek között az események megszervezéséről, szereplőiről, költségéről. „A reformkorban nagyon nagy súlya volt a páholybérlő arisztokrata családoknak, a nyitáskor 50 páholy volt a nézőtéren, ebből 24-et a nagy összegekkel támogató családok kaptak örökre, ez hagyományozódott a családon belül. Ugyanakkor ott volt a gubernium (erdélyi kormányzóság, szerk. megj.) tisztviselői kara is, amely nem csak az előadások látogatásával támogatta a színházat” – beszélt a korabeli viszonyokról a színháztörténész. Hozzátette: a gubernium tisztviselői is részt vettek a színház életében, darabfordítók, drámaszerzők is kerültek ki közülük, például Kövesdi Boér Sándor is, aki több darabot fordított, számos eredeti érzékenyjátékot írt, rövid ideig igazgatói tisztséget látott el.A Farkas utcai színház az 1865-ös átépítés után | forrás: a KÁMSZ Dokumentációs Tára

A színház aranykorszakai

Bartha Katalin Ágnes szerint „soktényezős kérdés”, hogy melyik időszakot nevezhetjük a Farkas utcai színház „aranykorának”. Néhány igazgató, intendáns neve által fémjelezett időszakot lehet ilyennek nevezni. Mint emlékeztetett, sokan Ditrói Mór igazgató nevét említik (1887 és 1896 között vezette a Kolozsvári Nemzeti Színházat), aki új, lendületes próbastílust vezetett be, és akinek az idejében összevágó, színvonalas előadások születtek, ám fontos szerepe volt Fehérvári Antal vállalkozó-színigazgatónak is (1866-1871 közötti bérlőigazgató), akinek a vezetése alatt indult el egy olyan konszolidációs időszak a kolozsvári színház történetben, amikor majdnem 5 és fél éven át együtt volt egy társulat a Farkas utcában, és neki köszönhető az is, hogy olyan színészek kerültek a társulathoz, mint Jászai Mari vagy E. Kovács Gyula. Említhetjük Korbuly Bogdán intendatúrájának a korszakát (1874-1878) is, amikor újabb épülettel, a nyári favázas színkörrel gazdagodik a város, és a két helyszínen gazdag repertoárt nyújtanak.

Ditrói Mór igazgatóságnak korszakában, 1891-ben például 48 napon át tartó magyar drámaciklust, az 1894-95-ös évadban meg 20 napon át tartó Shakespeare-ciklust mutattak be a Farkas utcában. Kiemelkedő pillanatként könyvelhetőek el Bartha Katalin Ágnes szerint a színházi évfordulók is, amelyek mindig „nemzeti identitást megerősítő események voltak”, és gyakorlatilag a „színháztörténet folytonosságát tudták ünnepelni”.

Az épület 85 éven keresztül szolgált otthonként különböző társulatok számára, ám az 1800-as évek végén már egyre nehezebben kapta meg a működési engedélyt. Végül 1903-ban tűzveszélyesnek nyilvánították, és 1906-ban megtartották az utolsó előadást, majd kiköltöztek onnan. A társulat sorsáról a nemrégiben megjelent Kötő József-emlékkötetben olvashatunk bővebben, ebben – mint írtuk – Gaal György irodalomtörténész, kolozsvári helytörténész feltárta, hogy 1906 után az állam megvette az épületet az egyetem számára, 1907-ben földrengésjelző állomást létesítettek a pincéjében, és a növénytani múzeum anyagát is ott helyezték el. Az első világháború után, 1919-ben a román adminisztráció vette át, végül 1934-ben lebontották, és 1937-ben, II. Károly román király jelenlétében megnyitották a helyén a ma is ott álló Akadémiai Kollégiumot (Egyetemiek Háza).

Tíz napos rendezvénysorozattal készülnek a jubileumra

A 200 éves évforduló tiszteletére a BBTE kulturális és tudományos eseménysorozattal készül március 12. és 22. között, tíz napon át. A színház közös tere – a közös tér színháza című rendezvénysorozat az egyetem három karának összefogásával jött létre: a Színház és Film Kar, a Bölcsészkar és a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar „egy igazi városi esemény” megszervezésére törekszik, amelyen interaktív egyetemi előadások, zenés workshopok, kerekasztal-beszélgetések, színháztörténeti kisfilmek és online zenei előadások is lesznek. A nemzetközi konferencián 27 résztvevő tart előadást, Európa több országából, mindez pedig online lesz követhető a Magyar Színházi Intézet Facebook-oldalán, ahol már a részletes program is elérhető.

Kapcsolódók

Kimaradt?