Mikszáth és Jókai levelek kerülnek napvilágra az aradi Kölcsey Egyesület visszavásárolt irattárából

Az aradi Kölcsey Egyesület titokzatos gyűjtőtől vásárolta vissza 19. századi irattárát, a hagyatékot a hétfő esti közgyűlésen mutatták be.

A közművelődési egyesület a múlt hónapban rejtélyes tulajdonosától vásárolta meg 2500 euróért első húsz évének irattárát hiánytalanul, és a következő negyven esztendő írásos emlékeinek egy részét. A kalandos és titokzatos úton fennmaradt kultúrtörténeti értékű hagyatékból hétfő este az 1881. április 24-én az aradi városházán tartott alakuló ülés jegyzőkönyvét olvasta fel Fekete Károly alelnök.„Most már a kezünkben van a keresztlevelünk! 1990-ben azt mondtuk, hogy követjük a régi Kölcsey Egyesület hagyományait, de nem volt semmi, amivel bizonyíthattuk volna a jogfolytonosságot, most már ezt is megtehetjük, ez a legfontosabb!” – fejtette ki az alelnök, nyomatékosítva: nem tudják, kitől vették meg, mert egy közvetítőn keresztül jutott el hozzájuk a hagyaték. „Először megnéztük, hogy nincsenek-e rajtuk hivatalos intézmények pecsétjei, iktatószámai, levéltári vagy múzeumi nyilvántartásba vétel, és miután megbizonyosodtunk róla, hogy nem lopott anyagról van szó, nyugodt lélekkel vásároltuk meg”– folytatta Fekete Károly.

„Azt mondjuk nehéz megérteni, hogy az illető miért várt harminc évet a rendszerváltás után, de az is lehet, hogy most van szüksége pénzre, és azért nem vállalja a személyazonosságát, mert szégyelli, hogy pénzzé teszi. De manapság, amikor oly sok dokumentum elkallódik, örvendjünk, hogy ez az illető felmérte, hogy mekkora kultúrtörténeti érték van a kezében, és még ha pénzért is, de átadta” – tette hozzá az alelnök.A több évfolyamnyi jegyzőkönyvet és levelezést – köztük Mikszáth Kálmán-, Herczeg Ferenc- és Jókai Mór-leveleket – irodalomtörténészekkel dolgoztatják majd fel, digitalizálják, és 2021-re, az egyesület alapításának 140. évfordulójára kötetben jelentetik meg, az eredeti anyagot pedig feltehetően a budapesti Országos Széchényi Könyvárba helyezik majd letétbe.

A hagyaték kultúrtörténeti jelentőségét emelte ki és az aradiak önzetlen adakozását méltatta Berecz Gábor, a Kölcsey Egyesület elnöke. „Egy hónap alatt összejött a pénz: a tehetősebbek nagyobb összeggel, a kisnyugdíjasok kevesebbel, de szívesen adakoztak, amit ezúton is köszönünk” – hálálkodott.  „A legfontosabb, hogy kezünkben az alapító okirat, ez alapján a közgyűlésen bevettük az alapszabályzatunk első pontjába, hogy az 1881-ben létrehozott egyesület jogutódja vagyunk. Ezek az iratok, ha nem is helyezik új megvilágításba Arad kultúrtörténetét, de egy jelentős korszakról tudhatunk meg többet a dokumentumok által” – részletezte az elnök.

Az aradi Kölcsey Egyesületet a közművelődési élet szervezésére és támogatására alapították meg a 19. század második felében. A kor közéleti és kulturális életének jelentős személyiségei által létrehozott és vezetett szervezet fektette le a mai aradi múzeum és könyvtár alapjait, de a képzőművészetben és az irodalomban is jelentős örökséget hagyott hátra. Hajdanán a Kölcsey Egyesület irányította az 1848-as Ereklyemúzeum relikviáinak a gyűjtését, emellett kezdeményezője volt az 1913-ban átadott aradi Kultúrpalota felépítésének.

Az első világháború után a kisebbségi létbe szorult aradi magyarság önszerveződésének legfontosabb intézménye és a magyar oktatás felkarolója lett. A román kommunista diktatúrában, 1948-ban hatalmi szóval betiltott Kölcsey Egyesület a rendszerváltás után, 1990-ben alakult újra, és a 19. századi eszmék és célok folytatását, illetve elérését vállalta fel.

A közelmúltban a közművelődési egyesület kezdeményezésére bontották ki 60 év után Feszty Árpád Krisztus temetése című hármasképét, amelyet a kommunizmusban a raktárak mélyére száműztek, de tavaly restaurálták, idén pedig kiállítják. Az elmúlt öt-hat évben sikerült visszaszerezni a szervezet súlyát és tekintélyét, a határon túl is nyilvántartják, Aradon pedig a román kulturális élet szereplői, a megyei és a városi önkormányzat elismeri, a megyei múzeum partnerintézményének tekinti (a megyei könyvtárban termet neveznek el ebben a hónapban Kölcsey Ferencről).

A hétfői közgyűlésen megerősítették tisztségükben az eddig elnököt és alelnököt, Berecz Gábort, illetve Fekete Károlyt, mellettük Hadnagy Dénest választották meg titkárnak, Nagy Gabriellát pénztárosnak és Hosszú Zoltánt jogtanácsosnak.

Kapcsolódók

Kimaradt?