Vincze Loránt: az anyanyelvű oktatáshoz való hozzáférés emberi jogi kérdés

A kisebbségi oktatás lehet az emberi jogok hadszíntere, vagy a konszenzus helye a többség és kisebbség között – fejtette ki Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselőjelölt hétfőn Brüsszelben, az ENSZ oktatásról, anyanyelvről és a kisebbségek emberi jogairól szóló regionális fórumán.

Az európai kisebbségek ernyőszervezete, a FUEN elnöki tisztségét betöltő Vincze szerint mindez azon múlik, hogy „a többség hajlandó-e olyan jogokat adni a kisebbségi közösségeknek, amelyek biztosítják az anyanyelvű oktatást”.

Vincze Loránt felhívta a figyelmet az ukrajnai helyzetre és megállapította: „Világosan ki kell mondanunk, hogy az oktatási törvény módosításával és a nyelvtörvény elfogadásával Ukrajna nem csupán kisebbségi, hanem emberi jogokat sért, és minden európai és globális intézménynek ekként kell viszonyulnia a helyzethez.”

Kifejtette, a kisebbségi oktatás terén egységes európai standardok felállítására van szükség, a FUEN-nek és partnereinek ez a célja a Minority SafePack nevű kisebbségvédelmi polgári kezdeményezéssel, és reményét fejezte ki, hogy az ENSZ fórumának következtetése is ezt fogja szorgalmazni.

Ismertette a szervezet oktatási szakértőinek következtetéseit. Ezek értelmében a kisebbségi oktatás kapcsán a minden szintű oktatás biztosítása, a megfelelő finanszírozás, a döntéshozatalban való részvétel és az önálló intézményrendszer megléte a legfontosabb rész. Leszögezte: a kisebbségiek számára szavatolni kell az anyanyelven tanulás jogát és egyenlő esélyeket kell biztosítani számukra az oktatáshoz való hozzáférésben.

A megfelelő tanterv, tananyag, segédeszközök és a tanárok képzéséhez szükséges támogatás biztosítása a másik kiemelt cél. Az idegen nyelvek oktatásában használt jó gyakorlatok meghonosítása az államnyelv oktatásában, másrészt a kisebbségi nyelvek és a hivatalos nyelv kölcsönös elsajátításának bátorítása pedig minden bizonnyal hozzájárulna a kisebbségi és többségi közösségek közti bizalmatlanság felszámolásához – mutatott rá Vincze Loránt az Európai Parlamentben tartott fórumon.

Az ENSZ a budapesti Tom Lantos Intézettel három regionális fórumot szervez a kisebbségi oktatás témakörében, ezek alapján állítja össze Fernand de Varennes kisebbségügyi különmegbízott jelentését. A FUEN hivatalos partnere az európai fórumnak, amely május 6-án és 7-én zajlik Brüsszelben. A Kárpát-medencéből számos szervezet van jelen a fórumon, köztük az erdélyi Mikó Imre Jogvédő Intézet.

Kapcsolódók

Kimaradt?