Mennyi az annyi? – Mutatjuk, milyen ösztöndíjakat kaphatnak a diákok

Az oktatási minisztérium rendelete értelmében ebben a tanévben a diákok jogosultak kiválósági, érdem-, szociális és műszaki ösztöndíjra. A szaktárca közlése szerint a szeptemberi és az októberi ösztöndíjakat legkorábban két hónap múlva, november 15-én fizetik ki. Mutatjuk, hogy kinek, mennyi és milyen ösztöndíj jár.

Azok a diákok részesülnek kiválósági ösztöndíjban, akik a nemzetközi versenyeken, valamint az oktatási minisztérium által szervezett versenyek országos szakaszain, sportvetélkedőkön első, második vagy harmadik helyezést értek el. Azok a gyermekek is megkaphatják, akik a tantárgyversenyeken I., II. illetve III. helyezezést értek el. A hallgatók elveszíthetik az ösztöndíjat, ha a magaviseletből nem 10-esre zárják le őket. 

A kiválósági ösztöndíjakat a tanév első félévében kapják meg a diákok az előző tanévben elért eredmények alapján. Az ösztöndíj havonta jár a tanulóknak, a kiválósági ösztöndíjasok 700 és 3000 lej közötti összeget kaphatnak, attól függően, hogy milyen versenyen vettek részt, és hányadik helyezést értek el.

Fotó: Agerpres

Változás, hogy idéntől minden osztályban a legjobb eredményeket elért tanulók 30 százaléka jogosult érdemösztöndíjra. Ha egy osztályban egy vagy több olyan tanuló van, akinek az éves átlaga megegyezik az érdemösztöndíjasok listáján az utolsó helyen álló tanulóéval, akkor a kedvezményezettek listáját kibővítik az azonos átlaggal rendelkezőkkel.

Az ötödikesek az első két tanulmányi modulban elért jegyeik alapján kapnak érdemösztöndíjat. A kilencedik osztályos tanulók esetében a felvételijegyet veszik figyelembe, ez a végleges döntés, bár eredetileg a minisztérium javasolta, hogy a nyolcadikos osztályos tanulmányi átlagukat vegyék alapul.

Az érdemösztöndíj az iskolai tanulmányi versenyek megyei szakaszainak első, második vagy harmadik helyezéséért is jár, valamint a nemzetközi versenyekre készülők szűkített keretének tagjai is megkapják. Az érdemösztöndíj összege az eddigi havi 200 lejről havi 450 lejre emelkedett.

Fotó: Adobe Stock

Szociális ösztöndíjat a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott diákok kaphatnak. Ezt az ösztöndíjat kérhetik azok, akiknek a családjában az elmúlt 12 hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az országos nettó minimálbér 50 százalékát. Az elbíráláskor figyelembe veszik az állandó jövedelem értékét, beleértve a gyermeknevelési pótlékot is. Az ösztöndíjasok havonta 300 lejben részesülnek.

Szociális ösztöndíjat az egyszülős családban nevelkedő diákok is kaphatnak, az egy főre eső átlagjövedelemtől függetlenül. Ez is azért alakult így, mert a diák- és szülői szervezetek hevesen ellenezték, hogy számítson ilyen esetben a jövedelem. Jogosultak még a juttatásra az árván maradt tanulók, azok a diákok, akik különböző fogyatékossággal, daganatos, genetikai, idegrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi vagy krónikus betegséggel élnek.

A minisztériumi rendelet szerint ösztöndíjat kaphatnak a kiskorú anyák, ez az intézkedés az iskolai lemorzsolódás megelőzésére szolgál. A kiskorú anyáknak járó összeget havi 700 lejben határozták meg. Az ösztöndíj odaítéléséhez le kell adni a kiskorú anya által eltartott gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Az a személy, aki egy hónap alatt 60, vagy annál több igazolatlan hiányzást halmoz fel, nem kaphatja meg a pénzt az adott hónapra.

A korábban szakmai ösztöndíjnak nevezett juttatás helyett idén műszaki ösztöndíjat kapnak azok a tanulók, akik szakmát tanulnak a középiskolai tanulmányaik során. Azok a diákok, akik tanévet ismételnek, akik egy hónapban 10, vagy annál több igazolatlan hiányzást halmoznak fel, nem kaphatják meg a havi 300 lejes ösztöndíjat, továbbá akkor sem, ha a magaviseleti jegyük nem éri el a 7-est.

Minden tanintézmény eldöntheti, hogy meddig fogadja az igényléseket, érdeklődni az iskolák titkárságán lehet.

(Nyitókép: Pexels)

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
banner_fX8C1fFi_KUK_Webbanner_300x250_ANIM_UJ.gif
banner_yJD1hpjB_KUK_Webbanner_970x250_ANIM_UJ.gif
banner_fZuguXC4_KUK_Webbanner_728x90_ANIM_UJ.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?