Egész Erdélyt átfogó hálózatot hozott létre a három magyar magánegyetem

A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem és a Protestáns Teológiai Intézet romániai jogi személyként is bejegyzett egyetemi konzorciumot hozott létre Pro Bono Publico néven.

A teljes Erdélyt átfogó magánegyetemi hálózat együttműködési céljairól, tartalmi elemeiről, részleteiről szerdai kolozsvári sajtótájékoztatójukon beszéltek a társuló intézmények vezetői. A konzorcium céljai közé tartozik több doktori iskola elindítása, valamint a diákok számára az „áthallgatási” lehetőség biztosítása.

A sajtótájékoztatón dr. Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia – EMTE rektora, dr. Pálfi József egyetemi tanár, a PKE rektora és dr. Kolumbán Vilmos József egyetemi tanár, a Protestáns Teológiai Intézet rektora ismertette jövőbeli terveiket. Dr. Tonk Márton a romániai magyar felsőoktatási hálózat két pilléréről beszélt: az állami egyetemek magyar tagozatairól, illetve a magyar magánegyetemi hálózatról. Kiemelte, a Sapientiának, a nagyváradi PKE-nek és a kolozsvári teológiai intézetnek erősíteniük kell egymást szakmai és oktatási szempontból, ugyanakkor nemzetpolitikai együttműködést kell kötniük ahhoz, hogy az erdélyi magyar fiatalok hozzáférhessenek a teljes körű magyar nyelvű felsőoktatáshoz.

A Sapientia rektora bejelentette, szerdán délelőtt bejegyezték a konzorciumot, amely egyesíti a három egyetemet. Az intézet a Pro Bono Publico nevet kapta, hiszen „az erdélyi magyar közösség javát szolgálja majd ez az együttműködés. Emellett a társadalom általános képzettségi, műveltségi, oktatási szintjének felemelése mindhárom egyetem küldetése” – magyarázta Tonk Márton.

Pálfi József, Tonk Márton és Kolumbán Vilmos | Fotó: Borsi Balázs

Kiderült, hogy a Pro Bono Publico konzorciumban működő egyetemeken tanul a romániai magyar nyelvű felsőoktatásban részvevő diákok egyharmada, ez 3200–3300 hallgatót jelent a képzések különböző szintjein, ehhez pedig mintegy 300 főállású oktató társul.

„Jogi értelemben is elmondható, hogy egy teljes Erdélyt átfogó magánegyetemi hálózatról beszélünk Nagyváradtól kezdve Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredán át egészen Sepsiszentgyörgyig” – tette hozzá a Sapientia rektora. Tonk Márton hangsúlyozta: céljuk a közös érdekek érvényesítése és a közös célok megvalósítása. „Közösen kívánunk fellépni felsőoktatási kérdésekben, szeretnénk erősíteni kapcsolatainkat Magyarországgal, majd nemzetközi szinten is létrehoznánk újakat” – nyomatékosította.

Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora hozzátette: több évtizede a magánegyetemek a saját világukban, külön rendszerek szerint működnek, ezért ideje volt a felsőoktatás kereteit szorosabbra zárni, közösségbe szervezni az említett intézményeket. „Megtörtént a szerződés aláírása, már csak hasznos tartalmakkal kell feltölteni, saját érdekekkel hozzájárulni az együttműködéshez” – vélte a nagyváradi egyetem tudományos vezetője.

A Protestáns Teológiai Intézet rektora, dr. Kolumbán Vilmos ismertette terveiket: többek között doktori képzéseket indítanának el, hiszen a három egyetem közül jelenleg egyik sem rendelkezik doktori iskolával, emellett a konzorciumban részvevő egyetemi hallgatók számára az intézmények közötti „áthallgatás” lehetőségét teremtenék meg, nem utolsósorban pedig az oktatás színvonalát magasabb szintre emelnék. A hallgatók által egyik vagy másik intézményben felvehető órákat tantervbe ültetik majd opcionális tárgyakként, így szélesítve a kínálatot. A lehetőségek között szerepel Tudományos Diákköri Konferenciák, tehetséggondozó programok, de sportesemények, versenyek szervezése is.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

A Maszol kérdésére válaszolva a rektorok elmagyarázták, az „áthallgatás” akár online is megvalósulhat, hiszen az utóbbi két év távoktatása is rávilágított, hogy nem akadály a földrajzi távolság. Továbbá, a három résztvevő egyetem közös megegyezés alapján különböző kurzusokat, szemináriumokat, gyakorlati órákat kínálhat fel a diákok számára. Példaként Kolumbán Vilmos megemlítette, „a teológia képviseletében érdekel minket a modern kommunikáció, ám ehhez hasonló tárgyak a Sapientia kínálatában találhatók meg”. Tonk Márton szerint ez a kezdeményezés legközelebb a 2022–2023-as tanévben indulhat, hiszen szükséges tantervbe foglalni az opcionálisként választható tárgyakat.

Az egyetemi konzorcium alapító okiratában szereplő információk szerint az irányítás egy héttagú igazgatótanács feladata lesz. A társuló intézmények megegyeztek, hogy két-két tagot bíz meg a vezetéssel a Partiumi Keresztény Egyetem és a Protestáns Teológiai Intézet, míg hármat a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Rektorok, rektorhelyettesek, egyetemi főtitkárok vesznek részt az igazgatásban. A működéshez a társtagok közösen teremtik majd meg a megfelelő anyagi bázist, tehát összerakják pénzügyi és infrastrukturális erőforrásaikat, hogy az erdélyi magyar fiatalok közösségének javát szolgálhassák.

Kapcsolódók

Kimaradt?