Belenyúltak a darázsfészekbe – nem kapnak elismerést, ezért mondanak fel az alkalmazottak

Az elismerés és a pozitív visszajelzések hiánya a felmondások leggyakoribb oka – derül ki a DreamJobs Románia állásközvetítő felméréséből. A kutatás napokban közzétett értékelőjében a jó munkatársak megtartásának fontosságát hangsúlyozzák.

A DreamJobs Románia február elején Nyúljunk a darázsfészekbe! felhívással hirdetett kutatást a munkahelyi felmondás témájában. Közleményében a vállalat leszögezi, hogy munkavállalói oldalról arra keresték a választ, miért hagyják el a kollégák a munkahelyüket, mi a döntő szempont egy felmondáskor, ahol pedig marasztalják őket, milyen lehetőségeket ajánlanak fel.

A kérdőív „nem ujjal mutogat a rossz munkáltatókra”, hanem esetenként reflektál a hazai munkaerőpiac kérdőívből kirajzolódó hiányosságaira; a cél, hogy közelebb vigyék a felek igényeit, és elinduljon egy megoldásra fókuszáló, nyitott kommunikáció – szögezik le az értékelőben.

Illusztráció | Fotó: Pexels

A február elején közzétett kérdőív 11 fő kérdésből állt, ezt egészítette ki a végén három, a korra, nemre, és az iskolai végzettségre vonatkozó alapkérdés. A célcsoport a szellemi munkát végző munkavállalók voltak, akik mondtak már fel egy korábbi munkahelyükön.

A válaszadók túlnyomó többsége, 83,9 százaléka a 25–50 év közötti munkavállalók közül került ki, és pontosan fele egyetemi alapképzéssel, 31,5 százalékuk pedig egyetemi mesterképzéssel rendelkezett.

A kérdőív első kérdésére, arra, hogy mennyi időt töltött az illető az előző munkahelyén, a következő válaszok érkeztek: 26,6 százalék 5 évnél többet, 18 százalék 3–5 évet, míg 27,4 százalék 1–3 évet maradt legutóbbi munkahelyén. A válaszadók negyede 12 hónap alatt, vagy akár már a próbaidő letelte előtt felmondott.

Fontos a megfelelő fizetés és a jó vezető

A munkahelyi felmondások okait vizsgáló kérdőív egyik legfontosabb kérdése a Mi volt a felmondásod (valódi) oka?, amelyre az előre megadott okokat egy 1-től 4-ig terjedő skálarendszerben mérték. A leggyakoribb felmondási oknak az Elismerés és a pozitív visszajelzések hiánya jött ki. Ezt követik a Túl sok volt a stressz, túlfeszített a tempó és a Szakmai továbbfejlődés hiánya válaszok. Ennél a kérdésnél lehetőséget biztosítottak egyéb okok beírására is, ezekből is szemléznek, így bekerült a babavárás, gyerekek, ki nem fizetett túlórák, minimálbér, munkahelyi zaklatás.

Arra a kérdésre, hogy a cégek próbálták-e marasztalni a felmondó felet, a válaszadók majdnem egyenlő arányban, 51 százalékuk igennel és 49 százalékuk nemmel válaszolt. Marasztalásként 44,1 százaléknak kedvezőbb munkafeltételeket, például rugalmas munkaidőt ígértek, 41,7 százaléknak több fizetést és juttatást ajánlottak, 35,4 százaléknak pedig előléptetést vagy áthelyezést.

Felmondásuk előtt az alkalmazottak nagyobb hányada többször is jelezte problémáját a főnökének, de süket fülekre talált, így semmi nem változott – állapítják meg a kutatás értékelőjében. Arra a kérdésre, hogy Volt-e más módja annak, hogy jelezhesd a problémádat? a kérdőívet kitöltők 45,6 százaléka jelezte, hogy egyáltalán nem volt rá lehetősége, 29,8 százalék megkereshette a felettese feletteseit, és csupán 7,3 százalék tudott segítséget kérni a HR-osztálytól.

Illusztráció | Fotó: Pexels

A válaszolók közel fele a fizetésemelést látta volna megoldásnak a problémáira, 40,3 százalék pedig a felettesének felelősségre vonását, és azt, hogy változtasson vezetői stílusán.

Arra a kérdésre, hogy Melyik a 3 leggyakrabban tapasztalt toxikus jellemző a munkakörnyezetedben?, a kitöltők közel kétharmada azt a választ jelölte meg, hogy Érezhető a munkahelyen egy állandó feszültség, a munkatársak bizonytalanságban érzik magukat, 56 százalék a Rossz az információáramlás és nincsenek bevált munkafolyamatok válaszlehetőséget jelölte meg, és 49,2 százalék szerint A munkatársak nem motiváltak.

A kérdőívben a jó vezető legfontosabb tulajdonságaira is rákérdeztek. Erre az egyénileg beírt leggyakoribb válaszok az alábbiak voltak: empátia, következetesség, rugalmasság. Ugyanennél a kérdésnél a válaszadóknak fontos volt, hogy a vezetőjük mentor és példakép legyen, ne főnök, továbbá rendelkezzen jól követhető vízióval és törekedjen a stabilitásra. Tartsa tiszteletben a munka- és szabadidő közti egyensúlyt, legyen csapattag, aki konkrét lépéseket tesz a problémák megoldására. Becsülje az alkalmazottakat, és tudjon delegálni.

Jó kollégákra nagy szükség van

A közleményben kifejtik: második „mini” kutatásunk alapjául azért választottak egy kényesebb témát, mert napi működésük során, a vállalatok toborzási folyamatainak támogatásakor azt látják, hogy a fluktuáció a jól teljesítő kollégák esetében is hangsúlyos.

A szakmailag értékes kollégák megtartása elsődleges szempont annak elkerülésére, hogy még több pénzt és energiát fektessünk egy új kolléga megtalálásába – szögezik le. Ezért bátorítják a cégeket az őszinte kommunikációval járó átláthatóságra, a munkavállalókat pedig saját tapasztalataik megosztására, hogy feltárhassák a foglalkoztatási bukkanók okait, és tanácsadókként, toborzási szakemberekként mindkét fél számára korrekt lehetőségeket kínálhassanak.

Biztatják tehát a cégeket, hogy olvassák át a kutatás eredményeit, és közelítsenek nyíltan és őszintén az alkalmazás kérdésköréhez, mert a vállalati sikerek alapja így vagy úgy, de mindig a csapatmunka volt és lesz. „Jó csapatmunka pedig értelemszerűen jó csapattal képzelhető el. Ezért van annyira nagy szükség a jó kollégákra. Ha pedig már nálunk vannak, akkor ne engedjük el őket könnyen!” – összegeznek a DreamJobs Románia munkatársai.

Eredményeiket egy színes, adatokkal alátámasztott prezentációban tették közzé, amely a következő linken tekinthető meg: Te miért mondtál fel?

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?