Beindult a kézdivásárhelyi Szakképző Központ

Nagyszabású ünnepség keretében tartották meg a tanévkezdést a Kantai Szakképző Központban, amely a minorita rendházban kapott helyet. Az eseményen számos magyarországi politikus és szakember is részt vett, szobrot avattak és könyvet is bemutattak.

A rendezvény a 2021-ben felújított minorita rendház udvarán zajlott, ahol elsőként a szakképző központ 2023-24-es tanévét nyitották meg az oktatásra jelentkező érdeklődők jelenlétében. A szakképzés egyébként hétfő reggel megkezdődött, az említett épületben több tantermet, de informatikai labort is berendeztek.

Helyi és anyaországi politikusok vettek részt a hármas eseményen | A szerző felvételei

A felszólalók sorát Fejér László Ödön szenátor, a rendház felújításának főszorgalmazója kezdte, beszédében mindenkinek köszönetet mondott, aki a sikertörténethez hozzájárult. „Tisztelt Csák János miniszter úr! Köszönet és hála önnek azért, hogy hitt és hisz velünk együtt ebben az álomban, amely ma már nem is álom, hiszen itt vagyunk és éljük a pillanatot, melyet oly rég vártunk. Ma már cél és felelősség az, hogy itt – az ön szavait idézve – a Kárpát-medence legjobb szakoktatási központja legyen! Köszönjük támogatását, köszönjük, hogy velünk és itt ünnepel ön is ezen a jeles eseményen! Köszöntöm körünkben Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár urat, akinek köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT hathatós támogatását. Megtisztelt jelenlétével Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának, valamint az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke. Mindamellett, hogy több, mint egy évtizede közösen dolgozunk a háromszéki közügyekben, nagyon régi és jó barátság köt össze bennünket, és az egyik legtöbb bíztatást tőle kaptam ezen a hosszú úton, hogy megmentsük a rendházat és célt adjunk neki. Ma jubilál a közös ötlet, hiszen 2013-ban, 10 éve indítottuk útjára a rendházért folytatott munkánkat” – mondotta a szenátor, aki ezt követően köszönetet mondott Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesternek, a Rotary Klubnak, annak elnökének, Bakk Vitális Mária Kingának és Böjte Csabának, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökének is, hogy a felújítás mellé álltak és kitartottak a szakképző központ létrehozásában. Elismerését tolmácsolta továbbá Vargha Mihály szobrászművésznek, aki a rendházalapító Nagy Mózes büsztjét elkészítette.

A következő felszólaló Csák János, Magyarország Csák János, Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériumának tárcavezetője volt, aki azt hangsúlyozta: a szakképzés fontossága mellett azt is hangsúlyozta, hogy miért fontos az épített örökséget megmenteni az utókor számára. „Fontos, hogy megbecsüljük őseink örökségét, mert aki nem becsüli meg ősei örökségét, azt az utódai sem fogják megbecsülni” – hangsúlyozta. Ez mellett elmondta: az Organization for Security and Co-operation in Europe nyilvántartása szerint is a magyarországi szakoktatás világszínvonalat képvisel és ez a színvonal tükröződni fog a kézdivásárhelyi új iskolában is, ahol anyaországi partnerekkel zajlik az oktatás.

Csák János miniszter is beszédet mondott | A szerző felvételei

Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára röviden azt is vázolta, hogy az Orbán-kormány az évek során mit tett annak érdekében, hogy a kül- és belhoni magyarságot a szülőföldön maradásra bíztassa, ez a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokban és a duális szakképzés kiterjesztésében egyaránt megnyilvánult. A politikus hangsúlyozta: megfelelő, jól képzett szakemberekre van szükség mindenhol, így Székelyföldön is. „Ha a szakképzésünk nem erős, akkor nem teremtjük meg a feltételét annak, hogy a gazdasági fejlődést szolgálni tudjuk. És ha ezt nem tudjuk kiszolgálni, a magyar embereknek nem adunk munkát, akkor a magyar emberek, hiába, hogy hű magyarok, a szülőföldjüket el kell hagyják” – nyomatékosított Potápi.

Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat elnöke felelevenítette kötődését a Kantához, majd röviden szólva a felújítás történetéről, majd a hamvaiból feltámadt és ma már újra oktatási intézményként szolgáló épületről is szót ejtett. „Bizonyára sokan emlékeznek, hogy az utca felől a falak és a tetőzet gerendákkal volt kitámasztva. Bizonyára emlékeznek, hogy az épület hátsó fele összerogyott. Ha akkor, vagyis pontosan tíz évvel ezelőtt Fejér László biztatására Böjte atya nem áll az ügy mellé, akkor most nem egy intézmény születése napjára, hanem a minorita rendház temetésére jöttünk volna. És ez a lényeg! A teremtést a temetéstől csak egy hajszál választja el. Csak egy gondolat, csak egy jó szándék a romlás és az építés között a határvonal. Egy dolog biztos: ha nincs lelke annak a sok embernek, akik ezzel az üggyel találkoztak, ha nincs összefogás és összehangolt cselekvés, akkor ma itt gaz és épülethordalék között állnánk. S mert volt lelke annak a sok embernek, akik ezzel az üggyel találkoztak, s mert volt összefogás és összehangolt cselekvés, íme nem csak megmentettük ezt a csodálatos épületet, nem csak emléket állítunk megyénk első iskoláját megalapító Nagy Mózesnek, hanem egy életképes intézményt is elindítunk” – magyarázta.

Ezt követően a kovásznai Sicton együttes énekelt, majd Nagy Mózes szobrának leleplezése előtt beszédet mondott Bokor Tibor polgármester, Vargha Mihály szobrászművész és Böjte Csaba atya is.

Vargha Mihály szobrát többen leplezték le.

Az céhes város elöljárója kifejtette: tíz éven át, minden reggel elhaladt a minorita rendház mellett, és tíz éven át minden reggel nyugtáztam, hogy egyszercsak össze fog omlani a csodálatos műemlék a szeme előtt. „Ekkor iskolaigazgató voltam, és nem láttam, hogy én mit tehetnék ez ellen. 12 évvel ezelőtt viszont megkaptam a lehetőséget arra, hogy ennek az épületnek a sorsát is megmenthessem. S bár nem bíztam túlzottan a sikerben, abban biztos voltam, hogy lesznek segítő társaim. És lám, lettek sokan, és akartuk nagyon. Sokszor, sok helyen megköszöntem nekik, hogy ugyan tíz év alatt, de számos kudarcba fulladt pályázat, megígért anyagi forrás, ellehetetlenítő intézkedés és átirat után, 2021-ben megnyitotta kapuit a kézdivásárhelyi minorita rendház. Épített örökségünk egy fontos pillérét mentettük meg. Köszönet érte mindenkinek, aki részt vállalt benne! Nem titok, hogy rendeltetést találni neki újabb kihívás elé állította a csapatot, de Böjte atya személyében megtaláltuk mecénásunkat, és ma stabil céllal indítjuk itt a tanévet” – fejtette ki.

A szobrot Böjte Csaba áldotta meg.

Vargha Mihály azt magyarázta el, hogy milyen nehézségekbe ütközött, mikor a szobor megmintázásáig jutott, hiszen Nagy Mózesről nem maradt fenn rajz és más ábrázolás sem. „Negyven évig próbáltam legalább egy rajz nyomára bukkanni. Vargha Attila egykori esztelneki polgármester sietett a segítségemre és mondta, hogy Nagy Mózesnek élt egy római katolikus pap utódja, aki a hetvenes években Esztelneken is pap volt. Nagy Imrének hívták és sikerült róla szerezni egy fényképet két bérmálkozó fiatallal. Nagyon szép arcú ember volt. Róla mintáztam meg ezt a szobrot” – mondotta a sepsiszentgyörgyi szobrászművész.

A szobrot Csák János, Potápi Árpád János, Tamás Sándor, Fejér László Ödön, Bokor Tibor és Bakk Vitális Mária Kinga, a kézdivásárhelyi Rotary Klub elnöke leplezte le. A műalkotásra és az épületre Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mondott áldást, és azt javasolta, hogy a Kanta Szakképző Központ védőszentje legyen Szent Márton.

Ilyen osztálytermekben zajlik az oktatás.

Az emlékezés koszorúinak az elhelyezését követően Fórika Balázs, a kantai Szentháromság templom kántora mutatta be Bartos Lóránt és Iochom István: A minorita rendház története című monográfiájának második kiadását. Az első 2021-ben jelent meg, a második kiadás pedig idén. A kiadvány a rendház története mellett visszaemlékezéseket, a felújítás teljes történetét és gazdag, eddig nyilvánosságot nem látott képanyagot is tartalmaz, így fényképeket és régi, a rendházat ábrázoló képeslapokat, amiket Beke Ernő, a Gyűjtemények Házának tulajdonosa bocsátott a szerzőpáros rendelkezésére.

A rendezvény végén a jelenlévők megtekintették a tantermeket, a kalauzuk Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára volt.

A szakképző központban a Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola szakemberei szakács, pincér-vendégtéri szakember, panziós-fogadós és turisztikai technikus szakon nyújtanak ingyenes képzést, a Baranya Vármegyei Szakképző Centrum Pollack Mihály Technikum és Kollégium pedig festő, mázoló és tapétázó, tetőfedő, illetve rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló szakmákban képez szakembereket.

(Nyitókép: Kézidvásárhelyi Kanta Szakképző Központ/Facebook)

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?