Az egyetemisták is igényelhetnek fűtéstámogatást

Az igénylők családjában az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az 1 386 lejt.

A kiszolgáltatott fogyasztók védelméről rendelkező jogszabály alapján fűtéstámogatásra jogosultak mindazok a legfeljebb 26 éves diákok, akiket szüleik támogatnak, és külön háztartásban élnek. 

A saját jövedelemmel nem rendelkező diákoknak a szülők nettó jövedelmét igazoló dokumentumokkal (jövedelemigazolás, amely tartalmazza a nettó fizetésüket, beleértve az étkezési  jegyeket és  ajándékutalványok, és vakációs utalványokat is) kell igazolniuk a jogosultságukat az önkormányzatnál. A nyugdíjból származó jövedelem esetén, legyen szó bármilyen nyugdíjról, szükség van a nyugdíjszelvény eredetiben vagy fénymásolatban való felmutatására. Azok, akiknek mezőgazdasági területük van, és a megmunkálásból jövedelmet szerezhetnek, azzal is el kell számoljanak. 

A 226-os számú idei kormányhatározat alapján fűtéstámogatásban részesülnek mindazon személyek, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az 1 386 lejt. Vagyis a diák jogosultsága kizárólag a saját családjának a jövedelmétől függ, függetlenül attól, hogy azok, akikkel épp közös háztartásban él, mennyit keresnek.

A család jövedelmének a kiszámolásakor az érdem- és tanulmányi illetve szociális ösztöndíjakat nem veszik figyelembe - mondta Oláh Emese, kolozsvári alpolgármester a Maszolnak.

Azoknak a hallgatóknak, akiknek nincs munkaviszonyuk, de önálló vállalkozói tevékenységből stb. származó jövedelmük van, be kell nyújtaniuk a jövedelemforrást igazoló dokumentumot. A bérjövedelemmel rendelkező hallgatók a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett nettó jövedelmüket igazoló dokumentumokat kell felmutatniuk.

A fűtéstámogatásnak nem feltétele a román állampolgárság, az Erasmus-programmal érkező hallgatók is jogosultak a fűtéspótlékra, amennyiben megfelelnek a feltételeknek. Az uniós országokból érkező külföldi hallgatók esetében szükséges egy igazolás és/vagy nyilatkozatot arról a jövedelemről, amelyből a közüzemi költségeket, tandíjat stb. fizetik, és amelyet a kérelem és önbevallás 78. kódja (egyéb jövedelem) alatt kell feltüntetni.

A nem uniós országokból érkező diákoknak igazolniuk kell a romániai tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges anyagi fedezetet.

A november 20-ig nyilvántartásba vett kérelmek esetében az ellenőrzést és feldolgozást követően a diákok már novembertől jogosultak a fűtéstámogatásra, míg a november 21. és december 20. közötti benyújtott kérelmek esetében decembertől jár nekik a támogatás.

(Nyitókép: Pixabay)

Kapcsolódók

Kimaradt?