A Nyugati Szövetség úgy bukott meg, ahogyan létrejött

Nagy visszhangja volt közel négy éve annak, hogy Kolozsvár, Nagyvárad, Arad és Temesvár polgármestere létrehozta a Nyugati Szövetség nevű társulást, amelynek az lett volna a célja, hogy nagyszabású projekteket dolgozzon ki és valósítson meg, továbbá hogy regionális entitásként uniós forrásokra pályázzon, lehetőleg Bukarest megkerülésével. Idő közben kiderült, az egész projekt nem lett több egy politikai kampányhúzásnál.

A 2018. decemberében életre hívott összefogásról idő közben kiderült, nem volt több egy hamvában holt politikai projektnél, amit a pártok a kampányaikban felhasználtak azzal áltatva a választópolgárokat, hogy a Bukarest-centrikus közigazgatástól függetlenedve hatékonyabban hívhatnak le támogatásokat az Európai Unió alapjaiból, és ezáltal olyan nagyberuházásokat hozhatnak tető alá, amelyekre Bukarest részéről nem számíthatnak. Az emberek egy része szinte éljenezve fogadta a kezdeményezést, a kritikusabbak pedig feltették a kérdést, mégis hogyan tudna egy regionális önkormányzati társulás függetlenedni a főváros-központú pénzosztó rendszertől, ám ők is várakozásokkal tekintettek a projekt elé, és leintették azokat, akik már akkor elmondták, ez az egész csak porhintés és nem több egy jól megtervezett politikai kampánynál.

Fotó forrása: Arad polgármesteri hivatalának Facebook-oldala

Az akkori városvezetők, Gheorghe Falcă aradi, Emil Boc kolozsvári, Ilie Bolojan nagyváradi és Nicolae Robu temesvári polgármester a Béga-parti városban bejelentett társulás sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az általuk létrehozott szövetség nem törekszik „területi szeparatizmusra”. Az együttműködés keretében tervezték 2019 első negyedében az Interregionális Fejlesztési Egyesület létrehozását, amelynek az lett volna a célja, hogy európai uniós alapok lehívásával „valós jólétet teremtsen a régióban”, megállítsa a lakosság elvándorlását, és hazacsalogassa a nyugati országokban megtelepedett román állampolgárokat – számolt be róla annak idején az Agerpres.

A Nyugati Szövetség további céljai a négy város közötti mobilitási lehetőségek fejlesztése, az erdélyi, a Via Carpathia és a Temesvár–Belgrád autópálya megépítésének felgyorsítása, a négy várost összekötő gyorsvasúthálózat kiépítése, régióközi és régión belüli tömegközlekedési hálózat létesítése, egy-egy regionális kórház építése Kolozsváron és Temesváron.

„A világ egyetlen országa sem lehet gazdag, ha nincsenek gazdag és erős városai, közösségei. Az AVE az Európai Unióhoz hasonlóan a szubszidiaritás elvére épül, amely kimondja, hogy a közhatóságnak kell döntéseket hoznia, mert az ismeri a legjobban az állampolgárok szükségleteit” – mondta akkor Emil Boc kolozsvári polgármester, hozzátéve, hogy „a központosított kormányzás elve már a múlté”.

Mára kiderült, azoknak lett igazuk, akik kételkedtek a társulás sikerében. A négy évvel ezelőtti bejelentés óta alig esett szó a Nyugati Szövetségről, még a kezdeményezők is tartózkodnak a témában a nyilvános megszólalástól. Az akkor megfogalmazódott célok közül az eltelt négy esztendőben szinte semmi sem valósult meg.

A legnagyobb nyugat-romániai városok által létrehozott Nyugati Szövetség csúfos bukására a kolozsvári Metro Urban Egyesület hívta fel ismét a figyelmet. A korábbi szociáldemokrata politikusokból lett vállalkozói civil szervezet kijelentette, a társulás révén egyetlen infrastrukturális nagyberuházás sem valósult meg vagy indult el, a Nyugati Szövetség egy nagybefektetőt sem vonzott a régióba, továbbá nem indultak el a megbeszélések a decentralizáció tárgyában a korábban sokat hangoztatott szubszidiaritás elve mentén.

„Bár a Szövetség célja egyértelmű volt, hogy európai források felhasználásával valósítson meg projekteket, még a fontos, regionális projektek gyakorlatba ültetéséhez szükséges kormányzati források bevonása sem valósult meg. Az erdélyi autópálya, a kolozsvári regionális sürgősségi kórház, a négy város közötti nagysebességű vonat fejlesztése, a repülőterek fejlesztése (kivétel Nagyvárad, ahol láthatóak a beruházások) elkészült és csak mi, adófizetők nem tudjuk? Végül is politikai PR-gyakorlat volt ez, vagy csak adminisztratív okokból nem tudtak hozzáférni az európai forrásokhoz és nagybefektetőket hozni Nyugatra? Kolozsvár és az agglomeráció számára ez a szövetség semmit sem jelentett” – mondta a civil szervezet egyik tagja, Mihai Curteanu.

Miközben a Nyugati Szövetség csak egy politikai gyakorlat volt, addig az „Erdélyi-szigethegység Szövetség”, illetve Bihar és Arad megye együttműködése a Nagyváradot és Aradot összekötő gyorsforgalmi út megépítését tekintve már konkrét eredményeket is hozott, jegyezte meg a Metro Urban Egyesület másik tagja, Horia Nasra. Felidézte, hogy Bihar és Arad megyei önkormányzatának együttműködése révén az Országos Autópálya- és Közútkezelő Társaság (CNAIR) finanszírozásával megkezdődött az expressz út tervezése, sőt a mindössze öt kilométernyi hosszúságú Bihar megyei autópályaszakasznál (Bihar község és a román–magyar országhatár között) már elindult a sztráda és a gyorsforgalmi út közlekedési csomópontjának kiépítése.

A civil szervezet ugyanakkor arra is rávilágít, hogy Bihar, Kolozs és Fehér megye önkormányzatának együttműködése révén beindulni látszik az Erdélyi-szigethegység turizmusának a fellendítése és a közúti infrastruktúra fejlesztése új utak építése, illetve a meglévők felújítása révén, hogy könnyebb legyen az átjárhatóság a három megye között a hegyvidéken. Ezzel szemben „a Nyugati Szövetség bizonyára csak egy politikai, választási történet volt" – tette hozzá Horia Nasra.

A Nyugati Szövetség megalapítói közül egyedül Emil Boc kolozsvári polgármester maradt meg tisztségében a 2020. szeptember 27-ei helyhatósági választások után. Temesváron Nicolae Robu helyére Dominic Fritz, Nagyváradon Ilie Boljant (aki megyeitanácselnök lett) Florin Birta váltotta, míg Aradon Gheorghe Falcă helyett Călin Bibarț lett a polgármester.

Ennek ellenére Emil Boc a választásokat követően kijelentette: a változások nem befolyásolják a Nyugati Szövetség által elindított kezdeményezéseket. Emil Bocnak ebben bizonyosan igaza van, a kezdeményezésekből ugyanis semmi konkrét nem született meg, tehát nem volt mit hátráltatni.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?