Autonómiatervezet: a nagyhatalmak támogatását kérte Kulcsár-Terza József a párbeszéd elkezdéséhez

A nagyhatalmak bukaresti külképviseleteitől kért támogatást a Székelyföld területi autonómiájáról szóló párbeszéd előmozdításához Kulcsár-Terza József háromszéki parlamenti képviselő, aki kezdeményezéséről kedden telefonon tájékoztatta az MTI-t.

Az Egyesült Államok, Oroszország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország bukaresti nagykövetének küldött levélben a képviselő felidézte, hogy a parlament mindkét háza elutasította az itt élő közösség által következetesen követelt területi autonómiát a Székelyföld számára.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltlistáján mandátumot szerzett, a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetét vezető politikus az általa egyéni törvénykezdeményezésként előterjesztett tervezetről kifejtette, hogy az az európai mintákon és gyakorlaton alapul. Nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, sem a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, hanem a szubszidiaritás elvének megfelelően rendezné az őshonos lakosság helyzetét, és elfogadása hozzájárulna Románia és a Balkán stabilitásához.

„Tudatában vagyok annak, hogy sem a román politikai elit, sem a román közvélemény – a sorozatos félretájékoztatás, az autonómia minden formájának elutasítását szolgáló dezinformációk, az ebből fakadó félelem miatt – nincs felkészülve arra, hogy a kérdést érvekre alapozott vita keretében tárgyaljuk meg. Ezért arra kérem Önöket, hogy diplomáciai eszközökkel segítsék a konstruktív párbeszéd megkezdését, hassanak oda, hogy a jogszerű, egy közösség akaratát kifejező kezdeményezésünk megtörje az elutasítás jegét” – írta a hat romániai nagykövetnek a háromszéki politikus.

Kulcsár-Terza József az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a téma „melegen tartása”, a székelység közösségi akaratának tudatosítása érdekében szükségesnek tartja, hogy az erdélyi magyar pártok legkésőbb jövőre ismét megpróbálkozzanak a Székelyföld autonómiastatútumának parlamenti elfogadtatásával, az autonómiaküzdelem következő lépéseiről pedig még a nyáron egyeztessenek egymással, illetve a Székely Nemzeti Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal.

Kapcsolódók

Kimaradt?