Első elnökére emlékezik az RMDSZ

Ma lenne 90 esztendős Domokos Géza, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség első elnöke. „Világlátása, párbeszéd iránti elköteleződése ma is példamutató” – írja róla Kelemen Hunor az RMDSZ honlapján közzétett emlékező soraiban.

A szövetségi elnök az igazi transzilvanistára, intézményépítőre, íróra és műfordítóra, a román-magyar párbeszéd eltökélt emberére emlékezik, aki egymáshoz közelítette az összetartozót: párhuzamos világok helyett átjárhatóságot javasolt, szembefordulás helyett kölcsönös tiszteletet várt el.„A Kriterion Könyvkiadó igazgatójaként egy mainál sötétebb időszakban biztosította a szellemi táplálékot. Ablakot nyitott a magyar és a kortárs irodalom felé: azóta sem fordítottak annyi magyar könyvet románra és fordítva” – tette hozzá Kelemen Hunor, aki Domokos Géza vezetői alapelvére is kitér, miszerint a magyar közösség jogos követeléseinek érvényt szerezni csakis a parlamentáris demokrácia, a jogállamiság keretei között lehetséges, a kisebbségi jogok érvényesítése csakis a többség támogatásával lehetséges.

„Új párbeszédre és beszédmódra van ma már szükség, ám az elmúlt 28 esztendőt eredményeiről lemondani nem szabad. Beszéljünk világosan, beszéljünk egyenesen, beszéljük ki a sérelmeinket, és helyezzük új alapokra az együttélést. A ma 90 esztendős Domokos Géza sem kívánhatna egyebet annál, hogy 100 év után is olyan erős magyar közösséget alkossunk, amely versenyképes, a kor kihívásait érti, nem futamodik meg előle, és igazáért bármikor kiáll” – állapítja meg végezetül az RMDSZ elnöke. 

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?