Az alkotmánybíróság nem lát különbséget a házastársak és az élettársak között

Morális, érzelmi vagy a családalapításhoz való jog szempontjából semmiféle releváns különbség nincs a törvényesen összeházasodott és a közös beleegyezéssel együtt élő partnerek között - állapította meg az alkotmánybíróság.

A taláros testület ezzel indokolta meg azon döntését, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította a büntető törvénykönyv egyik előírását, amely nem tette lehetővé az élettársi kapcsolatban élő személyeknek a partnerük elleni tanúvallomás megtagadását. „Az alkotmánybíróság megállapította, hogy annak a személynek, akivel a gyanúsítottnak vagy vádlottnak a házastársihoz hasonló, nem törvényesített viszonya van, nem áll jogában megtagadni a tanúvallomást, holott a doktrína értelmében sem erkölcsi, sem érzelmi, sem a családalapításhoz való jog szempontjából nincs számottevő különbség a törvényesen összeházasodott, illetve közös megegyezéssel együtt élő partnerek között. Tehát utóbbiak tanúként való kihallgatása partnerük ügyében ugyanazokat a párkapcsolati problémákat eredményezi, és ugyanúgy kétségek merülhetnek fel a vallomás őszinteségével kapcsolatban, mintha törvényes házastársakról lenne szó” – olvasható az alkotmánybírák indoklásában. 

A taláros testület azt is hozzáteszi, hogy - noha az alkotmány nem határozza meg a „családi élet” fogalmát - az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a „családi élet” kifejezés nemcsak a házasságon alapuló családokra vonatkozhat, hanem más kapcsolatokra is. „Más szóval létezhet 'családi élet' egy, a házassággal egyenértékű kapcsolat esetében is” - jelentette ki az alkotmánybíróság, hozzátéve, hogy mivel a házastárs elleni tanúvallomás megtagadásának jogát éppen a családi élet védelme indokolja, a nem törvényesített élettársi kapcsolatban élő személyeket is meg kell hogy illesse ez a jog. 

A Btk. hatályos cikkelye értelmében a gyanúsított házastársa vagy volt házastársa, szülei, testvérei, illetve gyermekei tagadhatják meg a tanúvallomás- tételt. A taláros testület szeptember 19-én kezdte el tárgyalni a cikkellyel kapcsolatban benyújtott alkotmányossági kifogást. Voksoláskor a testület tagjainak zöme úgy szavazott, hogy a cikkely alkotmányellenes, mivel sérti az állampolgárok törvény előtti egyenlőségének elvét. 

Kapcsolódók

Kimaradt?