Számvevőszéki jelentés: van mit orvosolni Nagyváradon

Rendellenességeket talált a Számvevőszék a nagyváradi önkormányzat tavalyi működésében. A jelentés – tájékoztató jelleggel – az augusztus 30-i tanácsülés napirendjén szerepel.

A jelentés szerint Nagyvárad tavalyi költségvetésének megállapításakor nem vették figyelembe az összes adóztatható javat és szolgáltatást, így több mint egymillió lej jövedelem nem szerepel a büdzsében.

Nem regisztrálták az összes elvégzett munkálat áradási-átvételi jegyzőkönyvét, mutat rá tovább a jelentés, ezek az aradi és dévai úti felüljárók, illetve a határon átívelő pályázat keretében felújított Kálvária-domb és a gyorsforgalmi út átvételéről szóló iratok. A nagyváradi várat a város magántulajdonaként tartják nyilván, holott annak köztulajdonnak kellene lennie, e kihágás értéke 79,1 millió lej.

A jelentés szerint a váraid önkormányzat túlfizetett egyes munkálatokat, például iskolákban elvégzett felújítások után 6449 lejt, az őssi sportbázis öntözési rendszere felszerelése és zöldövezeteinek kialakítása után pedig 24.4 ezer lejjel fizettek többet a kelleténél.

Az önkormányzat ugyanakkor kifizetett olyan költségeket is, amelyek nem szerepeltek a megkötött szerződésekben, a Helyi Közszállítási Vállalatnak például 114,3 ezer lejt, a tilosban parkoló autókat szállító járművek szolgáltatásaiért, 86,3 ezer lej értékben fizették túl egy őrzővédő cég munkáját, de a például a Fekete Sas Palota, az Emanuil Gojdu Főgimnázium, és neológ zsinagóga felújításánál is fizettek indokolatlanul a Számvevőszék jelentése szerint

A Nagyvárad–Váradszentmárton referendum költségeit is túlfizették

A Számvevőszék szerint 53,4 ezer lejjel károsodott a helyi költségvetés a népszavazások nyomán, az összeg a Mic Moblilier Trans Kft-hez került. A céggel a 2015. május 10-i népszavazásra kötöttek egy (áfával) 113,3 ezer lej értékű szerződést, melyben 143 szavazókörzet bútorzatának elkészítését illetve felújítását, ezek szállítását illetve fel- és leszerelését és 19 szavazókörzet védőfóliázást vállalták. A jelentés szerit több mint 24 ezer lejjel számlázta túl a cég a berendezés fel- és leszerelésére indokolatlanul. Emellett 19,7 ezer lehet azért kapott a vállalkozás, hogy a két népszavazás után mérje fel a berendezések állapotát, és javítsa ki az esetleges hibákat a 21016-os választási évre. A jelentés szerint ezt a munkát indokolatlanul fizette ki az önkormányzat, mivel 2016-ban, a helyhatósági választások előtt is kötöttek hasonló szerződést ugyanerre a célra.

Hétmillió lej a hőerőműnek

Hosszan taglalja a jelentés a Termoficare Zrt-nek jutattot támogatást is. Ez a vállalkozást a nagyváradi hőerőmű fizetésképtelenné nyilvánításakor hozta létre az önkormányzat, hogy átvegye a hőenergia-szállítását és elosztását a csődeljárás alatt álló társaságtól. A 2013–2015 közötti időszakban 53 millió lej támogatást, 7,1 millió lejjel többet kapott a zrt. az indokoltnál, mivel az elszámolásokat hibás számítások vagy éppen összegek alapján kérték. A váradi önkormányzat 736,2 ezer lejt fizetett ki a hőenergia Szentmártonba való szállításáért is (a községet is a váradi hőerőmű szolgálja ki). Bár mindkét önkormányzat jóváhagyta a tarifákat, ezt csak a váraditól kérte a zrt., a szentmártonitól nem.

Az előírások betartását kérik

A számvevőszék jelentése oldalakon át sorolja a betartandó ajánlásokat a váradi önkormányzatnak. Többek között kérik, hogy az önkormányzat tisztázza, mely javai számítanak váradi köz- illetve magán tulajdonnak, ellenőrizzék a kifizetéseket, állapítsák meg az okozott károk mértékét és tegyenek lépéseket ezek orvoslására. A jelentés szerint a könyvelési hibák becsült értéke 185,2 millió lej, a károkat okozó kihágások értéke 10,4 millió lej, míg a többletjövedelmet generáló hibák értéke több mint egymillió lej. A részletes jelentés ITT olvasható.

Kapcsolódók

Kimaradt?