Marosvásárhely: megalakult a helyi tanács, de alpolgármestert nem választottak

Nem választottak alpolgármestert a marosvásárhelyi városi tanács pénteki alakuló ülésén. Ezt a napirendi pontot a következő ülésre halasztották.

Megtartotta alakuló ülését pénteken a marosvásárhelyi városi tanács. A román tanácsosok csak románul, a magyarok magyarul és románul, míg a Szabad Emberek Pártjának képviselője, Hermann Mark Christian három nyelven: románul, magyarul és németül mondta ki az esküszöm szót.

Az ülésvezető Matei Dumitrui névsor szerint szólította a képviselőket az emelvényre, ám a magyar neveknél akadozott a nyelve. Így például Kovács Lajost Kovács Lászlónak olvasta, Bakó Szilárdot Baka Szilárdnak, Szászgáspár Barnabás nevét még nehezebben, többszöri nekifutásra sikerült kibetűznie.

Az alpolgármester megválasztásáról szóló napirendi pontot 20 igen szavazattal a 23-ból a következő ülésre halasztották. Közben a rendőrparancsnok az újságírók mellett ülve szórakozott a jelenlevőken, és mindazon, ami a teremben történt: „most következik az alpolgármesterek meg nem választása” – mondta viccesen, amikor ez a napirendi pont következett.

Ezután Dorin Florea polgármester is letette a hivatali esküt, immár ötödik alkalommal. Majd Peti András leköszönő alpolgármesterként röviden megköszönte, hogy három évig dolgozhatott a köz érdekében, de elégedetlenségének is hangot adott, amiért nem sikerült elérni azt, hogy Marosvásárhely minden lakosa jól érezze magát a városban, etnikai hovatartozástól függetlenül. Mondanivalóját előbb románul, majd magyar nyelven mondta el, és konkrét javaslatot is megfogalmazott: azt tanácsolta a polgármesternek, hogy az összefogás jegyében a vasárnapi magyar-belga focimérkőzést a Ligetben nézzék végig a marosvásárhelyiek egy óriás kivetítőn.

Az alakuló ülésen részt vett a Civil Elkötelezettség Mozgalom munkatársa, Barabás Miklós is, aki a Maszolnak úgy értékelte: annak ellenére, hogy a magyar nyelv is hivatalosan használható a tanácsban, most egy-két kifejezésen és Peti András összefoglalóján kívül nem éltek ezzel a joggal a magyar tanácsosok. „Nem hagyjuk annyiban, nem csak megfigyeljük, hogy mi történik a közéletben, de jogi eszközökhöz is folyamodunk” – mondta Barabás. 

Kapcsolódók

Kimaradt?