Nem ellenzi a melegházasságot az unitárius egyház főjegyzője

„A házasság alapja a kölcsönös szeretet és elköteleződés, az ehhez való jog pedig minden embert megillet”. Ez az álláspontja a Magyar Unitárius Egyház főjegyzőjének, Gyerő Dávidnak a melegházasság tiltásának alkotmányba foglalásával kapcsolatban.

Pénteken közzétett nyilatkozatában a fiatal egyházi vezető arról nyilvánított véleményt, hogy az ortodox egyház kezdeményezésére országszerte aláírásgyűjtés zajlik az alaptörvény 48. cikkelyének módosításáért. A Koalíció a családért civil szövetség azt szeretné, hogy az alkotmányban rögzítsék az azonos neműek házasságának tiltását, és ehhez már 1,3 millió támogató aláírást szereztek.

Mint korábban írtuk, az erdélyi magyar történelmi egyházak támogatják a kezdeményezést. A Magyar Unitárius Egyház vezető testületei azonban a kérdésben nem foglaltak állást. Gyerő Dávid éppen emiatt hangsúlyozza: véleményemet egyénileg fogalmazta meg, tiszteletben tartva az egyháztagok és állampolgárok szabad véleményalkotási jogát.

A főjegyző kifejti: míg a házasság és a család eszmei értéke, valamint társadalmi és közösségi jelentősége kétségtelen, az ember nemi meghatározottságáról és irányultságáról vallott felfogások között szakadéknyi különbségek léteznek. Vannak, akik bűnnek, erkölcstelenségnek, istentelennek tartják azt, amit mások az isteni világrend természetes velejárójának tekintenek.

Gyerő leszögezi: számára „az Isten által teremtett ember” méltóságának feltétlen tisztelete és védelme teológiai alapérték, ám az ember biológiai meghatározottságát és nemi irányultságát élettani valóságnak tekinti. „A nemi önazonosság megélése és a házastársválasztás alapvető emberi jog. Az Istent és embert szolgáló egyház szerintem nem állhat társadalmi előítéletek mögé, és nem tehet különbséget a hívek között emberjogi kérdésekben, amennyiben ragaszkodik a feltétlen szeretetről és elfogadásról szóló evangéliumi tanításhoz” – írja.

A főjegyző hangsúlyozza, felelősségteljes embertársaihoz hasonlóan maga is aggodalommal tekint a házasság eszményét és a családok életét veszélyeztető társadalmi folyamatokra, azonban a többségitől eltérő nemi önazonosságot és irányultságot nem tekinti ilyen veszélyforrásnak. „A házasság alapja a kölcsönös szeretet és elköteleződés, az ehhez való jog pedig minden embert megillet” – zárul az állásfoglalása.

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?