Közös célunk megvédeni közösségünket – Péter Ferenc és Soós Zoltán a választások tétjéről (X)

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere nyilatkozott a vasárnapi parlamenti választások tétjéről. Páros interjú.

Sokan nincsenek tisztában a parlamenti és az önkormányzati munka közötti összefüggésekkel, ezért el kell mondanunk, milyen az együttműködés a helyi tanács, a megyei tanács, a képviselőház és a szenátus között. Melyek voltak azok a nagyobb beruházások, amelyek a parlamenti képviseletnek köszönhetően valósulhattak meg?

Péter Ferenc: Fontos kiemelnünk, hogy érdekképviseletünknek három pillére van. Nagyon fontos, hogy a helyi önkormányzatok, a megyei tanács, a képviselő ház és a szenátus RMDSZ-frakciója együttműködjön. Mindenképpen szükségünk van egy erős RMDSZ-frakcióra, amely adott esetben érdekünknek megfelelően tud lobbizni a parlamentben, vagy tud hatni a kormányra, hogy a számunkra fontos – akár beruházási projektekről van szó – döntéseket hozzanak. Konkrét példaként megemlíthetjük a repülőtér fejlesztését. Komoly parlamenti lobbira volt szükségünk ahhoz, hogy a tervek kivitelezésére az országos költségvetésből 40 millió lejt kapjunk. Az országos vidékfejlesztési pályázatok alapján (PNDL) több mint 150 millió lej jutott megyénknek. Ez sem történhetett volna meg parlamenti képviselőink és szenátoraink támogatása nélkül.

Mi a helyzet Marosvásárhely esetében?

Soós Zoltán: A város saját költségvetéséből nem tudja támogatni a fejlesztési terveket, így szükség van arra, hogy a központi költségvetésből is kapjunk pénzt. Fontos terveim között szerepel a terelőút megépítése, amely a Metró-áruháztól a koronkai útig tart. Amint erről nemrég értesítettük a városlakókat, a kivitelezést támogatja a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium. Aláírtuk a partneri szerződést, jövőben elindítjuk a közbeszerzési eljárást. A terelőutat nem lehet központi támogatás nélkül megépíteni. Ezért is fontos, hogy legyen összhang a polgármesteri hivatal, a helyi tanács és a parlamenti képviselők között, hiszen enélkül nehezebben jutunk a központi forrásokhoz.

Péter Ferenc: Nem csak a kormánytámogatásnál nyújthatnak hathatós segítséget a parlamenti képviselők, hanem az európai uniós pályázatok esetében is. A nyárádmenti kis nyomtávú vasútvonal hasznosításában kormányhatározat kell, hiszen az állami vasutak tulajdonából a megyei tanácshoz kell kerüljön a vonal. Mi kezdeményeztük ezt, de a parlamenti képviselőink közbenjárásával terjesztettük a határozattervezetet a kormány elé. Ha sikerül a jogviszonyt rendezni és a területet megszerezni, akkor elkészíthetjük a pályázathoz szükséges terveket. A Mezőség felé vezető terelőút megépítéséhez is szükségünk van majd a parlamenti képviselők munkájára, lobbijára.

A nagyvárosi övezet egyesületet csak az érintett önkormányzatok együttműködésével lehet újraéleszteni. Miként egészíthetik ki ezt a közös munkát az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai?

Péter Ferenc: Számomra fontos a csapatmunka, különösen a Metropolis Övezet Egyesületben, mivel a helyi önkormányzatok és a megyei tanács együttműködésével lehet azokat a közös terveket, beruházásokat kivitelezni, amelyek fontosak az említett térség számára. Azért kell a parlamenti képviselők, szenátorok támogatása, hogy magasabb szinten képviseljék érdekeinket e téren is.

Soós Zoltán: Ha már a megyei tanács és a bukaresti parlamenti érdekképviselet közötti kapcsolatról van szó, akkor megemlíthetem, hogy a terelőút megépítésében nélkülözhetetlen ez a támogatás, hiszen a nyomvonala áthalad a Maroson, ez már a megyei tanács, illetve Marosszentkirály területe. A községgel közösen előkészítettük a híd tervét, amelynek megépítésére szintén központi támogatást kérünk. Reméljük, hogy 2021 közepéig a marosszentkirályi híd is bekerül a Fejlesztési Minisztérium projektjei közé, amelyet az Európai Unió támogatásával építenek meg. A megyei tanács és a polgármesteri hivatal együttműködik ebben, fontos, hogy ezt megerősítse az országgyűlési képviselet, amely abban segíthet, hogy az említett támogatásokat időben megszerezzük és elindíthassuk a tervezést, közbeszerzést.

Mi a parlamenti választások tétje Maros megye számára?

Péter Ferenc: Szeptemberben nagy sikert értünk el, erős kampánnyal Marosvásárhelyen és Szászrégenben is polgármestert tudtunk állítani, ugyanakkor megőriztük a Maros megyei elnöki tisztséget is. A kampány során tervekről, különböző fejlesztésekről beszéltünk, de hogy mindezek megvalósulhassanak, szükség van a parlamenti képviselők segítségére. Ne felejtsük el: ha nem megyünk el szavazni, azzal a közösségünknek ártunk, a bukaresti parlamenti székek betelnek nélkülünk is. Arra kell összpontosítanunk, hogy minél nagyobb számban legyünk jelen a parlamentben. Mert nem mindegy, hogy az frakció el tudja-e érni azt a létszámot, hogy megkerülhetetlen legyen, hogy a befolyása nélkül ne lehessen döntéseket hozni a parlamentben és a kormányban. Nem mindegy, hogy ki képvisel minket, mert azok az ember soha nem fogják az érdekünket szolgálni, akik most minket mocskolnak, és ne felejtsük el, hogy Dan Tănasa Maros megyében jelöltette magát. Ha őt juttatjuk be a bukaresti parlamentbe, biztos nem a közösségünk érdekeit fogja képvisel. Legyen olyan erős magyar képviseletünk, hogy ne tudjanak megkerülni és tudjuk befolyásolni a döntéseket.

Nem akartuk, hogy december 6-án a vírusjárvány kellős közepén legyenek a parlamenti választások, emiatt sokan elégedetlenségüket fejezték ki.

Soós Zoltán: Érthető az emberek felháborodása azért, hogy a megszorítások ellenére a kormány megszervezi a választásokat. Ez a döntés adott, nekünk ebből kell a legtöbbet kihoznunk. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy megteremtse a szavazás biztonságos körülményeit. Ugyanakkor nagyon fontos megérteni, hogy ha elégedetlenségük miatt távol maradnak az emberek, veszélybe kerülhetünk. A  távolmaradásunkkal nacionalista, magyarellenes politikusokat juttatunk a parlamentbe. Nekünk nagyon fontos, hogy minél többen ott legyünk, ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk, hiszen azok, akik a mi közösségünk ellen összefogtak, ott lesznek és továbbra is ellenünk dolgoznak. Nekünk is ott kell lennünk, hogy megvédjük közösségünket.

Szeptember 27-én sikerült történelmi győzelmet aratni Marosvásárhelyen. Hasonló mozgósítás várható most vasárnap?

Soós Zoltán: Marosvásárhelyen az összefogásnak köszönhetően sikerült legyőzni a korrupt városvezetést. Volt egy közös célunk, közösen küzdöttünk, de ez akkor fog kiteljesedni igazából, hogyha a parlamenti választásokon is jól szerepelünk. Most ahhoz, hogy tovább lépjünk, haladjunk, szükségünk van a parlamenti támogatásra is. Ez csak akkor valósulhat meg, ha erős parlamenti képviseletünk lesz, amelyre mindig számíthatunk, ezért tartom fontosnak, hogy december 6-án tegyék félre az emberek a félelmeiket, menjenek el és szavazzanak arra az összefogás listára, amely az RMDSZ színeiben az erdélyi magyar közösséget képviseli.

Péter Ferenc: Nyugodtan el lehet menni szavazni, ahogyan minden nap elmegyünk vásárolni is. Minden településnek kötelessége megszervezni a megfelelő körülményeket a biztonságos szavazáshoz. Ne felejtsük el, hogy a következő négy évre szavazunk, és ha nem veszünk részt vasárnap a választásokon, fennáll a veszélye annak, hogy nem leszünk képviselve a parlamentben. Felhívom a figyelmet arra is, hogy mozgóurnát lehet igényelni. Ebben az RMDSZ önkéntesei szívesen segítenek. Ezért és bármilyen kérdéssel forduljanak bizalommal az RMDSZ helyi képviselőihez.

Kapcsolódók

Kimaradt?