Csoma Botond: ha a nyelvek megférnek egymás mellett, az emléktáblák miért nem?

A kolozsvári vasútállomás épületére emléktáblát helyeztek ki megnyitásának 150 éves évfordulója alkalmából, ám sokan nehezményezték, hogy a tábla csak román nyelvű szöveget tartalmaz a magyar történelmi hátteret figyelmen kívül hagyva. Csoma Botond, az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltje csütörtök reggel iktatott egy kérést a vasúttársasághoz, amelyben a magyar nyelvű emléktábla kihelyezését kérte.

A Vasúti Társaság Regionális Igazgatósága előtt, a Bocskai téren tartott sajtótájékoztatót az iktatás után Csoma Botond, aki elmondta, hogy a kérésben a történelmi kontextusra és az interkulturális környezetre hivatkozott, és ezeket figyelembe véve kérte a tábla kihelyezését. Szerinte ez minimális gesztus lenne a magyar közösséggel szemben, és úgy gondolja, hogy semmi olyant nem kértek, ami valamit is elvenne a román közösségtől. 

Ugyanakkor a kérésben visszautalt egy korábbi parlamenti interpellációjára is, amely az „ismeretlen” állomásfőnökökre vonatkozik. Évekkel ezelőtt ugyanis kitettek egy táblát a kolozsvári állomásfőnökök névsorával, ám az 1945 előtti állomásfőnökökről azt írták, hogy ismeretlenek. Ez közfelháborodást váltott ki, így a táblát eltávolították.

Csoma Botond 2018-ban interpellációban fordult a szállításügyi miniszterhez és a CFR vezérigazgatójához, amelyben elküldte nekik az 1945 előtti állomásfőnökök névsorát, amelyet történészek segítségével állított össze, és azt kérte, hogy helyezzék vissza a táblát ezekkel a nevekkel együtt. Azóta nem történt még változás, az interpellációra pedig azt válaszolták, hogy amint hivatalos forrásból megtudják az állomásfőnökök névsorát, visszahelyezik a táblát. A mostani folyamodványában visszautal erre az esetre is, és az iránt is érdeklődik, hogy mi történt e téren.

A sajtótájékoztatón Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke, európai parlamenti képviselő is részt vett, és a kisebbségvédelem és a nyelvi jogok érvényesítését hangsúlyozta.

„Természetesnek kellene lennie, hogy magyar nyelven is megjelenik a felirat, ez így volna korrekt. A Kolozsváron élő magyar közösség megérdemli azt, hogy magyarul is kihelyezzék a táblát, ez volna az európai megoldás. Az kellene hpgy legyen a kivétel, amikor a magyar feliratok nem jelennek meg, ám sajnos ez az állandóság, és minden alkalommal fel kell lépni ellene. Én támogatom Csoma Botond fellépését, és úgy gondolom, hogy ez is az érdekképviselet munkájának fontos szelete. Bízunk abban, hogy az állami hivatalok teszik a dolgukat, és belátják azt, hogy ez így volna korrekt, így volna európai” – hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő.

Vincze Lóránt szerint a kérés iktatásának különös jelentőséget ad az is, hogy szombaton ünneplik az Európai Nyelvek Napját, amelyet az Európa Tanács nyilvánított ünneppé, és ez a nap éppen arról szól, hogy a nyelvek megférnek egymás mellett. Szerinte az emléktáblák is megférnek egymás mellett, sőt gazdagítják egymást, és hozzájárulnak a közös európai örökség fenntartásához. Azzal, hogy egy magyar emléktábla nem kerül ki, a múltat úgysem lehet eltörölni, hiszen ezt elevenen élteti és viszi tovább a közösség – magyarázta.

„Ezt az apró munkát is el kell végezni, hogy legyen látható nyoma az épület falán, úgyhogy én bízom benne, hogy a román államvasút kihelyezi majd ezt a tábláját a vasútalapításnak, és az állomásfőnökök teljes névsorát is, beleértve azokat a magyar állomásfőnököket, akik itt teljesítettek hosszú időn át szolgálatot” – tette hozzá Vincze Lóránt.

Csoma Botond azzal egészítette ki Vincze gondolatait, hogy amikor a román nyelvű táblát felavatták, meghívták a Magyar Állami Vasút képviselőit is, akik bár a járványügyi helyzet miatt nem tudtak eljönni, de küldtek egy üzenetet, amelyet fel is olvasott egy magyar vasúti dolgozó. Eszerint tulajdonképpen elismerték: a Magyar Állami Vasútnak köze volt ahhoz, hogy létrejött a vasútvonal Nagyvárad és Kolozsvár között, és meglepő, hogy ennek ellenére nem tettek ki magyar nyelvű táblát.  

Ami azonban jó hír, hogy a román közvéleményben is jelentek meg olyan vélemények, amelyek nehezményezték, hogy magyar felirat nem került ki. Ez előrelépésnek tekinthető, hiszen amikor a magyar állomásfőnökök táblájáról volt szó, akkor senki nem tudott az esetről, ám most már elég sokan belátják, hogy az volna a természetes, ha magyarul is kiírnák a feliratot, tekintve, hogy egy olyan helyről van szó, amelynek köze van a magyar közösséghez és a magyar múlthoz – mondta Csoma Botond.

Kapcsolódók

Kimaradt?