Az egyházak és a Hargita megyei tanács együttműködését méltatták

Megtartották év végi kiértékelőjüket a Hargita megyei felekezeti vezetők a megyeházán december 4-én, kedden. A jelenlevők a megyeháza márványtermében közösen foglalták össze az elmúlt év nehézségeit és megvalósításait, mérlegelték a 2018-as esztendőt, főbb megvalósításait, illetve a jövő évi terveikről is szó esett, a további szoros együttműködés jegyében.

Barti Tihamér alelnök megköszönte az idei évben azt az együttműködést, kiemelve a műemlékvédelmi programot, amely az idei évben is nagyon jól működött. Sokkal több igény volt, mint amennyit támogatni tudtak, így a jövő évben sem lesz hiány kihívásokban. „Nagy szükség van arra a lelki és nem csak lelki munkára, amit végeznek, ahhoz, hogy közösségünk minél erősebb és egységesebb legyen, ezt érezzük nap mint nap„ – hangsúlyozta Barti Tihamér alelnök.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntőbeszédében elmondta, hitélet nélkül, a közösség megszervezése nélkül a megyében sokkal több lenne a gond és probléma. Ezért is igyekeznek a megyei tanács részéről ebben a munkásságban lehetőségeikhez mérten hozzájárulni, egyik kiemelt tevékenységük az egyháztámogatási program, közölte Borboly Csaba megyeitanács-elnök, aki köszöntötte a jelen lévő Szentes Antal megyei tanácsost is.

„Ebben az évben a megyei tanács felelősségvállalása a többi pályázati lehetőséget is figyelembe véve több mint 1 millió euró feletti összeget tesz ki” – nyomatékosította Borboly Csaba. Örömének adott hangot, hogy az idei évben sikerült az egyháztámogatási kiírásokra ráerősíteni, amely által több olyan esemény, program valósult meg, amely segített a fiatalok összetartásában, nevelésében, ami az itthon maradásukhoz járul hozzá. Az együttműködésért köszönetet mondott Tamás József püspök. Szatmári Szilárd református lelkész az egyházmegye nevében megköszönte, hogy partnerként kezelték, és több ízben megkeresték és kikérték véleményüket döntések meghozatala előtt.

Simó Sándor lelkész-esperes elmondta, sehol Erdélyben nincs még egy ilyen megyevezetés, amely ekkora figyelmet fordít a történelmi egyházak támogatására. Az értékelő végén Lőrinczi Lajos unitárius esperes az elmúlt tíz év egyháztámogatásáért szólt a köszönet hangján.

A találkozó fénypontja a Hargita Megye Tanácsa által létrehozott Márton Áron-emlékérmek átadása volt, amelyet Varró Margit, a székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium igazgatója, Incze Sándor szépvízi kántor és Szécsi Mózes, a Székelyudvarhelyi Református Belvárosi Templom gondnoka vehetett át.

Varró Margit pedagógusi és intézményvezetői munkásságát Lakatos Sándor lelkész-vallástanár méltatta. Incze Sándor szépvízi kántort az október közepén szervezett több mint négyszáz tagú felcsíki kórustag római zarándoklatának megszervezéséért tüntették ki. A laudációt Imre Krisztina olvasta fel. Végül Szécsi Mózes laudációját Gede Ildikó lelkésztől hallhatták a jelenlévők. Az emléklapot, a Márton Áron-emlékérmet és a vele járó díjat Borboly Csaba megyeitanács-elnök nyújtotta át.

Az eseményen közreműködött a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola és a madéfalvi Schola összevont kórusa, Ványolós András vezetésével. Iochom Zsolt tolmácsolásában Reményik Sándor Az Ige című verse hangzott el. A találkozó végén Tamás József püspök mondott áldást.

Kapcsolódók

Kimaradt?