Hogyan lehet Magyarországon átutazni? Mi történik az ingázókkal?

Beutazási korlátozásokat vezet be szerdán nulla órától Magyarország. Az intézkedéscsomag a Romániából beutazó magyar és nem magyar állampolgárokat egyaránt érinti. A vasárnap megjelent kormányrendelet a Magyarországon történő átutazást és az ingázók határátlépését is szabályozza.

A kedd éjféltől (szerdán nulla órától) hatályba lépő jogszabály szerint a külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. (A rendelet nem tisztázza, hogyan történik a vizsgálat, és milyen tünetek alapján nyilvánítják az átutazni kívánó személyt fertőzésgyanúsnak.)

A jogszabály szerint az átutazás céljából történő határátlépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár

  • rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel,
  • hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint
  • célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

Az átutazni kívánó nem magyar állampolgár a Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által meghatározott útvonalon (tranzitútvonalon) közlekedhet, és kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból –, a rendőrség által meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és a rendőrség által megszabott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

Könnyítés az ingázóknak

A kormányrendelet vélhetően könnyített beutazást tesz lehetővé a román-magyar határon át ingázóknak. Legalábbis erre utal az az előírás, amely szerint a külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Ezek a személyek Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és kötelesek a Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni. A rendelet ugyanakkor nem tér ki arra, hogy melyek azok a „külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott szomszédos államok”, amelyek polgáraira érvényes ez a könnyítés. A budapesti külügy ezt várhatóan a későbbiekben pontosítani fogja.

A szezonmunkások munkahelyi karanténba kerülnek

A rendelet a szezonmunkások határátlépését is szabályozza. E szerint a szomszédos államokból érkező agrárágazatban dolgozók csak az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt és a rendőrség honlapján közzétett határátkelőhelyen, csoportosan léptethetők be Magyarország területére.

Az agrárágazatban dolgozók csak akkor léphetnek be Magyarországra, ha a munkáltatójuk a tervezett belépés előtt legalább 48 órával az illető személyek belépéséről az országos rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti a kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, közölve az adataikat.

A határátkelőn az agrárágazatban dolgozók egészségügyi ellenőrzésen esnek át. Belépésük feltétele, hogy a vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg. Az agrárágazatban dolgozót a magyar járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, és 14 napig munkahelyi karanténba kerül. Ez azt jelenti, hogy szálláshelyét csak a munkavégzés céljából és csak csoportosan hagyhatja el. Étkezéséről és ellátásáról a munkáltató gondoskodik.

Kapcsolódók

Kimaradt?