Eltörlik jövő esztendőtől az osztalékadót

A pénzügyminisztérium honlapján megjelent rendelettervezet szerint 2018. január 1-jétől a kormány eltörölné a természetes személyek osztalékadóját. 

A tervezet szerint eltörölnék az osztalék megadózását azoknak a külföldi természetes személyeknek, illetve jogi személyeknek az esetében is, akik/amelyek Romániában tevékenykednek, de akik/amelyek lakása/székhelye olyan államokban van, amelyekkel Romániának kettős adózást elkerülő szerződése van. 

A többi országokban rezidens természetes, illetve jogi személyeknek továbbra is 5 százalékos osztalékadót kell fizetniük. 

Kimaradt?