Winkler: mélyreható reform szükséges a Kereskedelmi Világszervezetben

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO)  mélyreható strukturális reformokra érett meg, amelyek nyitottabb, méltányosabb és diszkriminációmentes többoldalú kereskedelmi rendszert alkotnának. Az új rendszernek egyértelmű és átlátható szabályokra kell épülnie, amelyeket a WTO valamennyi tagja elfogad és a gyakorlatban alkalmaz is – véli Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, az EP INTA Bizottságának alelnöke.

„Az új szabályok kidolgozásánál nagyobb figyelmet kell szentelni a WTO tagok érdekeinek, ideértve a fejlődő országok és a  kevésbé fejlett államok érdekeit is. Csatlakozom az EP többségéhez, amely egy kiegyensúlyozottabb rendszer kialakítását szorgalmazza, amely figyelembe venné az összes gazdasági szereplő érdekeit, különös hangsúlyt fektetve a KKV-kra és a mikro vállalkozásokra, nem csupán a nagy, multinacionális vállalatok érdekeire” – fogalmazott Winkler Gyula szavazatmagyarázatában a dohai fejlesztési menetrend (DDA) jogállásáról szóló határozat kapcsán.

Az Európai Parlament csütörtökön, Strasbourgban jelentős többséggel fogadta el a dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állásáról szóló állásfoglalását a WTO tízedik miniszteri konferenciáját megelőzően, amelynek megrendezésére december hónap közepén kerül sor Nairobiban.

Az RMDSZ EP-képviselője szerint, kiemelten fontos a WTO parlamentáris dimenziójának megerősítése a Világszervezet jövőbeli strukturális reformintézkedései által, hiszen ez az egyetlen módja az átláthatóság és a demokratikus legitimitás biztosításának.

„A globális kereskedelem új korszakát éljük, melynek jellemzője az állampolgárok jogos elvárása arra vonatkozóan, hogy megérthessék és követhessék a többoldalú kereskedelmi tárgyalások folyamatát és ezáltal meggyőződhessenek arról, hogy a nemzetek és a nagy globális vállalatok érdekei nem sértik a világ minden részén élő polgárok érdekeit. A nemzeti parlamentek és az EP szerepének növelése a két- és többoldalú kereskedelmi megállapodások tárgyalási és végrehajtási folyamatában az egyetlen módja annak, hogy a polgárok jogos igényeinek eleget tudjunk tenni” – véli az INTA alelnöke.

Az úgynevezett Dohai Forduló 2001-ben kezdődött, azóta a dohai fejlesztési menetrendet (DDA) nem sikerült véglegesíteni. A tízedik Miniszteri Konferencia (MC10) jelenti az utolsó esélyt arra, hogy a DDA sikeresen véglegesítődjön és a WTO strukturális reformja megkezdődhessen. Az EP hivatalos küldöttséggel vesz részt a Nairobiban sorra kerülő WTO Miniszteri Konferencián.

 

Kimaradt?