Úton

Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta,
hogy honnan indultunk el. (
Jókai Mór)

Új költségvetési ciklust kezdett az Európai Unió 2021 januárjától, így az új évtized elé írtam fejlesztési programot Barót és a hozzá tartozó öt falu: Bibarcfalva, Bodos, Felsőrákos, Köpec és Miklósvár számára 2020-ban, amit az előre látott és a menet közben felmerülő lehetőségek megragadásával következetesen hajtunk végre, lépésről lépésre haladva.

A fiókban nem lapult egyetlen megkezdett beruházás terve sem, és az első leltárkészítésnél látszott: köz- és magánvagyonunk jogi helyzetének tisztázásával kell kezdenünk. A startnál 4 utcánk volt telekkönyvezve, ma 88, és mintegy 35, más köz- és magánvagyontárgy helyzetét tisztáztuk mindazért, hogy a legelső adandó alkalommal fejlesztési terveket készíthessünk. Innen indultunk, és az elmúlt két és fél év alatt, alárendelt intézményeinkkel együtt immár 20 nyertes pályázatot tudunk magunkénak közel 100 millió lej értékben. Ebből iskolaépületeink megújítását, korszerű felszereléssel való ellátását, bölcsőde, sportcsarnok, szolgálati lakások építését, egészségügyi intézményeink felújítását, közműinfrastruktúránk mintegy 40 kilométerrel való bővítését, hulladékudvar létrehozását és tömbházak szigetelését fogjuk megvalósítani mindazért, hogy városunk, falvaink kellemes, biztonságos életteret nyújtsanak minden korosztálynak, településeink közösségmegtartó ereje növekedjen.

Az új tervek kidolgozása közben sem pihentünk: befejeztük hidainkat, a felsőrákosi ivóvízrendszert, a főutca aszfaltozását, kialakítottuk a Millennium Parkot és az ANL tömbházak előtti zöldövezetet, átadtuk a használatnak Erdővidék egyetlen zöldség- és élelmiszerpiacát, ezt az új gyöngyszemet.

Új fejezetet nyitottunk a lakosság és az önkormányzat közötti kommunikáció tekintetében is, megcélozva a transzparencia legmagasabb fokát: az online követhető tanácsülések senkiben nem hagyhatnak kérdést az ott eldöntöttekkel kapcsolatosan, és minden médiafelületet kihasználunk arra, hogy az érdeklődőket a megfelelő időben tájékoztassuk az önkormányzat tevékenységéről.

Négy év alatt több, mint duplájára emeltük oktatási intézményeink anyagi támogatását, előzmények nélküli iskolai tehetséggondozásra különítettünk el jelentős összegeket, és közel háromszorosára emeltük a civil szervezetek és az egyházak anyagi támogatását, mert valljuk, hogy köszönetre méltó önkéntes munkáik során olyan feladatokat látnak el, amire a hivatal önmagában nem képes. Hála érte!

Az út, amelyet megtettünk, a negyedik kilométerkő, amelynél most állunk, a folytatásra biztat, és munkánk továbbvitelére jogosít. Semmit nem akarunk egyedül, mindent együtt, összefogásban Erdővidék önkormányzataival, amelyek mindig a város mellett állnak, ha közérdekű, nemes célról van szó. Nem a közigazgatási egységeink közötti választóvonalak, hanem a térségi összefogás megerősítésén dolgozunk nap mint nap, és minden esetben számíthatunk a megyei tanács, a bukaresti és az európai parlamentben dolgozó képviselők, az RMDSZ kormányzati részvétele esetén pedig miniszterek, államtitkárok és a központi intézmények magyar vezetőinek támogatására is.

Nem vagyunk soha egyedül, mert egyrészt velünk vannak a választók, akikkel nem veszítjük el a szemkontaktust, másrészt meg az RMDSZ politikai közössége. Arra a kérdésre, hogy az út-e a fontosabb, vagy a cél, létezik egy olyan válasz is, hogy a társaság, amivel az úton haladunk. Nekünk, erdővidéki magyaroknak mindhárom fontos: az út, amelynek minden méterét magunk kell kiépítenünk, sokszor a ránk dobott kövekből; a cél, hiszen működő várost, fejlett falvakat és virágzó Erdővidéket építünk; valamint a társaság, az erdélyi magyarság meghatározó politikai közössége.

A június 9-i választások után mindenképp magyar polgármestere és tanácsa lesz Barótnak és a Kovászna megyei önkormányzat összetételét illetően sincsenek kételyeink. Az igazi tét azonban képviseletünk megőrzése Brüsszelben és Strasbourgban, ahol bár nélkülünk is ejthetnek szót a román pártok képviselői Kovászna, Hargita vagy Maros megyéről, de Székelyföldről soha. És azért kell ott lennünk mindannyiunknak a szavazóhelységben június 9-én, hogy Székelyföld és őshonos kisebbségünk kérdése soha ne kerüljön le az európai jogalkotás asztaláról. Együtt győzni fogunk!

(Támogatott tartalom)

Comandat de UDMR, Realizat de Fundatia Progress. Cod AEP 23240001

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?