Több mint tíz éve nem volt ilyen magas az átmenési arány a képességfelmérőn

Az előző évekhez viszonyítva idén összesítésben sikeresebben vizsgáztak a nyolcadik osztályt végzett diákok az országos képességfelmérő vizsgán: a tanulók több mint 82 százaléka vette sikeresen az akadályt az óvások előtti eredmények alapján. Utoljára 2011-ben haladta meg a 80 százalékot az átmenési arány.

Az Oktatási Minisztérium csütörtök reggel közzétette az idei képességfelmérő vizsga eredményeit, amely szerint a diákok 82,3 százaléka szerezte meg az 5-ös vagy annál magasabb vizsgaátlagot. Tavaly a diákok 76,8 százaléka vette sikeresen az akadályt. 

Sorin Cîmpeanu tárcavezető úgy értékelte, az idei képességfelmérő vizsgát sokkal jobban megszervezték, mint a tavalyit, a tételek nehézségi szintjét sikerült az elmúlt időszak feltételeihez igazítani.

Az idei már a harmadik a tanév, amikor az eredményeket anonim módon teszik közzé, a diákok saját számkódjuk alapján tekinthetik meg az osztályzatukat az oktatási szaktárca honlapján.

Az eredményekkel elégedetlenek óvásait csütörtökön 16 és 19 óra között, illetve pénteken 8 és 12 óra között fogadják, elektronikus úton is. Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket július 30-án ismertetik.

A képességfelmérőn szerzett jegyek átlaga 80 százalékos arányban számít bele a középiskolai felvételi jegybe, a fennmaradó 20 százalékot az 5–8. osztály tanulmányi átlaga adja. Az idei képességfelmérő vizsgára 155 561 nyolcadik osztályos diák iratkozott be, tavaly jóval kevesebben, 131 179-en vizsgáztak, míg 2020-ban az ideinél többen, 172 532-en.

Román nyelv és irodalomból 127 920 jelentkező kapott legalább 5-öst. Ez 85,9 százalékos aránynak felel meg, szemben a tavalyi 84 százalékkal. Matematikából 115 126-an kaptak 5-ösnél nagyobb jegyet, azaz a jelentkezők 77,5 százaléka, ami 10 százalékkal jobb arány a tavalyi 67,4 százaléknál.

Sorin Cîmpeanu szerint Teleorman megyében volt a legkisebb az 5-ösön felüli jegyek aránya, 71,8 százalékos, a legtöbben pedig Kolozs megyében (92,7 százalék), Bukarestben (91,6 százalék) és Brăila megyében (91 százalék) értek el átmenő osztályzatot.

A vidéki iskolákban háromszor több 5-ösön aluli átlagot regisztráltak, mint a városi tanintézetekben.

Az első eredmények alapján Kovászna megyében egy diák sem ért el 10-es osztályzatot, a legjobb átlag 9,82, és a sepsiszentgyörgyi Mihail Viteazul Főgimnázium diákja érte el. A második legjobb jegyet a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákja kapta, 9,78-at.

Hargita megyében 9,77 volt a legmagasabb vizsgaátlag, amelyet a maroshévízi O. C. Tăslăuanu Elméleti Líceum diákja érte el. A második legjobb osztályzatot, 9,75-öt a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium diákja szerezte meg. A legjobb magyar nyelvből is vizsgázó diák a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában tanult, ő a megye negyedik legjobb eredményét, 9,73-at ért el.

Maros megyében négy diák is szín 10-esre vizsgázott. A magyar anyanyelvű diákok körében pedig 9,80 volt a legmagasabb vizsgaátlag megyei szinten, és a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola diákja érte el.

Kolozs megyében 17 diák ért el 10-es osztályzatot. A magyarból is vizsgázó diákok körében 9,78 volt a legmagasabb megszerzett jegy, a diák a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban tanult.

Bihar megyében négy diák kapott kizárólag 10-eseket a vizsgán, a magyar nyelv és irodalomból is vizsgázók körében 9,50 a legmagasabb átlag, és a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum diákja kapta.

Szilágy megyében 9,72 volt a legmagasabb vizsgaátlag, a magyar anyanyelvű diákok közül a zilahi Simion Bărnuțiu Gimnázium diákja kapta a legjobb osztályzatot, 9,61-et.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?