banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Százezrek érkeztek Csíksomlyóra a lelki megújulás reményében

„Újuljatok meg!” – hirdette a csíksomlyói fogadalmi búcsú idei jelmondata. Ennek a megújulásnak a jegyében – az elmúlt évekhez megszokottan – százezrek érkeztek Csíksomlyóra pünkösd szombatján. A keresztaljak alatt érkezőket a kora reggeli eső sem riasztotta el attól, hogy a Kis- és Nagy Somlyó hegyek közötti nyeregben részt vegyenek az ünnepi szentmisén.

Hűvös, borús, esős reggelre ébredt Csíkszereda. Kora reggeltől érkeztek a búcsús keresztaljak, hogy a szentmise kezdéséig elfoglalják helyüket a csíksomlyói hegynyeregben, a Hármashalom-oltár előtt. A székelyföldi, erdélyi résztvevőkön kívül a világ minden tájáról érkeztek hívők, a Felvidéktől az anyaországon át a nyugati diaszpóráig.

Fotók: Kelemen Kinga

Délre megtelt a nagymise helyszíne, az emberek fegyelmezetten, imádkozva, vagy éppen tízóraijukat fogyasztva várták a szertartás kezdetét. A rendezvényen részt vett Magyarország Kormányának képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint az erdélyi magyarság helyi és országos szervezeteinek vezetői, képviselői is.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében meghirdetett pasztorális évhez csatlakozott a csíksomlyói kegyhely is. Az év témája az „imádsággal megújuló közösség”, a fogadalmi nagybúcsú mottója is a megújulásra buzdított.

A nagymise kezdetén Urbán Erik ferences szerzetest, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Felföldi László pécsi megyés püspök, a szentmise ünnepi szónokának prédikációja hangzott el. A püspök a megújulási szándékhoz csatlakozott az elmélkedésben a hit, közösség, család, fiatalok, misszió, imádság témaköreivel. A szónok Váci Mihály Ezt! Itt! Most! című versét idézte, majd a Pécsi Egyházmegye egyik faluja, Kismányok 1989-ben felszentelt templomának Mária-szobrának történetét osztotta meg. A bukovinai Hadikfalváról Bácskába, majd Magyarországra vitt, menekített szobrot a Baranyában otthonra talált székelyek hitének, reménységének, életének megjelenítőjeként – mutatta be Felföldi László.

Mint hangsúlyozta: „Itt és most kell megújítanunk, kell megerősítenünk a család egységének és erejének asztalát, a templomi közösségek egymásra figyelő, egymást segítő oltárát. Nem szavakkal, nem különleges gondolatokkal, hanem jóságos, szerető és elfogadó jelenlétünkkel”. A püspök megszólította a jelenlévő papságot, majd az édesapákhoz, édesanyákhoz szólt.

„Édesapák! Édesanyák! Tanárok! Paptestvérek! Most rajtunk a sor, nekünk kell eldöntenünk, hogy mit teszünk a fiatalok tarisznyájába. Lesz-e mihez nyúlniuk, szívükben, ott lesz-e a mindenen átsegítő, minden erőt és bölcsességet megadó, az otthoni, a jó példákból összegyúrt hamuba sült pogácsa?” – tette fel a kérdést. A fiatalokhoz szólva hangsúlyozta: „Legyetek igényesek, ne csak a ruhátokra, hanem a szellemi, lelki táplálékotokra is! Ne engedjétek, hogy a virtuális világ rátok irányuló gonoszsága elpusztítsa emberi méltóságotokat! Legyetek nagyon észnél, mert nektek már sokkal nehezebb különbséget tenni az igazság és a hazugság, a valóság és a virtuális világ között!”

„Kedves zarándok Testvéreim! Újuljatok meg! Az életünket formáló, megújító üzenet nem kívülről jön. A szívünkben születik meg és így lesz belőle elhatározás, majd megvalósítás. De szükség van hozzá az élő kapcsolatra Istennel, egymással. Az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak” – tette hozzá.

Kiemelte, azért jöttünk ide, hogy megerősödjünk hitünkben és szeretetünkben. Erre a hitbéli örömre van szükségünk nekünk és a jövőt folytató, jövőt építő fiataloknak. Le kell hát ülni a szeretet asztalához, a családi asztalhoz, az oltár asztalához, hogy rátaláljunk és belenőjünk az életünkbe, hogy képesek legyünk a ránk bízott szeretet gazdagságát továbbadni azoknak, akikért Isten ebbe a világba küldött minket!

Itt, a nyeregben, ezen a megrendítő helyen, itt, a Csíksomlyói Szűzanya előtt engedjük, hogy szívünk őszinte örömével megerősödjön hitünk, megvalósulhasson Isten csodálatos álma életünkben, és hitből fakadó szolgálatunk által szeretteink életében – zárta gondolatait Felföldi László.

Az áldoztatást, majd az áldást követően a magyar és a székely himnuszok eléneklésével zárult a 2024-es csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsú.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
banner_Os8CxLFO_KUK_Webbanner_970x250_ANIM.gif
banner_9y4hN5Rx_KUK_Webbanner_728x90_ANIM.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?