Maros megye: fókuszban a kastélyturizmus

A Székelyföldi TDM-Klaszter kibővített vezetőtanácsi ülését a marosszentgyörgyi Máriaffy-kastélyban tartották, amelyen a Maros megyei kastélyturizmus jelenlegi helyzetéről és lehetőségeiről tárgyaltak az összegyűlt szakemberek.

Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere a rendezvény házigazdájaként a meghívottak köszöntése mellett beszámolt a Máriaffy-kastély felújítási munkálatairól és a kastély turisztikai értékesítéséről. Kifejtette, nagyon sok anyagi belefektetésre volt szükség a Máriaffy-kastély felújításához, ugyanakkor – mint fogalmazott – megérte, hiszen már most rengeteg turisztikai vállalat kereste fel azért, hogy a helyi fürdőturizmus mellé bekapcsolják a kastélyturizmust is az idegenforgalmi keringésébe.

Fotók: Visit Maros

Az eseményen jelen volt Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke is, aki kifejtette, a megyei önkormányzatnak fontos feladata a turizmus fejlesztése, népszerűsítése, mivel ezzel hozzájárulhat a megye gazdasági fejlődéséhez, a munkahelyteremtéshez, ezáltal is lehetőséget biztosítva a fiatal generációknak, hogy itthon maradjanak. Vajda György, a Visit Maros megbízottja a megyei tanács által működtetett egyesület közvetítő szerepét emelte ki a turisztikai vállalkozók, az önkormányzatok, a civil szervezetek és potenciális turisztikai fogyasztók között. Hangsúlyozta, folyamatban van egy, a Maros menti kastélyokat összekötő turisztikai programkínálat kidolgozása. Emellett szorgalmazta a politikai döntéshozóktól a szolgáltatókon át a civil szervezetekig az összefogást a megye turizmusának segítéséhez. Hozzátette, tudomása szerint készülőben van két olyan törvénytervezet is, amely egyrészt a dombvidékek turizmusát óvja, illetve megkönnyíti majd a falusi turizmust.

Dr. Kinda István kiállítási kurátor expozéjában a kastélyokban szervezett kiállítások gyakorlatát ismertette. Elmondta, hogy mind a koncepciót, a szervezést, mind pedig a kivitelezést és a működtetést illetően csak ezen a területen dolgozó szakértők összefogásával lehet és érdemes igazán jól szervezni, a huszonegyedik századnak megfelelő, élvezhető, interaktív kiállításokat létrehozni. Hozzátette, a kastélyok tulajdonosainak, működtetőinek erkölcsi kötelessége is megismertetni a nemesi családok, a hozzájuk kötődő kastélyok múltját, hiszen történelmünk egy részét osztják meg az érdeklődőkkel.

Ambrus Dorottya – aki számos kastélyban rendezett be népszerű szabadulószobákat – kifejtette: ezen helyiségek ilyen kihasználási módja népszerűvé teheti a kastélyokat. Az interaktív ismeretterjesztő játék segítségével a fiatalok mellett családokat is be lehet vezetni a kastélyok történetébe.

Kálnoky Mátyás, a miklósvári kastélyt működtető gróf Kálnoky Tibor fia és a kutyfalvi Degenfeld-kastélyt felkaroló Ugron Győző, az Ante Portum Egyesület tevékenységéről számolt be. Mint részletezte, az egyik legfontosabb feladatuk, hogy a fiatalok számára is próbálják vonzóvá tenni ezeket a muzeális épületeket.

A találkozó során a kastélyok tulajdonosai, működtetői az épületek visszaszolgáltatását követő turisztikai lépésekről, programjairól és fenntartási nehézségeiről, a renoválási munkálatokról és a turisztikai céloknak megfelelő hasznosítási formákról tárgyaltak.

A maroshévízi Urmánczi-kastélyt Szabó Tekla, a marosvécsi Kemény-kastélyt Nagy-Kemény Géza, a görgényszentimrei Bornemissza- és a mezőzáhi Ugron-kastélyt Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, a gernyeszegi Teleki-kastélyt gróf Teleki Kálmán, az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyt Menyhárt István projektmenedzser, a keresdi Bethlen-kastélyt Zólya Levente régész, a Szent László Alapítvány megbízott ügyintézője mutatta be. A kerekasztal-beszélgetés összesítéseként elhangzott, hogy szükség van a további együttműködésre nem csak helyi, hanem regionális szinten, hiszen Erdély csak úgy fejlődhet sikeresen ezen területen, ha a turisztikai szereplők összehangolt kínálatot ajánlanak a turistáknak.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?