Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Ünnepélyes esemény helyszíne volt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa kedden késő délután, ahol az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök asszony által adományozott állami kitüntetéseket adták át.

Fotó: Borbáth KatalinMagyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának eskütermében Tóth László főkonzul adta át az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök asszony által adományozott állami kitüntetéseket.

Mint köszöntőjében Tóth László kiemelte: augusztus 20-as, az államalapítás és Szent István király ünnepe a magyarság egyik legrégebbi hagyományokra visszavezethető ünnepe. "Mind egyházi, mind világi vonatkozásban évszázadok óta a magyar nemzeti öntudat és identitás formálója, fontos eleme önbecsülésünknek" - fogalmazott a politikus. Ezt követően rátért az elismerésben részesült erdélyi személyiségek méltatására. Az alábbi személyek részesültek kitüntetésben.

Dr. Ábrám Zoltán, orvos, a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Orvostudományi Kara Közegészségtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Az erdélyi, különösen a marosvásárhelyi kulturális közéletben meghatározó újságírói, tényfeltáró művelődéstörténeti, illetve szak- és közírói munkája, valamint a marosvásárhelyi egyetemen végzett kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Ábrám Zoltán részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Bajcsi Ákos, agrármérnök, a Timate SRL ügyvezetője és társtulajdonosa, a kurtapataki Zonda Lovarda tulajdonosa. A székelyföldi mezőgazdaság és növénytermesztés minőségi fejlesztésében elért eredményei, valamint a szakmai utánpótlásképzés, illetve a közösségi nevelés területén végzett példaértékű munkája elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Bajcsi Ákos részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Makkai Enikő, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Kapernaum Alapítvány vezetője. A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése és támogatása érdekében vállalt fáradhatatlan munkája elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Makkai Enikő részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Szakács Sándor, az Erdélyi Magyar Műszaki-Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztályának elnöke, a Székelyudvarhelyi Magánerdészet nyugalmazott vezetője, erdőmérnöke. Az erdélyi magyar erdészek érdekképviseletében, a szakmai és üzleti együttműködések létrejöttében, valamint az anyaországgal ápolt erdészeti kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Szakács Sándor részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Balázs Árpád, nyugalmazott újságíró, helytörténész, az Udvarhelyi Televízió alapítója és első főszerkesztője. A székelyföldi magyar írott és elektronikus sajtó fejlesztése, valamint Udvarhelyszék sport- és helytörténeti emlékeinek feltárása és bemutatása érdekében végzett, több mint három évtizedes munkája elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Balázs Árpád részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Böjte Lídia, nyugalmazott tanár, a Szászrégeni Florea Bogdan Gimnázium korábbi igazgatóhelyettese, a Kemény János Művelődési Társaság elnöke. A szászrégeni és felső-marosmenti szórványban élő magyarság kulturális értékeinek megőrzése érdekében folytatott tevékenysége, valamint a magyar irodalom népszerűsítésében és az anyanyelvi oktatásban végzett több évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök asszony Böjte Lídia részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Kapcsolódók

Kimaradt?