Elemi tagozaton is levonhatják a magaviseleti minősítést igazolatlan hiányzásért

Módosult a diákstatútum, jelentős változásnak számít, hogy ezentúl az elemi tagozaton is levonhatják hiányzásért a kisdiákok magaviseleti jegyét. Az idei évre vonatkozó diákstatútumot már március 8-án rendelettel jóvá hagyta az oktatási miniszter, de csak 14 nappal később jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

A dokumentumban többek között az áll, hogy az elemi tagozaton egy tanévben összegyűlt minden húsz igazolatlan óráért levonnak a magaviseleti minősítésből egy fokozatot, vagyis a kitűnő minősítést jóra, elégségesre, vagy elégtelenre módosítják, a hiányzások számával arányosan.

Hasonlóképpen járnak el, ha a tanuló egy tantárgyból az órák 10 százalékáról igazolatlanul távol maradt. A módosítás előtt a statútum nem írt elő hasonló szankciót az előkészítős és 1–4. osztályos tanulóknak. A nagyobb diákok esetében egy tanévben összegyűjtött minden 20 igazolatlan óra, vagy egy tantárgyból az órák 10 százalékáról való igazolatlan távolmaradás esetén eggyel csökken a magaviseleti jegy.

A kép illusztráció | Fotó: Pexels

A diákstatútum új, idei változatában már bevezették az iskolai modulok fogalmát, eddig ugyanis félévekre számolták az igazolatlan hiányzásokat, mostantól az egész tanévet veszik figyelembe.

Ugyanakkor a kicsapás lehetőségét már csak a posztlíceális oktatásban szabályozzák, alkalmazva az iskolai oktatás megszervezésére és működésére vonatkozó szabályzat (ROFUIP) tavaly elfogadott rendelkezését, amely kimondja, hogy csak a középiskola befejezése után lehet kizárni egy diákot, mivel az alkotmány szavatolja az oktatáshoz való jogot.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?