banner_phBMMWg3_970x250_Mol_HU.jpg
banner_6stHcYKY_300x250_Mol_HU.jpg

A pedagógusszövetség nem ért egyet a tanév szerkezeti átalakításával

A következő tanév szerkezete – az oktatási időszak hossza, felosztása, tartalma, a vakációk időszaka, száma és időtartama, a különböző versenyek, vizsgák, felmérések időpontjai – az évnek ebben a szakaszában mindannyiszor az érdeklődés előterébe került, hiszen a tanügyminisztérium ebben az időszakban dönt olyan fontos kérdésekről, amelyek a következő tanévben pedagógusok, diákok, szülők életét, időbeosztását közvetlen módon befolyásolják majd. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége fontosnak tartja egy olyan közös álláspont megfogalmazását, amely elsősorban a pedagógusok, ugyanakkor tanfelügyelők, intézményvezetők, RMPSZ szervezeti vezetők és a szülők véleményét is figyelembe veszi – írja közleményében a pedagógusok szövetsége.

A romániai magyar oktatási rendszer szereplőinek véleményét a következő tanév szerkezetéről, az oktatási időszak felépítéséről, tartalmáról a szövetség online felméréssel kérdezte le. A kérdőívet kitöltők nagy többsége pedagógus (2528), ugyanakkor 206 intézményvezető, 22 tanfelügyelő, 21 RMPSZ szervezeti vezető, illetve 53 szülő is válaszolt a kérdéseikre.

Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszolók hogyan vélekednek a következő tanév oktatási időszakának beosztásáról. A kérdezettek több mint 80 százaléka a „hagyományos”, szeptember 15-től június 15-ig terjedő időszakot tartja megfelelőnek a tanításra. Az ezzel egyetértők aránya a szülők és pedagógusok között a legmagasabb. Legkevesebben a tanfelügyelők közül jelölték ezt a válaszlehetőséget, akiknek csupán kétharmada szeretné, ha a tanítás a fent említett időszakban folyna, és csaknem egyötödük, illetve az intézményvezetők egyötöde is inkább a szeptember első munkanapjától június közepéig tartó időszakra tenné az oktatást.

Emellett az RMPSZ felméréséből az is kiderül, hogy a válaszadók több mint háromnegyede egyetért azzal, hogy legyen félévi vakáció, hogy a tanévet félévekre és ne évharmadokra bontsák, illetve úgy vélik, a tananyag mennyiségét és követelményeit a tanév szerkezetéhez kell igazítani.

Illusztráció: RMPSZ

A tanév félévekre legyen bontva kijelentésnél a legmagasabb az intézményvezetők és tanfelügyelők, illetve legalacsonyabb a szülők aránya, ezzel párhuzamosan az évharmados szerkezettel a legkevésbé az intézményvezetők értenek egyet. Azt, hogy a tananyag mennyiségét és követelményeit a tanévszerkezethez kell igazítani, összességében szintén teljesen támogatják a megkérdezettek.

Meglepő módon a félévi vakációt fontosnak tartók között a szülők aránya a legalacsonyabb, alig 70 százalékuk jelölte, hogy teljes mértékben vagy inkább egyetért azzal, hogy legyen félévi vakáció, ugyanakkor a tanfelügyelők, pedagógusok, intézményvezetők több mint 80 százaléka kategorikusan a félévi vakációt választotta.

A vakációkkal kapcsolatos egyéb kérdések kapcsán már kissé jobban megoszlanak a vélemények, de a legtöbben azt szeretnék, hogy szünidőkben ne szervezzenek versenyeket, vizsgákat, illetve hogy az oktatás minden szintjén tanulók ugyanannyi vakációt kapjanak. A pedagógusok határozottan támogatják, hogy a vakáció pihenés legyen, az intézményvezetők, RMPSZ-vezetők már visszafogottabban, a tanfelügyelők körében pedig megoszlanak a vélemények a kérdésről. Nagyobb a véleményeltérés arról is, hogy mindenkinek egyformán legyen-e vakáció: összességében a válaszolók csaknem 80 százaléka ezt szeretné, leghatározottabban az intézményvezetők és a tanfelügyelők, kevésbé a pedagógusok és legkevésbé a szülők.

Az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy kellene-e 6–8 hetente vakációt beiktatni az oktatási folyamatba: teljes mértékben csak a válaszolók 43 százaléka ért ezzel egyet, leginkább a pedagógusok és az RMPSZ szervezeti vezetők, legkevésbé a szülők. A szülők egynegyede viszont egyáltalán nem szeretné a vakációkat 6–8 hetente, és a tanfelügyelők is több mint egyötödös arányban képviselik ezt az álláspontot. Mindezek ellenére a válaszolók összességében inkább szeretnék, ha lennének másfél-kéthavonta vakációk.

Illusztráció: MTI

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szorgalmazza, hogy a tanévet továbbra is félévekre strukturálják, amelyeket félévi vakáció kössön össze, és ennek oktatási tevékenységekre fordított időszaka szeptember második hétfőjétől június harmadik péntekéig tartson. Támogatják a félévi dolgozatok eltörlését érintő kezdeményezéseket, de nem szeretnék az „egységes tételű” értékelési formák bevezetését. Fontosnak tartják a formatív értékelési eljárások meghonosítását és ezen a téren a pedagógusok továbbképzésének támogatását.

Rendkívüli módon fontosnak tartják a diákok és pedagógusok jóllétének kérdését, illetve az iskolai nevelési programok közösségépítő szerepét, ezért szeretnék, hogy a tanévszerkezet felépítésébe 6–8 hetente iktassanak be vakációt a kötelező oktatásban részesülő diákok és pedagógusok számára, amelyek időtartama alatt ne szervezzenek versenyeket, vizsgákat, országos értékeléseket. Javasolják, hogy a tanév első hete a diákoknak és pedagógusoknak szervezett csapatépítő programokból álljon. Támogatják, hogy az oktatási időszakokba legyenek beépítve tematikus nevelési hetek. Kérik a cikluszáró vizsgák teljes reformját, a továbbtanulás általános, átfogó és rendszerszintű pályaorientációs folyamatokra történő alapozását, illetve azt, hogy minden országos jellegű, pedagógusokat vagy diákokat érintő értékelés, vizsga járjon le július közepéig.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
banner_3QCqSgiR_Artboard 2-100.jpg
banner_GPTpbb6w_970x250.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?