banner_jtYG1g7R_1_970x250.gif
banner_PIz6eiCM_Koldok_300x250.gif

Molnár Zsolt ombudsman-helyettes: „magyar ügyekben” is meg lehet keresni a nép ügyvédjét

„Ha valaki úgy érzi, hogy nemzetisége miatt hátrányos megkülönböztetés érte az állami intézmények által, akkor bátran fordulhat a Nép Ügyvédjének Hivatalához” – nyilatkozta a Maszolnak adott interjúban Molnár Zsolt nemrégiben kinevezett ombudsman-helyettes. Az RMDSZ volt Temes megyei képviselőjét a feladatköréről és az intézmény működéséről kérdeztünk.

Milyen szakterületet vesz át, és milyen témákban illetékes az ombudsmani hivatalban?

A romániai nép ügyvédjének hat helyettese van, és mindegyik jól meghatározott szakterületen dolgozik. Jómagam az általános emberi jogok, kisebbségi jogok, egyházi kérdések és nemi esélyegyenlőség szakterületet vettem át. Hozzánk tartozik emellett minden olyan kérdéskör, ahol a diszkrimináció gyanúja merülhet fel. Tekintettel arra, hogy az általános emberi jogok egy nagyon tág fogalom, és számos specifikus jog köthető hozzá, ezen belül a mi részlegünk foglalkozik az oktatási kérdésekkel, az egészségügyi és az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos panaszokkal, de ide sorolható az információhoz való hozzáférés joga is. Emellett nagy szelete a munkánknak a petícióhoz való jog, valamint az állami intézményekhez való hozzáférés kérdése is.

Milyen esetekben tud eljárni a nép ügyvédje?

Azokban a kérdések esetében jár el, amikor a magánszemélyek jogai sérülnek egy állami intézménnyel szemben. Vagyis ha egy román állampolgár úgy érzi, hogy az állam valamely intézménye, legyen az önkormányzat, állami hivatal vagy akár központi kormányzati szerv intézkedései által személyes jogai sérülnek, bizalommal fordulhat a nép ügyvédjéhez. Fontos tudni, hogy büntetőjogi eljárásokban, valamint magánszemélyek vagy cégek közötti vitákban a nép ügyvédje nem járhat el.

Milyen eredménye lehet a nép ügyvédje eljárásainak?

A panasz függvényében többféleképpen tudunk eljárni és több intézkedést hozhatunk. Ha egy közigazgatási intézkedés ellen érkezik panasz, felszólíthatjuk az intézkedést tevő állami szervet, hogy vonja vissza rendelkezéseit. Úgyszintén, az intézkedések hiánya esetében felkérhetjük az állami intézményeket, hogy tegyék meg azt, aminek elmulasztása által a panaszos jogait sértették. Jelenleg a nép ügyvédjének nem áll módjában bírságokat kiróni az állami intézmények ellen, de ha ezek nem tesznek eleget a nép ügyvédje felszólításainak, akkor lehetőségünk van az intézményen belüli hierarchiában felfele lépni, azaz további panaszokat megfogalmazni a helyi szervek feletteseinél. Ezt a folyamatot egészen a miniszterelnökig vagy a parlamentig vihetjük. Emellett a nép ügyvédjének jogában áll a közigazgatási bíróságon megtámadni a bepanaszolt intézkedéseket, és alkotmányossági kifogást is megfogalmazhat, ha ez indokolt. Ugyanakkor nagy horderejű kérdésekben átfogó jelentéseket készít el, amelyeknek végkövetkeztései rendszerint a törvények módosítására tett javaslatok. Jelenleg például a családon belüli erőszak témájában dolgozunk egy ilyen jelentésen, amelyben felhívjuk majd a figyelmet a törvényes hiányosságokra, valamint a törvény alkalmazásának kérdéseire is.

Konkrétan hogyan történik egy-egy eset kivizsgálása? Milyen eszközeik vannak erre?

A nép ügyvédje a sajtóban megjelentek vagy más jelzések alapján hivatalból, vagy pedig megkeresés alapján vizsgál ki egy-egy ügyet. Mindkét esetben az eszközeink azonosak. Legtöbbször kikérjük az adott ügyben érintett összes állami intézmény álláspontját, így gyűjtjük be a kivizsgáláshoz szükséges adatokat. Bonyolultabb esetekben ankétot végzünk. Vagyis a Nép ügyvédje területi hivatalának képviselői személyesen keresik meg az érintett állami intézményeket, s kér el tőlük adatokat, rögzíti az álláspontjukat. A kért adatokat a megkeresett intézmény köteles kiadni nekünk. Ha ezt megtagadja, akkor hierarchikusan a felette álló intézményhez fordulunk. Például ha a helyi környezetvédelmi hivatal megtagadja a választ, akkor az országos intézményhez folyamodunk. A begyűjtött információk alapján a hivatal szakértői megoldási javaslatot tesznek az ombusdman-helyettesnek, aki amúgy az adatgyűjtést is koordinálja. A döntést az ombudsman-helyettes hagyja jóvá, de a felelősség a nép ügyvédje hivatalának vezetőjéé.

Hogyan lehet a nép ügyvédjéhez fordulni? Mi kell tenni egy panasz iktatásához?

A nép ügyvédjének központi székhelye Bukarestben van, de emellett 14 területi irodát is működtetünk. Ezeknek bármelyikében személyesen lehet az intézményünkhöz fordulni. Emellett postán és e-mailen is érkeznek panaszok, ezeket is ugyanúgy kezeljük, mint a személyesen beadott anyagokat. Telefonon is kereshetnek az érdeklődők, de ilyen esetekben mindig azt kérjük, hogy legyen egy írásos formája is a megkeresésnek. Minden hasznos információt meg lehet találni a honlapunkon. Fontos tudni azt is, hogy tavaly óta biztosított a lehetőség arra, hogy a jogvédő civil szervezetek is panaszokat fogalmazzanak meg az állampolgárok nevében.

Hogyan látja – most már belülről – a nép ügyvédje szerepét, és hogyan lehetne a hatékonyságán javítani?

A nép ügyvédje a demokrácia egyik alapvető intézménye, amely egy létfontosságú szerepet lát el: az állampolgárok jogait védi az állammal szemben. Ilyen értelemben nagy a felelősség is, hiszen sok kérdésben a nép ügyvédje eljárásai jelzésértékűek az egész társadalom számára. Ha a nép ügyvédje megfogalmaz egy alkotmányossági kifogást vagy egy törvénymódosítási javaslatot, ez azt mutatja, hogy komoly diszfunkcionalitások vannak a törvényekben. Emellett minden egyes eset, amelyben megállítható a jogsértés, és amelyben eljárunk és változást érünk el, egy személy, egy család, egy közösség életét változtathatja meg. Gondoljunk csak arra, hogy a nép ügyvédje eljárása következtében rá lehet bírni például az önkormányzatokat vagy állami intézményeket, hogy visszavonják bizonyos határozataikat. Mindeközben sajnos azt látjuk, hogy a nép ügyvédjéről kialakult kép nem feltétlenül pozitív. Ennek több oka is lehet, de főként amiatt alakult így, mert az intézményünk nem kellőképpen ismert a társadalom szintjén. Mindenképp arra kell törekednünk, hogy az emberek jobban megismerjék az intézményt, legyenek tudatában, milyen kérdésekben tudunk rajtuk segíteni, és biztos vagyok benne, hogy idővel a nép ügyvédjének megítélése is javulni fog.

Milyen magyar ügyekkel lehet a nép ügyvédjéhez fordulni?

Románia alkotmánya tiltja a diszkrimináció bármely formáját, tehát ha valaki úgy érzi, hogy nemzetisége miatt hátrányos megkülönböztetés érte az állami intézmények által, akkor bátran fordulhat anyanyelvén a nép ügyvédjéhez, mert ilyen esetekben felelősségre vonhatjuk a diszkrimináló felet. Emellett a nyelvi jogok, az oktatáshoz és kultúrához való hozzáférés, valamint a petíciókhoz és az információhoz való jogok terén is eljárhatunk. Gyakorlatilag a kisebbségi jogok bármely áthágását lehet jelenteni a nép ügyvédjéhez.

banner_4BtporpC_300x250-HU.jpg

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?