banner_jtYG1g7R_1_970x250.gif
banner_PIz6eiCM_Koldok_300x250.gif

Kedvezményes bérlakásra hirdet pályázatot egyetemi oktatóknak az Iskola Alapítvány (X)

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 1 egyszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:

 • 45 év alatti életkor;
 • pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;
 • nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A pályázathoz szükséges iratok: 

 1. a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 2. a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 3. a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 4. 2017-es évre kiállított jövedelmi nyilatkozat (210-es formanyomtatvány);
 5. közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;
 6. kitöltött pályázati adatlap;
 7. a pályázó tudományos tevékenységét összegző melléklet;
 8. szakmai önéletrajz és publikációs lista;
 9. amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel: 
 10. a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 11. a házasságlevél fénymásolata;
 12. a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;
 13. a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A pályázati adatlap és kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról, kérésre e-mailben is továbbítják. A pályázati csomag az alapítvány székhelyén is igényelhető.

A pályázatokat 2017. december 11. és 2018. január 22. között lehet az Iskola Alapítvány székhelyén benyújtani vagy ajánlott küldeményként postázni a 400486 Kolozsvár, Şoimului utca 24/A címre. A pályázatok leadási határideje 2018. január 22. (a postai bélyegző dátuma). 

Sikeres pályázás esetén a lakás bérlésének időtartama 3 év, egyszeri, nem több mint 2 évre történő meghosszabbítás lehetőségével. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma január végén bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt. A pontrendszerről bővebben a kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítjük. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2018 február elsején foglalhatja el. 

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen, munkanapokon 900–1700 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668 telefonszámokon. 

banner_4BtporpC_300x250-HU.jpg

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?