banner_xRg6ZFl6_Koldok_970x250.gif
banner_PIz6eiCM_Koldok_300x250.gif

Kedvezményes bérlakásra pályázhatnak egyetemi oktatók az Iskola Alapítványnál

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára 1 (egy) kétszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:

 • 45 év alatti életkor;
 • pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;
 • nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A pályázathoz szükséges iratok:

 • a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;
 • 2016-os évre kiállított jövedelmi bizonylat;
 • közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;
 • kitöltött Pályázati adatlap;
 • a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;
 • szakmai önéletrajz és publikációs lista;

amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:

 • a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • a házasságlevél fénymásolata;
 • a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;
 • a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A Pályázati adatlap és Kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról (www.iskolaalapitvany.ro), kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag az alapítvány székhelyén is igényelhető.

A pályázatokat 2017. február 21. és március 17. között lehet az Iskola Alapítvány székhelyén benyújtani vagy ajánlott küldeményként postázni a 400486 Kolozsvár, Şoimului utca 24/A címre. A pályázatok leadási határideje 2017. március 17. (a postai bélyegző dátuma).

Sikeres pályázás esetén a lakás bérlésének időtartama 3 év, egyszeri, nem több mint 2 évre történő meghosszabbítás lehetőségével. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma március végén bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt. A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről emailben értesítjük.  A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2017 április elsején foglalhatja el.

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen, munkanapokon 9.00–17.00 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668, 0740-888515 telefonszámokon. 

banner_4BtporpC_300x250-HU.jpg

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?