Már tudjuk, mit tesz a Tudose-kormány idén nyáron

Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök továbbra is szoros ellenőrzés alatt akarja tartani a kormányt. Ezért a miniszterelnöknek, Mihai Tudosénak havonta jelentést kell készítenie a kabinet tevékenységéről. Az első jelentés máris elkészült, és a szeptember elsejéig tartó időszak legfontosabb teendőit, illetve a kormánycsapat két hetes munkájának eredményeit tartalmazza.

A miniszterelnök a nyári időszakra ambiciózus feladatokat tűzött kormánya elé: a 15 oldalas jelentés szerint a hátralevő két és fél hónapban 41 célkitűzést kell teljesítenie a kabinetnek. Ezek a „nyári időszak prioritásai”, amelyeket minisztériumokra lebontva állapították meg.

Így például a regionális fejlesztési tárcának létre kell hoznia a központi és helyi szintű intézmények megszervezését kidolgozó tárcaközi bizottságot. A minisztériumnak ki kell dolgoznia a helyi közadók törvénykönyvét is.

A pénzügyminisztérium feladatai jóval bonyolultabbak. Augusztus elsejéig el kell fogadtatnia a kormánnyal a minimálbérnél kisebb fizetéssel rendelkező valamennyi romániai alkalmazottat érintő törvénymódosításokat. Ugyanakkor ki kell dolgoznia és elfogadtatnia a kabinettel az Országos Közbeszerzési Ügynökség tevékenységét, szerkezeti felépítését módosító jogszabályokat. Egyben a kormány, majd a parlament elé kell terjesztenie a Független Fejlesztési és Beruházási Alap létrehozására vonatkozó törvénytervezetet.

A tárca július 15-ig kapott határidőt a hozzáadott értékadó begyűjtését szabályozó, szeptember elsejétől életbe lépő újabb modelljének kidolgozására, illetve az adótörvény módosításainak összeállítására

Nő a fogyatékkal élő személyek juttatása

A gazdasági tárcának véglegesítenie és nyilvános vitára kell bocsátania a bányajáradéki törvény módosításait, a kormánykoalíció elé kell terjesztenie a minisztérium alárendeltségébe tartozó vállalatok zöldmezős beruházásainak összegező programját, továbbá közvitára kell bocsátania az új bányatörvényt, illetve a bányaipari termékek értékesítési programját.

A munkaügyi minisztériumnak a koalíció elé kell terjesztenie valamennyi szociális szolgáltatás újabb költségvetési normáit. A feketemunka elkerülése céljából módosítania kell a munkafelügyeleti törvénykezést. Ugyanakkor el kel fogadtatnia a kormánnyal a fogyatékkal élő személyekre vonatkozó törvény módosításait, jóvá kell hagynia a számukra járó juttatások növelését, amelyre jövő év január elsejétől kerülne sor.

 

2020: nincs iskola internet nélkül

Az oktatási tárca nyári feladatai közé tartozik az iskolai program reformját szolgáló törvénymódosítások közvitára bocsátása, a tankönyveket szabályozó új törvény vitájának elkezdése, a 2017-es és 2018-as oktatási beruházások összesítése, a hozzájuk szükséges anyagi erőforrások megjelölése, illetve annak az intézkedési tervnek a bemutatása, amelynek értelmében három év múlva egyetlen internet nélküli iskola sem létezik majd az országban. Emellett még a nyár folyamán közvitára kell bocsátania „az iskola utáni iskola” programjának általánosítására vonatkozó javaslatokat.

Az idegenforgalmi minisztériumnak a nyár folyamán véglegesítenie kell a 2017-2020-ra vonatkozó idegenforgalmi mestertervet és ki kell dolgoznia a turisztikai ügynökségek csődkockázatával járó veszteségek fedezését szolgáló törvénykezést. Ugyanakkor szeptember elsejéig kapott haladékot arra, hogy az idegenforgalmi törvény első olvasatban a kormány elé kerüljön.

„Román paradicsom program”

A mezőgazdasági tárcának hét veszteséges romániai termék támogatására kormányprogramot kell kidolgoznia, párhuzamosan a „román paradicsom programmal”. Szeptember elsejéig a kormánykoalíció elé kell terjesztenie a mezőgazdaság és mezőgazdasági élelmiszeripari beruházási programját.

A művelődési  tárcának elsősorban az Erdély Romániához csatolásának jövő évi, 100 éves évfordulójára kell összpontosítania. Így például fel kell mérnie a centenáriumi program keretében sorra kerülő valamennyi akciót, rendezvényt, az ezekhez szükséges beruházásokat, amelyre már idén december elsejétől sor kerül majd. Egyben külön programot kell elfogadnia a román filmalkotások ösztönzése céljából, amelyeket állami kölcsönökkel is támogatni fognak.

3900 új mentőautó?

A miniszterelnök azt tervezi, hogy a nyár folyamán több adócsökkentésre is sor kerül, véglegesítik a 3900 mentőautó megvásárlását előirányzó tenderfüzetet. A jelentés egyébként az adócsalás megelőzését és az adóhatóság munkájának javítását céltó 33 intézkedést is tartalmaz. Ezeket viszont a dokumentum nem nevezi meg, minderről csak annyit tudni, hogy az intézkedésekről a miniszterelnök, Mihai Tudose és az adóhatóság elnöke, Bogdan Stan között sorra került korábbi megbeszélésen döntöttek.

A kormány megvalósításai között szerepel az, hogy első olvasásra terjesztették a Szuverén Fejlesztési és Beruházási Alap létrehozására vonatkozó törvényt, jóllehet a kormányfő – még gazdaság miniszterként – már két hónappal korábban azt ígérte, hogy legkésőbb május 15-én már nyilvános vitára bocsátják a jogszabályt. A tényt, miszerint egyelőre még semmilyen összeget nem sikerült lehívni az uniós alapokból, a kormányfő azzal intézte el, hogy kormánya ezentúl havonta szigorúan ellenőrzi mindezt, az ellenőrzés eredményeit pedig minden hónap első öt napjának valamelyikén az illetékesek elé terjesztik. 

Kapcsolódók

Kimaradt?