banner_MpsidwSE_970x250_Haromszek.jpg
banner_3lV7MYIa_300X250_Haromszek.jpg

Jól tanuló, de szegény diákoknak nyújt anyagi támogatást a Nyilas Misi egyesület

Ismét meghirdette ösztöndíj-pályázatát a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület a 2017/2018-as támogatási évre. 

Kik pályázhatnak?  

Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2016/2017-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és  teljesíti az alábbi feltételeket: 

  • A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 RON-t.  
  • A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven. 
  • Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9  és 10. osztályban. 

Az egyesület arra kéri a szülőket, hogy ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését - kéri az egyesület.

Az ösztöndíjra 6. osztályt befejezett tanulók szülei is pályázhatnak. 

A pályázat leírása 

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásra a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe.  

Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.  

A támogatást az egyesület ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntett  jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható. 

Az egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (81 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.  

A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.  

A pályázat benyújtásának módja 

A pályázat kizárólag a 2017/2018-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!  
A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve személyesen az Egyesület székhelyén.  
A pályázat benyújtható postai úton, vagy az Egyesület székhelyén.  
 Az Egyesület címe:  
Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi” 
400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj 

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe. 
A pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Telefonszám: 0264-531153, 0787-671137 

E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com 
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.  
 
Határidő: A pályázatok benyújtásának határideje 2017. július 31.  
(A pályázatnak 2017. július 31-ig el kell jutnia az Egyesület székhelyére.) 

banner_TfWzz7sC_300x250-HU.jpg
banner_Y04tqfmE_970x250_HU.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?