Felmérés: a romániai alkalmazottak fele bízik az idei fizetésemelésekben

A romániai alkalmazottak fele gondolt már arra, hogy külföldön keressen munkát, és egynegyede szívesen más településre költözzön egy jobb állásért. Közel 50 százalékuk pedig abban bízik, hogy idén megemelik a fizetését – derül ki egy munkaerőpiaci felmérésből.

A közvélemény-kutatást a SmartDreamers január 25. és február 25. között készítette ezer személyes mintacsoporton. A megkérdezettek közel 30 százaléka 18-25, 23 százaléka 36-45 év közötti volt, a többiek pedig 45 éven felüliek. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 72 százaléka állandó munkahellyel rendelkezett, a többi viszont munkanélkülinek vallotta magát. Mintegy 40 százalékuk egyetemet végzett, közel 30 százalékuk egyetem utáni tanfolyamon is részt vett, csaknem 29 százaléka érettségivel rendelkezett.

A kérdésre, miszerint mennyire elégedettek munkahelyi lehetőségeikkel. (előléptetések, béremelések), a válaszok kiegyensúlyozottak voltak. Közel 26 százalék csak kevésbé mutatkozott derűlátónak, 24,6 százalék optimistának, 29 százalék pedig eléggé, 10,6 százalék pedig rendkívül optimistának vallotta magát. Ugyanakkor csaknem 10 százalék egyáltalán nem volt optimista munkahelyi lehetőségeivel kapcsolatban.

A megkérdezettek majdnem 31 százaléka kevésbé valószínűnek tartotta, hogy munkahelyet változtatasson a közeljövőben, valamivel több mint 24 százaléka viszont elképzelhetőnek, 20 százaléka pedig igen valószínűnek tartotta ezt a lehetőséget. A mintacsoport 30 százaléka számításba vette, hogy más városban keressen jobb állást – utóbbiak több mint 46 százaléka 26 és 35 év közötti fiatal. 50 százalék viszont nem kívánja elhagyni városát.

Az állandó munkahellyel rendelkezők közül 25,5 százalék külföldön vállalna munkát, de több mint 51 százalék Romániában maradna, mivel elégedett jelenlegi állásával.

Béremelésben bíznak

Az állandó munkahellyel rendelkezők igen derűlátóak a béremelésükkel kapcsolatban. A megkérdezettek közel 46 százaléka bízott abban, hogy az idén emelik a fizetését. Több mind 11 százalék viszont borúlátónak mutatkozott ilyen vonatkozásban, csaknem 36 százalék pedig nem tudott válaszolni arra, hogy munkaadója emeli-e majd a bérét. Az igennel válaszolók 40,8 százaléka egyetemi végzettséggel rendelkezik, több mint 34 százalékuk mesterfokú képzésben részesült. Az alacsonyabb végzettségi fokkal rendelkezőknek csupán 22,2 százaléka bízik fizetésemelésben.

Az állandó munkahellyel rendelkezők több mint 48 százaléka csak kevésbé bízik viszont abban, hogy növekedni fog vásárlóereje. Közel 20 százalék egyáltalán nem bízott benne, 18,5 százalék pedig eléggé bizakodónak vallotta magát, ám mindössze 2,2 százalék bízott abszolút mértékben fizetése vásárlóerejének növekedésében.

Románia gazdasági helyzetéről a mintacsoport többsége borúlátónak vélekedik: 52,7 százalék gondolja azt, hogy az ország gazdasági helyzete idén nem javul. A pesszimisták csaknem 45 százaléka 26-35 év közötti. Ennek ellenkezőjét csupán 17,4 százalék vallotta – csaknem 45 százalékuk 26-35 év közötti fiatal –, csaknem 30 százalék nem tudott választ adni a kérdésre.

A munkahellyel rendelkezők több mint egynegyede, 27,1 százaléka úgy véli, idén több pénzt költhet majd el nyaralása alkalmával, mint 2016-ban, több mint 27 százalék nem válaszolt, a többiek viszont úgy vélik, hogy nagyjából ugyanannyit vagy kevesebbet költhetnek.

Pesszimista munkanélküliek

A munkanélküliek több mint 21 százaléka csak kevéssé tartja valószínűnek, hogy sikerül állást találnia 2017-ben, csaknem 40 százalékuk szerint ez legfeljebb egy másik városban lehet valószínű, 39,6 százalékuk pedig azzal a gondolattal foglalkozik, hogy külföldön keres majd munkahelyet.

A munkanélküliek közel 19 százaléka nem tartja valószínűnek, hogy ha talál is majd állást, megkaphatja az általa igényelt fizetést, csaknem fele sem igennel sem nemmel nem tudott válaszolni a kérdésre. Az állást keresők több mint 47 százaléka nem igen bízik a fizetések vásárlóerejének emelkedésében, több mint 18 százaléka pedig kizártnak tartja, nagyjából ugyanennyien viszont eléggé elképzelhetőnek tartják mindezt.

A munkanélkülieknek csak igen kis részaránya bízik a romániai gazdasági élet javulásában, nem egészen 18 százalék bizonyult derűlátónak, több mint 46 százaléka pedig az ellenkező véleményen volt – 35,5 százaléka nem tudott válaszolni minderre.

A kérdésre, miszerint ha idén találnának munkahelyet, megengedhetnének-e maguknak egy vakációs kikapcsolódást közel 38 százalékuk csak kevésbé valószínűnek mondotta ezt, 24,5 százalékuk eléggé, 11 százalék pedig nagyon valószínűnek tartotta a nyaralást. 

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?