RMDSZ-jelöltállítás: kezdődik a belső versengés a parlamenti mandátumokért

Pénteken kezdődik és szeptember 26-án zárul a jelöltállítási folyamat az RMDSZ-ben. A megyei és területi szervezetek rangsoroló küldöttgyűlésen döntik el, hogy kik kerülnek a képviselő- és szenátorjelölti listák befutó helyeire. Akadnak szervezetek, ahol nagy lesz a versengés a mandátumokért.

A Szilágy Megyei Küldöttek Tanácsa (MKT) pénteki délutáni ülésével kezdődik az RMDSZ-ben a szeptember végéig tartó jelöltállítási folyamat. A testület arról fog dönteni, hogy ki kerüljön a megyei szervezet képviselő- és szenátorjelölt-listájának első helyére. Szilágy megyének jelenleg egy RMDSZ-es képviselője (Seres Dénes) és szenátora van (Végh Sándor). A parlamentbe várhatóan a lista élén lévő jelölt fog idén bekerülni.

Seres Dénes megyei RMDSZ-elnöktől megtudtuk, a múlt pénteki határidőig jómaga jelentkezett képviselőnek, illetve Végh Sándor szenátornak, mások nem adták le jelölési dossziéjukat. Így az MKT-nak a pénteki ülésén formálisan ezt a jelölést kell jóváhagynia.

A Szövetségi Képviselők Tanácsának határozata értelmében képviselő- vagy szenátorjelölt az lehet, akit a tisztségre a területén működő valamely helyi RMDSZ-szervezet, a Magyar Ifjúsági Értekezlet területi szervezete, az RMDSZ Nőszervezetének területi testülete, vagy valamely platform, társult szervezet jelöli. Mindegyik szervezet csak egy jelöltet támogathat. A decemberi választáson a szövetség színeiben csakis olyan személyek indulhatnak, akiknek a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan feddhetetlen múltjuk van. Az RMDSZ a 2016-os parlamenti választásokon az ország minden megyéjében, Bukarestben, illetve a határon túl is indít képviselő- és szenátorjelölteket.

Arad megye: Faragó ismét képviselő lenne

Az RMDSZ Arad megyei szervezete szeptember 9-ig várja a jelöltaspiránsok jelölési dossziéját. Szeptember 17-én a megyei küldöttgyűlés több jelentkező esetén rangsoroló szavazást, egy jelentkező esetén bizalmi szavazást tart.

Faragó Péter megyei tanácsos, a megyei RMDSZ-szervezet elnöke csütörtökön, a Megyei Önkormányzati Konferencia alakuló ülésén jelentette be, hogy indul az év végi parlamenti választásokon egy alsóházi mandátumért. „Ha országos szinten elérjük a hat százalék körüli eredményt, valamint a megyében is jól teljesítünk, szinte biztosan jár Arad megyének is egy parlamenti képviselői mandátum. Ez a célunk, erre kell törekednünk” – jelentette ki.

Faragó egyébként a legutóbbi Arad megyei RMDSZ-es honatya, akit 2008 és 2012 között ruháztak fel alsóházi mandátummal a választók. Négy éve először fordult elő – az 1989-es rendszerváltozás óta –, hogy az Arad megyei magyarság képviselet nélkül maradt a bukaresti törvényhozásban, ami mind a megyei RMDSZ apparátusát, mind a magyarság oktatási intézményeit, egyházait, civil szervezeteit nagy érvágásként érintette.

Arad megyét egyébként három szenátori és hét képviselői hely illeti meg, ezért az RMDSZ teljes listákat fog állítani: felkérés alapján ismert közéleti személyiségekkel „töltik fel” majd a névsorban a hiányzó helyeket.

Temes megye: Molnár már bejelentette indulását

Az RMDSZ Temes Megyei Területi Választási Bizottságának (TVB) közleménye szerint az augusztus 22-i határidőig a bizottsághoz egyetlen aspiráns, Molnár Zsolt jelenlegi parlamenti képviselő adta le a jelöléshez szükséges iratcsomót.

Halász Ferenc Temes megyei RMDSZ-elnök tájékoztatása szerint szeptember 17-én a Területi Képviselők Tanácsa szavaz a jelölt támogatásáról (több jelölt esetén állóurnás szavazáson döntöttek volna a sorrendről).

Szatmár megye: még nincs jelentkező

Szatmár megyében szeptember 15-ig kell letenni a jelöléseket a megyei RMDSZ-szervezetnél. A képviselő- és szenátorjelöltek sorrendjét a megyei küldöttek fogják eldönteni szeptember 22-én titkos szavazással. A szavazólapokon a szenátori listán egy személyre lehet majd szavazni, míg a parlamenti képviselői listán kettőre – avatott be a részletekbe Pataki Csaba, a Szatmár megyei RMDSZ elnöke. Hozzátette, eddig még senki nem adta le jelölési dokumentációját.

Szatmár megyének az önkormányzati választásokig két RMDSZ-es képviselője és egy szenátora volt. Kereskényi Gábornak és Pataki Csabának meg kellett válnia mandátumától, mert önkormányzati tisztségbe került.

Bihar megyében hárman jelentkeztek eddig

Bihar megyében augusztus 31-éig még jelezhetik indulási szándékukat azok, akik megméretkeznének a parlamenti választáson. A képviselő- és a szenátorjelöltek sorrendjéről szeptember 14-én dönt majd a Bihar megyei RMDSZ küldöttgyűlése. Eddig hárman, Biró Rozália szenátor, Cseke Attila képviselő és Szabó Ödön képviselő adták le a jelölési dossziéjukat. A megyében az RMDSZ-nek két képviselője és egy szenátora van.

Kovászna megyében megújulnak a jelöltek

A Háromszéki RMDSZ szeptember 8-ig várja a jelölési dokumentációkat. A területi szervezet Állandó Tanácsa döntése értelmében megyei küldöttgyűlés határoz a megyei képviselő- és szenátorjelöltekről szeptember közepén.

Tamás Sándor megyei elnök már korábban kijelentette, „egészen biztos, hogy többségében új személyek képviselik majd a megyét a bukaresti döntéshozatalban. Ezt arra alapozta, hogy Kovászna megye három RMDSZ-es képviselőjéből egy (Markó Attila) időközben lemondott mandátumáról. Szintén a ciklus közben mondott le parlamenti megbízatásáról a két szenátor egyike, Olosz Gergely is. Egyikük sem jelentkezik újabb mandátumra. Úgy tudjuk, hogy Klárik László sem akar újabb megbízatást.

A Háromszéki RMDSZ korábban már felajánlott egy befutó helyet az MPP-nek, így a megyei küldöttgyűlésnek két befutó képviselőjelöltről és két befutó szenátorjelöltről kell döntenie.

Hargita megye: Kelemen Hunor lesz a lista élén

Hargita megyében a három területi szervezet (Csík, Udvarhely, Gyergyó) a jelöltállítást külön menetrend szerint bonyolítja le. Az RMDSZ képviselőjelölt-listáján az első négy hely, a szenátorjelölt-listáján az első két hely biztos befutó. Arról majd a Hargita Megyei Egyeztető Tanács dönt szeptember folyamán, hogy milyen algoritmus szerint osztják el egymást közt a területi szervezetek a befutó helyeket.

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének egy jelöltje már biztos van: Kelemen Hunor szövetségi elnök, csíkszéki képviselő, akinek hivatalból jár egy befutó képviselői hely. A többi jelöltaspiránsnak augusztus 22-éig kellett benyújtania a dossziéját.

A határidőig csak Korodi Attila és Tánczos Barna nyújtotta be jelentkezési iratcsomóját a szövetség csíkszeredai irodájában. Korodi továbbra is képviselői, míg Tánczos szenátori mandátumot vállalna a következő négyéves ciklusban.

Borboly Csabától, a területi szervezet elnökétől megtudtuk, a jelölteknek szeptember 22-ig van ideje a helyi RMDSZ-szervezetek képviselőit meggyőzni arról, hogy őket támogassák. A jelöltekről küldöttgyűlés dönt, amelynek várhatóan több mint 200 résztvevője lesz – ismertette Borboly.

A gyergyói területi szervezetnél is Területi Küldöttek Tanácsa dönt majd a jelöltek személyéről a szeptember 2-i ülésén – tudtuk meg Bende Sándor elnöktől. Az egyetlen jelentkező augusztus 24-ig maga Bende Sándor volt, a jelentkezési határidő augusztus 25. volt.

Az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete szeptember 9-ig várja a jelentkezési iratcsomókat. Majd szeptember 22-én bővített küldöttgyűlés keretében – amelynek több mint 400 résztvevője lesz – egyéni, titkos szavazással döntenek a képviselőjelöltek személyéről – ismertette lapunkkal Bíró Barna Botond ügyvezető elnök. A politikustól azt is megtudtuk, hogy Verestóy Attila szenátor már jelezte szóban, hogy idén is indul a felsőházi parlamenti tisztség jelöltségéért, rajta kívül egyelőre más nem jelezte ezt a szándékát.

Maros megyében rengeteg a jelentkező

A RMDSZ Maros megyei szervezete szeptember 12-ig várja a jelölési dokumentációkat. A jelöltlisták sorrendjéről bővített küldöttgyűlés dönt szeptember 19-én. A „bővítés” azt jelenti, hogy a Területi Képviselők Tanácsának ülésén részt vesznek szavazati joggal a megye RMDSZ-es polgármesterei és alpolgármesterei, megyei tanácsosai, marosvásárhelyi tanácsosai, a nőszervezet és MIÉRT öt-öt küldöttje.

Brassai Zsombor megyei elnök tudomása szerint még nem tette le senki a pályázatát, viszont a sajtóban és a közösségi oldalakon többen is jelezték indulási szándékukat. Elsők között Vass Levente, a marosvásárhelyi szervezet választmányi elnöke jelentette be, hogy Maros megyei képviselő lenne.  

Hamar Alpár Benjámin, az 1989. december 21. Egyesület elnöke, az Azomures vegyikombinát elleni tüntetések szervezője szintén indulna az őszi parlamenti választásokon. Megkeresésünkre elmondta, a marosszentkirályi RMDSZ küldötteként szeretne megméretkezni. A jelölési iratcsomóját még nem nyújtotta be a megyei RMDSZ-irodába, de szeptember 12-ig megteszi. „Úgy gondolom, esélyes vagyok. Megérett az idő a váltásra” – fogalmazott Hamar, akit – elmondása szerint – több helyről is biztattak, induljon képviselőjelöltként.

Csép Andrea Éva megyei önkormányzati képviselő, a Maros megyei RMDSZ Nőszervezetének elnöke, a megyei RMDSZ szervezési ügyvezető alelnöke is már korábban beszélt arról, hogy indulni szeretne a választásokon. A Maszol érdeklődésére elmondta, többen is támogatják a jelölését, a Nőszervezet is jelölte. Csép szerint Maros megyében szükség van a generációváltásra, „az idősebb politikusgeneráció tapasztalatára építve és a fiatal generáció lendületével kiegészülve tudna egy nagyon jó képviseleti csapatot alkotni Bukarestben” – fogalmazott egy korábbi interjúban.

Kozma Mónika, a Maros megyei önkormányzat elnöke, Péter Ferenc irodavezetője szintén képviselő lenne. A Transindexnek adott korábbi interjújában úgy fogalmazott, hogy helyi és országos viszonylatban is több nőre van szükség a politikában.

A Facebook-oldalán jelentette be indulási szándékát a jelöltlistákon Balogh József, volt megyei tanácsos, aki megkeresésünkre elmondta, a legnagyobb szavazóbázissal rendelkező nyugati régiót szeretné képviselni. Segesvártól Dicsőszentmártonig, Ludastól Sármásig, Gernyeszeg, Sárpatak is beletartozik ebbe a kerületbe, ahonnan a helyhatósági választásokon 35 ezer szavazat került ki – ecsetelte Balogh, aki először megvárja a régió döntését, és azután adja be jelölési iratcsomóját.

Császár Károly Zsolt, a gyulakutai önkormányzat jegyzője és Novák Csaba Zoltán történész személyében egy képviselőt és egy szenátort jelölnének az őszi választásokra a Nyárád- és Küküllő mente RMDSZ-es helyi önkormányzatainak képviselői, polgármesterei és alpolgármesterei. Novák Csaba Zoltán már be is jelentette, hogy igent mondott a felkérésre, és megpályázna egy felsőházi mandátumot.

Maros megyének jelenleg három RMDSZ-es képviselője és egy szenátora van. Borbély László képviselő és Markó Béla szenátor is bejelentette már korábban, hogy a ciklus lejárta után nem vállal több mandátumát, ám a Transindex helyzetértékelése szerint ez még módosulhat.

Kolozs megye: Máté már biztos nem lesz képviselő

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete augusztus 31-ig várja a jelentkezőket a megyei jelöltlistákra. Ezt követően szeptember 23-án a Megyei Képviselők Tanácsa rangsorolja a jelölteket.

Csoma Botond megyei elnöktől megtudtuk, eddig László Attila szenátor adta le a jelölési dokumentációt, aki újabb felsőházi mandátumra pályázna. A képviselői listára Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, illetve maga Csoma Botond jelentkezett. Kolozs megye egyetlen RMDSZ-es képviselője, Máté András már korábban bejelentette, hogy nem vállal újabb mandátumot.

Kapcsolódók

Kimaradt?