Közel 1400-an iratoztak be a BBTE alapképzési szakjaira az első napon

A beiratkozási időszak első napján közel 1.400 jelentkező nyújtotta be felvételi dossziéját a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen meghirdetett alapképzési szakokra. Ez majdnem 1000-rel több, mint a tavalyi év első napján jelentkezettek száma.

Nappali tagozaton, alapképzésre a Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karon regisztrálták a legtöbb dossziét: 223 jelentkező a meghirdetett 659 tandíjmentes helyre. Ezt követi a Pszichológia és Neveléstudományok Kar, ahol 205-en jelentkeztek a meghirdetett 351 tandíjmentes helyre, valamint a Bölcsészettudományi Kar, ahol eddig 174 jelentkező volt a 414 tandíjmentes helyre.

Kedden kezdődött a Matematika és Informatika Karra történő beiratkozás, majd július 22-én, pénteken 16:00 órakor kerül sor az írásbeli felvételi vizsgára matematikából vagy informatikából.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 21 karán a beiratkozási időszak 2016. július 18–23., a felvételi vizsgák végleges eredményének kifüggesztésére 2016. július 31-ig kerül sor.

A 2016–2017-es egyetemi tanévre a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 4.915 tandíjmentes helyet, több mint 9.000 tandíjas helyet, 2.700 távoktatásos, illetve csökkentett látogatású helyet hirdetett meg alapképzésen. A 2016–2017-es tanévi felvételire az egyetem karai különböző írásbeli és szóbeli vizsgákat dolgoztak ki a jelentkezők ismereteinek és kognitív képességeinek felmérésére. Az egyes karok eltérő súlyozással veszik figyelembe az érettségi jegyek átlagát.

Kapcsolódók

Kimaradt?