Ezt ígérik ellenzékből a liberálisok Romániának

Megújította idén februárban elfogadott kormányprogramját a Nemzeti Liberális Párt. Az „újratöltött” dokumentumot nemrégiben a politikai alakulat Piteşti-en megtartott országos konferenciáján mutatták be.

Politikai szakértők szerint a kormányprogramból nagyrészt hiányoznak a liberális intézkedések, mint például a privatizáció. A liberálisok viszont kiemelt fontosságúnak tartják az állami vállalatok hatékonyabbá tételét. Diszkréten hallgatnak azonban az egész országot foglalkoztató olyan megoldatlan kérdésekről, mint például a verespataki aranybánya beindítása.

Az energetikai kérdésekkel foglalkozó fejezetben nincs szó az eladósodott vajdahunyadi és olténiai energetikai komplexumok további sorsáról. A dokumentum mindezzel kapcsolatban mindössze ennyire szorítkozik: a szénalapú elektromos energia termelése az energiaellátás biztosítása szempontjából fontos marad az ország energetikai biztonsága szempontjából.

A kormányprogram szerzői nem vetik fel a Petromidia helyzetét sem, holott a román államnak 200 millió dollárt kellene bevételeznie a kazah Kazmunaigaz vállalattól, amelynek a továbbiakban további egymilliárd dollárt kellene beruháznia Romániában.

A liberálisok nem szólnak az általuk 2007-ben kidolgozott nemzetbiztonsági törvényről sem, amelyet a titkosszolgálatok demilitarizálása valamint a titkosszolgálatokhoz tartozó struktúrák bármilyen gazdasági tevékenységének megtiltás céljából dolgoztak ki, de nem fejtik ki álláspontjukat és intézkedéseiket a kibernetikai biztonság, az internethálózat ellenőrzése kapcsán sem.

Szocdem program

A Nemzeti Liberális Párt kormányprogramját akár a szociáldemokraták is felvállalhatnák, hiszen a liberálisok több olyan intézkedést is terveznek, amelyeket a jelenlegi kormánypárt már gyakorlatba ültetett. Így például a dokumentum adópolitikával foglalkozó fejezetében megígérik a hozzáadott értékadó 19 százalékra történő leszorítását 2016 januárjától – csakhogy a szociáldemokraták rövidesen 5 százalékra mérsékelik az élelmiszertermékek hozzáadott értékadóját, távlatilag pedig 20 százalékos csökkentését tervezik valamennyi termék esetében.

A liberálisok ígéretet tesznek a természetes személyek fizetésképtelenségére vonatkozó törvénytervezet kidolgozására is – mintegy megfeledkezve arról, hogy a szociáldemokraták képviselője, Ana Birchall csupán nemrégiben terjesztett be hasonló jogszabályt a román törvényhozás elé.

A Nemzeti Liberális Párt havi 200 lejre kívánja emelni a gyermekenkénti családi pótlékot. A közelmúltban, éppen ők emelték fel a korábban 42 lejes családi pótlékot 82 lejre, ami – Victor Ponta kormányfő közlése szerint – 1,8 milliárd lejébe kerül majd a költségvetésnek. A liberálisok kormányprogramja nem szól arról, hogy a 200 lejes családi pótlék mennyibe kerülne az állampénztárnak, és – ami alán még súlyosabb mulasztás – arról is hallgat, hogy honnan kerítenék elő az ehhez szükséges pénzösszeget.

A dokumentum ígéretei között szerepel az is, hogy – amennyiben a Nemzeti Liberális Párt kormányra kerülne – a bruttó nemzeti össztermék 6 százalékát fordítanák az egészségügyre – ami az ágazatra rá is férne; hiszen eddig mindössze a 4 százalékát költötték erre a célra, és ezt az összeget is csak nehezen teremtette elő a kormány. Az oktatás a jelenlegi 3,45 százalék helyett 5 százalékot kapna.

Sztrádák papíron

Ahogyan a különböző pártok utóbbi években napvilágot látott kormányprogramjaiból már megszokhattuk, most is rengeteg autópálya épülne – papíron. Ebben az esetben sem derül ki azonban az, hogy mindehhez milyen pénzforrásokat vennének igénybe, és nagyjából határidőkről sincs szó. Az is homályos, hogy a brüsszeli pénzekből mennyit költenek sztrádaépítésre, és autópálya-használati díjról sem esik szó a dokumentumban. Ennek nyilván az autósok örvendenek, csak a díjból beszedendő összegek alighanem hiányozni fognak majd a finanszírozási forrásokból.

A kormányra került liberálisok megépíttetnék a Marosvásárhely-Iaşi-Ungheni sztrádát és a Brassó-Comarnic sztrádaszakaszt. Az autópályákra vonatkozó jelenlegi terv értelmében azonban az előző sztráda építését csupán 2023-ra terveznék.

Jóllehet a közutak hálózatával foglalkozó szakemberek szerint kiemelt fontosságú lenne a Bukarest-Piteşti-Déva-Temesvár-Arad-Nagylak közötti A1, valamint a tengerpart felé vezet A2-es autópályához kapcsoló bukaresti körgyűrű megépítése, a megújított kormányprogram sztrádákkal foglalkozó fejezetében ez csupán a hetedik prioritás lenne.

A liberálisok ígérete, miszerint az autópályákat hatékony módszerekkel és a román költségvetéshez igazodva építik meg, voltaképpen nem mond semmit.

A vasúti és légiforgalom tekintetében a kormányprogram meglehetősen visszafogott: a dokumentumból nagyjából csak annyit tudhatunk meg, hogy a román államvasutakat privatizálják, a társaság pedig stratégiai fontosságú vállalattá válik, a jelenleg súlyos veszteségekkel küzdő román légitársaság, a TAROM pedig ismét nyereséges lesz majd a liberálisok kormányzása alatt.

Az az ígéret, miszerint az infrastruktúra fejlesztésére a liberálisok a bruttó nemzeti össztermék 3 százalékát szánják, igen nagyvonalúnak, ugyanakkor pedig szinte megvalósíthatatlannak tűnik.

Partneri szövetség az egyházzal

A liberálisok kormányprogramjában külön fejezet foglalkozik a román ortodox egyházzal fenntartott kapcsolatokkal. Ez a rész hiányzott a korábbi dokumentumból. Most a Vasile Blaga és Alina Gorghiu társelnökségével vezetett politikai tömörülés mindenben támogatni szeretné az ortodox egyházat „átfogó terveinek” megvalósításában. Céljuk az, hogy hármas partneri kapcsolatot építsenek ki az egyház, a társadalom és az állam között: Bár nem fogalmazzák meg konkrétan, de nyilvánvaló, hogy a többségi ortodox egyház lesz ennek a kapcsolatnak a legfőbb nyertese. A liberálisok orvosi kabinettel ellátott parókiák építésére is ígéretet tesznek, és leszögezik: azon lesznek, hogy a romániai családok közvetlen támogatásával hozzájáruljanak az egészséges demográfiai politika alkalmazásához.

A hangzatos ígéretek ellenére a liberálisok nem ejtenek egyetlen szót sem arról, hogy milyen pénzalapokat fordítanának újabb templomok építésére, a Nemzet Katedrálisának befejezésére.

A liberálisok esetében az ortodox egyházzal megteremtendő szoros kapcsolatok már régebbi keletűek. Annak idején Crin Antonescu, akkor még a Nemzeti Liberális Párt elnökeként megígérte, hogy amennyiben 2009-ben megnyeri az államfő-választásokat, minden fontos döntése előtt konzultálni fog az ortodox egyház pátriárkájával, Daniellel.  

Az ortodox egyházat ez az ígéret azonban nem vette le a lábáról. A tavalyi államfő-választások alkalmával a nemzeti liberálisok azzal vádolták meg a Daniel pátriárka által vezetett egyházat, hogy a Victor Ponta kormánya által korábban kapott segítség – mindenekelőtt a román ortodox egyháznak kedvező törvények elfogadása – fejében a miniszterelnököt támogatta a választások alkalmával. 

Kimaradt?