Biró Rozália: fel kell lépnünk a diszkrimináció minden formája ellen

A romániai romák, a társadalmi beilleszkedés, a gettósítás és a rasszizmus között címmel szervezett kerekasztal beszélgetést kedden Biró Rozália, a szenátus Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának elnöke a Külkapcsolatok Bizottságával közösen.

A párbeszéd célja az volt, hogy mind a kormány, mind pedig a szakminisztériumok, állami intézmények, a roma közösséget képviselő civil és érdekvédelmi szervezetek képviselői elemezzék a romániai helyzetet és próbáljanak az égető kérdésekre megoldásokat találni.

„Aktuális, nagy társadalmi feszültséget takaró kérdések megvitatására került sor a beszélgetés során. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a romák helyzetének elemzését – a létező diszkriminációt – nem csak e nemzeti kisebbség szemszögéből, hanem a többség viszonyulásának szemszögéből is elemezzük. A mai romániai társadalom tagadhatatlanul kirekeszti a roma kisebbséget mind a munkahelyi lehetőségek, mind az egészségügyi szolgáltatások vagy éppen az oktatás terén. Míg a többségi közösség nem teszi lehetővé a roma kisebbség kultúrájának, történelmének, értékeinek megismerését, addig nem beszélhetünk elfogadásról, értékelésről, valamint multikulturalitásról sem, csupán beolvasztási kísérletekről” – hangsúlyozta Biró Rozália.

A kormány és a felelős állami intézmények képviselői szerint az Országos Társadalmi Romafelzárkóztatási Stratégia és a jelenleg érvényben lévő akciótervek megfelelőek a roma közösség társadalmi felzárkózását illetően.  A jelenlévő roma civil szervezetek képviselői megalapozott elégedetlenségüknek adtak hangot, hiszen nélkülük döntenek az őket érintő folyamatokban – húzták alá.

„Véleményem szerint a roma közösséget nem mint társadalmi csoportot vagy szociális problémát kell elemeznünk, hanem olyan közösségként, amely országunk sokszínűségét is fémjelzi. A romáknak is szükségük van a nemzeti kisebbségek jogállását szabályozó törvényre, amely önálló fejlődésüknek és a hagyományaik őrzésének a lehetőségét is biztosítaná. Bár a romániai sajtóban a romákkal kapcsolatosan megfogalmazott diszkrimináció az utóbbi időben csökkent, mégis azt érzékelhetjük, a társadalomban fokozott romaellenes hangulat uralkodik. Ahhoz, hogy a feszültségeket feloldhassuk és a problémákra megoldást találjunk, a helyi közösségeknek legalább olyan fontos szerepük van, mint az országos intézményeknek, illetve a kormánynak” – érvelt az RMDSZ szenátora.

A konferencia záró részében a szenátus Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának nevében Biró Rozália egy jelentés elkészítését és előterjesztését vállalta, amely a konferencián bemutatottak alapján a roma közösség mai helyzetét értékeli. „Továbbá kezdeményezem egy konferencia szervezését is, amelyre a Romániában élő nemzeti kisebbségek képviselőit párbeszédre hívjuk. Ennek célja a nemzeti kisebbségek jogainak gyakorlatba ültetésében, az anyanyelvhasználatban és a kulturális autonómia megteremtésében észlelhető akadályok mentén egy egységes álláspont kidolgozása, amely a romániai nemzeti kisebbségek jelenlegi, valódi helyzetét hivatott tükrözni” – összegezte a kerekasztal beszélgetés eredményeit a Bihar megyei szenátor.

Kimaradt?