Szilágyi Róbert: eszköz vagyok a szilágysági magyarok céljainak megvalósításához

Szilágy Róbert, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke négyéves mandátuma után a megyeelnöki tisztségért szállna ringbe az RMDSZ színeiben. A politikus meglátása szerint a Szilágyság értéke a természeti kincsek mellett a tenni akaró magyar emberekben rejlik, akik olyan különleges kultúrával rendelkeznek, amelyben minden megtalálható, ami ötvözi a modernitást és a változás igényét a hagyományőrzéssel, mindez pedig egyensúlyban áll. Interjúnk jelöltbemutató sorozatunk része. 

Hogyan értékeli Szilágy megye elmúlt négy évét, a csapat munkáját?

Az elmúlt négy év csapatmunkáját pozitívan értékelem, hiszen nagyon sok megvalósítást sikerült véghezvinnünk. A tanácsos kollégákkal jól együtt tudtunk működni. Frakción belül is jó volt a munka, a hangulat és tényleg csapatként tudtunk együtt dolgozni.

Ebben a mandátumban erősebb ellenzékkel kellett szembenéznünk, a liberális párt általi ellenszélben kellett a koalíciót működtetnünk. Ezt a csapatmunkát kellene folytatni az elkövetkező négy évben is, ha a választópolgárok bizalmat szavaznak.

Melyek az elmúlt négy év eredményei a nagyberuházások, infrastrukturális fejlesztések terén?

Közel 80 millió euró értékű uniós pályázati pénzt sikerült lehívni, ebből 40 millió eurót a magyar lakta településeket érintő megyei úthálózat teljes rehabilitációjára.

Sajnos itt a legnagyobb problémát a közbeszerzési eljárások jelentik. Gondolok itt a 191C megyei útra, a Szilágynagyfalu–Kraszna–Zilah–Karika útvonalra, amelynél négy évig tartott a közbeszerzési folyamat, addig míg a nyertes cégnek oda tudtuk ítélni a kivitelezési szerződést és hozzáláthatott a munkáltokhoz.

Emiatt magunk között az élet útjának is neveztük ezt a szakaszt, hiszen olyan sokáig tartott a közbeszerzési procedúra, a véget nem érő óvásokkal, pereskedésekkel, háromszor járta meg ez az útvonal a táblabíróságot és ebből kifolyólag négy évbe telt a procedúra s a kivitelezés elindítása. Ezt a példát szoktam elmondani az embereknek a közbeszerzés nehézségeivel kapcsolatosan.

Milyen helyzetben van jelenleg a Szilágy megyei magyar oktatás? Milyen támogatást kaptak a szülők, diákok a járvány ideje alatt?

A megyeházának hatáskörébe csakis a sérült gyerekek oktatási rendszerének a működése tartozik, de nyilvánvaló, hogy az RMDSZ szintjén Seres Dénes képviselővel, a helyettes főtanfelügyelővel, Dari Tamással közösen, odafigyelünk, hogy a magyar oktatási problémákra kellő módon tudjunk válaszolni. A létszámcsökkenés miatt sajnos történnek osztály összevonások, megszüntetések, annak ellenére, hogy a törvény kimondja, hogy létszámtól függetlenül az államnak kötelező biztosítania a kisebbségi oktatást, de nem mindig ennek megfelelően járnak el és pénzhiányra hivatkozva történnek iskolabezárások. Természetes, hogy mi mindig harcolunk az iskolabeszüntetések ellen és igyekszünk menteni menthetőt.

Ami a támogatásokat illeti, a járvány idején a magyar kormánynak köszönhetően segíteni tudtuk a vizsgázó nyolcadik és tizenkettedik osztályos diákokat védőmaszkokkal megyeszerte, s ahol magyar oktatás is folyt, ott minden diáknak és pedagógusnak biztosítottuk a vizsgaidőszakra szükséges maszkokat, hiszen a román állam által ígért támogatás bizonytalan és késedelmes volt.

Nyilvánvalóan szintén nagy öröm számunkra az, hogy az RMDSZ partnerségben a történelmi egyházakkal és a magyar kormánnyal, sikerült új oktatási intézményt is létrehozzon. Gondolok itt a krasznai református óvodára, ami példamutatóvá vált a szilágysági magyar közösségeknek.

Az egészségügyi rendszer fejlesztése a jelenlegi helyzetben prioritás kellene hogy legyen az egész országban. A Szilágy megyei kórház korszerűsítése, fejlesztése hol tart jelenleg?

2010 óta, amióta a megyei tanács hatáskörébe tartozik a Zilahi Megyei Sürgősségi Kórház, nagy hangsúlyt fektettünk ennek fejlesztésére, hiszen borzasztó állapotban vettük át az Egészségügyi Minisztériumtól.

Az elmúlt tíz évben rengeteg beruházás történt, és amióta uniós források állnak a rendelkezésünkre, még nagyobb hangsúlyt fektettünk ezekre a pályázatokra. Az elmúlt európai uniós költségvetési ciklusban is sikeresen pályáztunk, tízmillió eurót sikerült fordítanunk az épület felújítására. Seres Dénes képviselő által több mint hétmillió eurót sikerült az RMDSZ-nek megszereznie az elmúlt évek országos költségvetéseiből.

Nagy hangsúlyt fektettünk az orvosi műszerek, berendezések beszerzésére is. Minden évben saját, országos és uniós költségvetésből is tudtunk fejlesztéseket végezni. Bővíteni fogjuk a sürgősségi részleget is, a járóbeteg-részleget megnöveltük és felújítottuk, és azon dolgozunk, hogy a diagnosztizálás minél hatékonyabban tudjon történni a kórházban.

Persze ahhoz, hogy a kórház megkaphassa az integrált működési engedélyt, minden egyes szakterületen a kijelölt paramétereknek kell megfelelnie. Jó úton haladunk e téren is, viszont nagyon sok tennivaló lesz még. Hiszen létre kell hozzunk egy úgynevezett egynapos betegellátási részleget, amire az utóbbi időben az egészségügyi rendszer nagy hangsúlyt fektet. Ezen kívül a műtők bővítése is létfontosságúvá vált, hiszen jelenleg négy műtőterem működik, ami már nem fedezi az igényeket. Sok szakterületen, sok orvos, mintegy 150 dolgozik a zilahi kórházban, így a műtétek száma is jelentősen megnőtt. Ezért tíz új műtőteremmel szeretnénk bővíteni a kórházat.

Az onkológia részleg bővítése is szükségessé vált sajnos, és egy angio-központ létrehozásán is dolgozunk, ami jelentős szerepet fog betölteni a szívbetegséggel küszködő emberek ellátásában.

Száz év után Ön lenne az első magyar megyei tanácselnök a megyében, ha megnyerné a választásokat, mennyi esély van erre? Négy év alatt alelnökként sikerült a magyar emberek problémáira jobban felhívni a figyelmet?

Hogy mennyi esély van arra, hogy 100 év után magyar elnöke legye a megyei tanácsnak? Ha minden magyar ember elmenne szavazni, és úgy gondolná, hogy számára ez fontos és megtisztel bizalmával, akkor igenis lehetséges lenne elérni ezt a célt. Ha minden magyar ember a szívére hallgat, és a szilágysági magyar jövőt tekinti fontos célkitűzésének és természetesen egy emberként elmegy szavazni, akkor igenis lehetne 100 év után magyar megyei tanács elnöke Szilágy megyének!

De a legfontosabb, hogy olyan erős képviselete legyen a következő mandátum során is a közösségnek, hogy a megyei tanácsban ne lehessen bennünket megkerülni.

Milyen a megyeközpont együttműködése az önkormányzatokkal, vidéki településekkel? Vannak kiemelten jó példák?

Úgy vélem, jó irányba halad a megye, főleg ami az önkormányzatokkal való együttműködést illeti. Az önkormányzatokkal való együttműködés egyik alapfeltétele az anyagi támogatás. Természetesen szakmai tanácsadást is tudunk nyújtani, de mégis a legfontosabb az, hogy pénzügyi támogatáshoz juttassuk őket. Ebből a szempontból is jól együtt működtünk az önkormányzatokkal, folyamatosan egyeztettünk a kollégákkal, mindig naprakész információkkal láttuk el őket, amikor horderejű döntések, pályázati kiírások, rendeletek születettek.

A környezetvédelem és a turizmus terén milyen előrelépések vannak? Az RMDSZ megzöldült, szilágyság környezettudatos?   

A környezetvédelem megye szinten az egységes hulladékgazdálkodó rendszer kiépítésében valósul meg, ami óriási siker, hiszen Szilágy megye ebből a szempontból kiemelkedő Romániában. A fenntartható fejlődés érdekében rendkívül fontos a megfelelő hulladékgazdálkodás. Ezért mi arra törekszünk, hogy minél több hulladékot tudjunk újrahasznosítani valamilyen formában.

Ami a turizmust illeti, létrehozott a tanács egy turisztikai egyesületet, amely együttműködik a helyi turisztikai központokkal és közös cselekvési terveken, stratégiákon tevékenykednek. Vannak sikerek e téren is, létrejöttek jól működő testvér települési kapcsolatok, voltak olyan rendezvények, amelyek a szilágysági értékeket mutatták be, de azért Szilágy megyében sokkal több lehetőség van annál, ami eddig megvalósításra került.

A szociális kérdések megoldásában, a helyi vállalkozói kedv ösztönzésében milyen eredményeket értek el?

A szociális területen az állam adta hatásköröknek köszönhetően működtetjük egyrészt a Szociális Igazgatóságunkat, ami a gyermekotthonokkal, a fogyatékosok számára létrehozott központokkal foglalkozik elsősorban.

Ami a vállalkozásokat illeti, itt is rendelkezünk némi hiányossággal. Az én elképzelésemben sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a külföldi befektetők bevonzására. Erre vonatkozólag több olyan elképzelésem van, amit a következő mandátumban szeretnénk napirendre tenni, hiszen meg kell értenünk, hogy a befektetők nem fognak bekopogni a tanács ajtaján, hanem nekünk kell felkeresnünk őket, és megfelelő feltételeket biztosítsunk számukra, ahhoz, hogy minket válasszanak.

Borzasztó nagy hátrány az autópályák hiánya, ami összekötne minket a nyugati országokkal. Az Észak-Erdélyi autópálya remélhetőleg a közeljövőben megvalósul, s ez Szilágy megyére rendkívül pozitív hatással lesz a befektetők szempontjából.

Milyen a viszony a román és a magyar lakosság között?

Hál’ istennek Szilágy megyében kiegyensúlyozott magyar–román viszony alakult ki. Szövetségi szinten sokszor példaként szoktuk emlegetni, s talán egész Románia szinten is ki lehet emelni. Erre kellő hangsúlyt fektettünk az elmúlt években is és az elkövetkezőkben is így fogunk tenni. Ennek a jó viszonynak az egyik alapja a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös megbecsülés.

Természetesen mindig voltak és lesznek olyan szikrák, próbálkozások, amelyek ezt a kapcsolatot megpróbálják felborítani, de azt gondolom, hogy kellő bölcsességgel el tudjuk hárítani ezeket.

Miért indul egy újabb mandátumért?

Mert szeretem Szilágyságot! Szeretek itt élni, szeretem a szilágysági embereket és mindent, amit képviselnek. Ez a legfontosabb mozgatórugó, ami miatt nem munkának, hanem hivatásomnak tekintem, hogy azt a helyet ahol élek még szebbé és jobbá tegyem valamilyen formában.

Van, amire büszkék legyenek a szilágyságiak, hiszen gyönyörű tájak, hegységek, látványosságok, műemlékek vannak itt, és rengeteg olyan érték, ami egyedülálló Erdélyben. De nem ez az, amire a legbüszkébb vagyok. Az emberek teszik különlegessé Szilágyságot!

Azt gondolom, hogy a szilágysági magyar emberek olyan különleges kultúrával rendelkeznek, amiben minden megtalálható, ami ötvözi a modern kultúrát és a változás igényét a hagyományőrzéssel, s ez egy szép egyensúlyban áll nálunk.

Ezen kívül két motivációm van, amiért újabb mandátumra vállalkoznék. Az első az, hogy hatalmas elégtétel számomra, amikor a magyar embereken, közösségeken segíteni tudunk és támogatást tudunk nyújtani nekik. A második pedig az, hogy bármilyen feladat elé állított eddig az élet, mindig teljes mellszélességgel álltam ki mellette.

Mindezeken túl én csak egy eszköz vagyok. Viszont biztos vagyok abban, hogy ha megkapom a kellő támogatást és bizalmat a szavazópolgárok részéről, akkor sikerre is tudom vinni azokat a célokat, amelyek a szilágysági magyarság közös céljai.

Hogyan egyeztethető össze a politika és a család? Mennyire támogatja a család egy újabb mandátum megpályázásában?

Nyilvánvaló, hogy a család támogatása nélkül ezt a munkát nem tudnám végezni. Az elmúlt 18 évben mindig megkaptam a kellő támogatást ehhez.

Mivel a gyermekeim még kicsik, hatéves ikerpár, kiemelten fontos az, hogy minél több időt fordítsak rájuk. Viszont így is nagyon sok igazolatlan hiányzásom van otthon, de a kollégáim és barátaim is tudják, hogy igyekszem minden szabadidőmet a családdal tölteni. Bennük találom meg azt a megnyugvást, amire mindenkinek szüksége van, amikor kilép az intézmény kapuján. Ők azok, akik nemcsak megértenek és mellettem vannak, hanem támogatnak és biztatnak.

Itt is kettős az elégtétel. Egyrészt a közösség részéről elégtétel az, hogy segíteni tudok, másrészt a család felől érkező támogatás és megértés szintén kulcsfontosságú.

Kapcsolódók

Kimaradt?