Ezek a szabályok érvényesek a második félév lezárásakor

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az iskolások második félévi jegyeinek lezárását szabályozó miniszteri rendelet. Az oktatási miniszter rendelete leszögezi, hogy a második félévi dolgozatok elmaradnak, és legalább két jeggyel/minősítéssel lehet lezárni a félévet.

Az általános iskolai, líceumi, szakiskolai és posztliceális osztályok esetében a következő eljárás szerint kell lezárni a második szemesztert:

  • ha a tanulónak van legalább két jegye a második félévben, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége nem értékelhető, a meglévő két jeggyel zárják le;
  • ha a tanulónak van legalább két jegye a második félévben, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége is értékelhető, kettőnél több jegyet is figyelembe lehet venni a lezáráskor;
  • ha a tanuló csak egy jegyet kapott a második félévben, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége nem értékelhető, az első félévi átlagot tekintik a második jegynek;
  • ha a tanuló csak egy jegyet kapott a második félévben, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége értékelhető, lezárható az osztályzat legalább két jeggyel;
  • ha a tanulónak egyetlen jegye sincs a második félévben, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége sem értékelhető, az első félévi átlagát tekintik év végi átlagnak;
  • ha a tanulónak egyetlen jegye sincs a második félévben, de az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége értékelhető, lezárható az osztályzat legalább két jeggyel.

Ugyanezek a szabályok érvényesek az elemi osztályosok minősítései esetében is. Az általános iskolai, líceumi, szakiskolai és posztliceális osztályok esetében, ha a tanuló első félévi átlaga nem érte el az 5-öst, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége sem értékelhető, a tanárnak a tanulóval és a szülővel való egyeztetés alapján ki kell jelölnie egy időpontot, amikor a gyerek megír egy dolgozatot vagy egy projektet, amelyre jegyet kap, és ez minősül majd év végi átlagnak. Ha a tanuló első félévi átlaga nem érte el az 5-öst, de az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége értékelhető, lezárható az osztályzat legalább két jeggyel.

Az online tevékenység értékelése a szülő hozzájárulásával történik – szögezi le a rendelet.

Kapcsolódók

Kimaradt?