Július végéig lehet jelentkezni a Nyilas Misi ösztöndíjprogramra

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület meghirdette a kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok tehetséges gyermekeinek támogatására kidolgozott ösztöndíjprogramját. A pályázatokat július 31-ig várják. 

Az egyesület közleménye szerint pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2019/2020-as iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban, és teljesíti az alábbi feltételeket:

  • A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 RON-t.
  • A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.
  • Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9. és 10. osztályban.

Az ösztöndíjat a világ minden részéből és Erdélyből jelentkező támogatók biztosítják, és amennyiben az adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét.

A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A jelentkezés menetéről és feltételeiről az egyesület honlapján olvasható bővebb tájékoztató.

Kapcsolódók

Kimaradt?